Actueel

Het belang van vooropnames en monitoring bij bouwprojecten

Als aannemer wil je schade aan de omgeving tijdens bouwprojecten zoveel mogelijk voorkomen. Werkzaamheden zoals graven, heien, trillen van damwanden en bemaling kunnen de grond instabiel maken, wat kan leiden tot verzakking van omliggende objecten. Daarom is het cruciaal om de risico’s in kaart te brengen en te minimaliseren.
Lees meer

Samen met ons een artikel schrijven?

Neem contact op met Boris Tebrunsvelt