22 juni 2022

Schadeloos bouwen met trillingsmetingen

Om schadeloos te kunnen bouwen, besloot onze partner, Gebroeders de Koning, om tijdens dit project te werken met een elektrische Giken Silent Piler.

Quattro Expertise's samenwerking met Omnidots voor trillingsmetingen

Wij beoordelen de staat van gebouwen in de buurt van bouwplaatsen voordat de werkzaamheden beginnen. Maar we analyseren ook potentiële risico's, maken we monitoringsplannen en monitoren we risicofactoren tijdens het project. Voorbeelden van dergelijke risicofactoren die wij monitoren zijn scheuren, grondwaterstanden, geluidsniveaus en zettingen. Voor veel van deze taken is toegang tot realtime informatie van cruciaal belang. En dat is waar Omnidots SWARM trillingsmeter om de hoek komt kijken. In dit artikel vertellen wij over projecten waar de Omnidots all-in-one trillingsbewaking oplossing hielp om ervoor te zorgen dat bouwwerkzaamheden geen schade veroorzaakten.

Project: Hoe breid je een begraafplaats uit zonder de rust te verstoren

Het doel van dit project van Gebr. de Koning was het uitbreiden van een begraafplaats zonder verstoring van het kerkhof en nabijgelegen gebouwen. Onderdeel van de uitbreiding was het aanbrengen van damwanden. Trillingsbewaking tijdens het aanbrengen van de damwand is cruciaal omdat de damwanden meestal de grond in worden getrild. Om toch schadeloos te kunnen bouwen, besloot onze partner, Gebroeders de Koning, om tijdens dit project te werken met een elektrische Giken Silent Piler. Met behulp van deze Silent Piler konden damwanden met hydraulische druk, in plaats van met trillingen, de grond in worden gedrukt.

Dit zou de eerste keer zijn dat het bedrijf met een elektrische machine werkt. De verwachting was dat deze aanpak zou leiden tot aanzienlijk lagere trillingsniveaus. Dit zou op zijn beurt het risico op schade verminderen en een duurzame nieuwe manier van werken mogelijk maken.

Omnidots' trillingsmeters geven je realtime inzicht, op elk moment, in de impact van de activiteiten. Je kunt meteen ingrijpen als je ziet dat er iets mis dreigt te gaan. In plaats van te moeten constateren dat het mis is gegaan.

De aanpak voor schadeloos bouwen

Voordat de bouwwerkzaamheden zijn gestart, stellen wij al een monitoringsplan op. Monitoringsplannen zijn meestal het startpunt van een project. Hierin staan duidelijke afspraken en limieten voor risicofactoren zoals geluid, trillingen en beweging van gebouwen. Voor dit project is ook duidelijk gemaakt hoe de trillingsbewaking tijdens het het aanbrengen van de damwand eruit moet zien. En welke trillingsniveaus acceptabel zijn. Voor elke factor die tijdens de initiële beoordeling zou kunnen worden geïdentificeerd, bieden wij een monitoringsdienst aan om onze partners te helpen schade te voorkomen.

Tijdens de uitbreiding van de begraafplaats omvatte het monitoringsplan maximaal aanvaardbare trillingsniveaus. En een prognose van de trillingen die de Giken Silent Piler waarschijnlijk zou veroorzaken. Overschrijding van de grenswaarden voor trillingen zou betekenen schade niet uitgesloten kan worden. Om te bepalen of onze prognose juist was en of de trillingsniveaus onder de toegestane grenswaarden bleven, monteerde wij een Omnidots SWARM trillingsmeter op de muur van de nabijgelegen kerk.

Zodra Gebr. de Koning de Giken Silent Piler in bedrijf namen, stuurde de SWARM realtime gegevens naar ons monitoringsplatform Avalon. Als de trillingsniveaus de veilige niveaus hadden overschreden, zouden wij een waarschuwing hebben gestuurd naar verschillende mensen binnen het projectteam. Dit alarm zou hen laten weten dat ze hun activiteiten moesten aanpassen of de werkzaamheden zouden moeten staken.

Het resultaat van de uitvoering van het monitoringsplan

De uitbreiding was een groot succes, en de vergaarde data bevestigden onze prognose. Gebr. de Koning's aanpak van trillingsbewaking tijdens het het aanbrengen van de damwand bleek wederom een succes, de geregistreerde trillingsniveaus tijdens dit project raakten slechts een kwart van de grenswaarde. Met andere woorden: De metingen van SWARM bevestigden dat de Giken Silent Piler nauwelijks trillingen veroorzaakte. Op basis van deze bevindingen concluderen we dat de Silent Piler niet alleen een duurzame optie is, maar ook perfect is om omgevingshinder te voorkomen.

Waarom hebben we voor de trillingsmetingen Omnidots gekozen?

De trillingsbewaking oplossing van Omnidots helpt onze ideologie van schadeloos bouwen te realiseren. Wij werken graag met Omnidots trillingssensoren omdat deze eenvoudig te monteren en te installeren zijn. Het gemak van het instellen van het apparaat, ook op afstand, is van belang voor het bedrijf. Soms werk je aan projecten waarbij je begint met sloopwerk en vervolgens de damwand installeert, wat een ander type trillingsbron is. We moeten de trillingssensoren moeten daarop afstellen, en dat is door aanpassingen in de Cloud in een mum van tijd gebeurd. De sensoren van Omnidots zorgen voor gebruiksgemak en zorgen er ook voor dat we zo veel mogelijk mensen kunnen inzetten op projecten. Deze mensen worden uiteindelijk experts voor ons en zorgen ervoor dat elk project gemonitord kan worden.

Gerelateerde artikelen

Door kwaliteit win je aanbestedingen bij gemeenten

Wij zien dat steeds meer bouwers en gemeentes de noodzaak onderkennen om projecten te laten monitoren. Zo ook hier bij dit project van Gebr. de Koning.

Lees meer

Monitoren van de Silent Piler van de Gebr. De Koning

Team monitoring was aanwezig bij de primeur om de volledig geëlektrificeerde Silent Piler van de Gebr. De Koning in werking te zien.

Lees meer

Johan Brouwers over #schadeloosbouwen

Ieder bouw- en infraproject kan worden afgerond zonder schade aan de omgeving. Dat scheelt tijd, geld (gemiddeld 2.500 euro per claim).

Lees meer

Advies nodig voor jouw project?

Neem contact op met Mathijs de Haan