Johan Brouwers over #schadeloosbouwen

'Wij geloven dat elk bouw- en infraproject kan worden afgerond zonder schade aan de omgeving'

Ieder bouw- en infraproject kan worden afgerond zonder schade aan de omgeving. Dat scheelt tijd, geld (gemiddeld 2.500 euro per claim).

Wat kost een schade?

De heimachine trilt zijn eerste paal de grond in voor het nieuwste woningbouwproject van de stad. Tegelijkertijd ontdekt buurman Jansen een diepe scheur boven z’n keukenraam. Maar die zat er vorige week nog niet! Jansen grijpt vervolgens naar zijn telefoon en belt het bouwbedrijf. Vanaf dat moment gaan de raderen draaien. De schadeafdeling van het bouwbedrijf neemt het telefoontje van meneer Jansen in behandeling. Die vervolgens de verzekeraar inschakelt. Waarna ze de oorzaak van de schade betwisten. Als uiteindelijk de oorzaak duidelijk is, wordt de schade vergoed en hersteld, of blijft buurman Jansen zitten met een scheur. En een slecht humeur. Gemiddeld kost een schade zo’n 2.500 euro aan handling en herstel. Plus de verloren tijd en de blijvende deuk in de onderlinge verstandhouding.

Lees hier hoeveel een schadeclaim kost.

Achtergrond

Het nijpende woningtekort maakt dat er steeds meer én binnenstedelijk wordt ontwikkeld, dicht op andere bebouwing. Daarbij worden Nederlanders mondiger en hebben meer toegang tot (digitale) informatie over ontwikkelingen in hun directe woonomgeving. Daarom is het voor overheden en aannemers belangrijk de omgeving te betrekken bij bouwprojecten. Informatie moet daarom voor alle betrokkenen toegankelijk en feitelijk juist zijn. Met transparante bouwkundige opnames voorafgaand aan een bouwproject en vervolgens met continue monitoring tijdens de werkzaamheden worden schades en schadeclaims voorkomen. Quattro Expertise ondersteunt aannemers en overheden om schadeloos en claimvrij te bouwen.

Allereerst een analyse van de omgeving

Ons werk start met allereerst met een grondige analyse van de aanstaande werkzaamheden in relatie tot de omgeving. Welke werkzaamheden voer je tijdens het project uit en welke risico’s zijn er voor de omgeving? We gebruiken hiervoor de rijke data die we tot onze beschikking hebben. Deze analyse bepaalt ook bij welke gebouwen en woningen een bouwkundige vooropname noodzakelijk is. En welke monitoringsinstrumenten tijdens de werkzaamheden we inzetten.

Bouwkundige vooropnames

Quattro Expertise ondersteunt ontwikkelaars, aannemers en overheden om schadeloos te bouwen. Dat doen we door voorafgaand aan een bouwproject bouwkundige vooropnames uit te voeren. Hierin wordt de staat van de woning vastgelegd voordat het bouwproject start. Die opnames zijn online toegankelijk voor bewoners.

Voordat de werkzaamheden beginnen, ontvangen omwonenden een uitnodiging van Quattro Expertise om een bouwkundige vooropname van hun woning te laten uitvoeren. Een bouwkundig specialist maakt foto’s van eventuele gebreken en scheuren in huis. Deze bundelen we in een online dossier. Daarna heeft de bewoner toegang tot dit dossier. Zo is het voor de bewoner duidelijk of een schade komt door de werkzaamheden. Of dat de scheur al aanwezig was voordat het bouwproject begon. Kortom, bouwkundige vooropnames voorkomen onterechte schademeldingen.

Zie ook hier onze pagina over bouwkundige opnames.

Monitoring

Gedurende het bouwproject monitoren wij continu of de werkzaamheden kunnen leiden tot schade in de omgeving. Stelregel is: als iets niet beweegt, kan het ook niet kapot. Quattro Expertise houdt dit met verschillende metingen in de gaten. En spreekt met gemeenten en aannemers grenswaarden af. Zo kan een aannemer zijn veilige werkwijze aantonen. En heeft een bewoner een gerust gevoel.

 • Trillen
  Trillingen komen voor tijdens bijvoorbeeld heien of slopen. Trillingen kunnen verraderlijk zijn voor de omgeving. Met sensoren meten we trillingen. Wanneer een van de sensoren aan de gevels een grenswaarde overschrijdt, krijgt de bouwer direct een sms om het werk te stoppen.
 • Scheuren
  Het valt niet direct op, maar scheuren zijn bijna altijd aanwezig. De vraag is alleen; worden ze groter of wijder tijdens werkzaamheden in de omgeving? Met scheurwijdtemeters zien we of scheuren verergeren.
 • Verzakken
  Met hoogtemetingen houdt Quattro Expertise in de gaten of er verzakkingen optreden. Tijdens werkzaamheden waarbij grondwater wordt onttrokken, bestaat dat risico.
 • Verschuiven
  Grote infraprojecten verzetten vaak veel grond. Het risico bestaat dat gebouwen in de omgeving dan verschuiven. Met grote schade aan funderingen van dien. Inclinometingen (ook wel hellingshoekmetingen) brengen de horizontale grondverplaatsingen in beeld.
 • Waterstand
  Door werkzaamheden kan de grondwaterstand tijdelijk veranderen. Het is belangrijk dat de waterstand uiteindelijk op peil blijft. Dat monitoren we.
 • Geluid
  Werkzaamheden in de buurt zorgen voor geluid. Met geluidsensoren houden we bij of het geluidsniveau binnen de perken blijft.

Lees hier alles over realtime monitoring.

Onze beloftes

Nul schade, nul claims
Quattro Expertise gelooft dat we ieder bouw- en infraproject zonder schade aan de omgeving kunnen afronden. Wij streven daarom  naar nul schade, nul claims.

Meer data, meer zekerheid

Quattro Expertise beschikt over big data over de omgeving. Bijvoorbeeld over de ondergrond, de bevolkingssamenstelling, de grondwaterstanden en de bebouwing. Met die data zorgen we voor een betrouwbare omgevingsanalyse voorafgaand aan een bouwproject.

Online en transparant

Wij hebben daarom onze diensten geautomatiseerd en gedigitaliseerd. We zorgen ervoor dat informatie over bouwprojecten altijd beschikbaar en toegankelijk is.

Geen verrassingen: fixed price

Voor ons werk spreken we een vast bedrag af. Dat betekent geen extra kosten omdat we nog een keer terug naar een woning moeten, omdat iemand niet thuis is voor de bouwkundige vooropname. Dat hoort bij het werk.

Hoge dekking bouwkundige opnames gegarandeerd

Wanneer we meer bouwkundige vooropnames uitvoeren, hoe vollediger de informatie en hoe meer schadeclaims we voorkomen. Dat is ons doel. Wij garanderen daarom een hoge dekking. Dat bereiken we door bewoners zelf online te laten kiezen wanneer zij de vooropname willen laten uitvoeren. En door altijd bereikbaar te zijn voor vragen, via mail, telefoon of WhatsApp.

Monitoringsdata online en altijd beschikbaar via Avalon

Alle monitoringsdata zijn gebundeld in ons online monitoringsplatform Avalon. Tijdens de bouwactiviteiten is realtime en continu data beschikbaar over zettingen, trillingen, hoekverdraaiingen, grondwaterstanden of scheurwijdtes. Wij meten ook geluidsniveaus. Wanneer bewegingen de vooraf gestelde grenswaarden overschrijden, geeft Avalon een waarschuwing aan de gebruiker. Na afloop van een bouwproject, of tussentijds, kan een rapportage met de gewenste data worden samengesteld.

Monitoring as a service

Quattro Expertise maakt samen met opdrachtgever een monitoringsplan. Samen bepalen we welke instrumenten ingezetten om schadeloos te bouwen. Die monteren we. Opdrachtgevers betalen maandelijks voor de monitoringsservice.

Minder risico’s, minder premie

Bouwbedrijven bouwen jaarlijks voor 70 miljard euro aan nieuwe projecten. Die projecten worden natuurlijk verzekerd tegen schade. De premies bedragen ongeveer 0,02% van de totale bouwomzet. Dat is 140 miljoen euro aan jaarlijkse schadeverzekering. Als aannemers met goede monitoring en bouwkundige vooropnames ervoor kunnen zorgen dat de risico’s op schade worden beperkt, dan kunnen de verzekeringspremies significant omlaag. Zo blijft geld over om in kwaliteit te investeren.

Hoeveel schadeclaims Quattro Expertise jaarlijks voorkomt

Jaarlijks maakt Quattro Expertise zo’n 25.000 bouwkundige opnames van woningen in de buurt van bouwprojecten. Hiervan loggen zo'n 6.000 omwonenden in op hun online dossier om de vooropname in te zien. Ongeveer de helft daarvan ziet af van een telefoontje naar de schadeafhandeling van het bouwbedrijf, omdat zij zien dat een scheur al aanwezig was voor de start van het bouwproject. Hiermee worden dus zo’n 3.000 claims per jaar voorkomen. Gemiddeld kost een schadeclaim aan handling en eventueel herstel zo’n 2.500 euro. Daarmee bespaart Quattro Expertise jaarlijks zo’n 7,5 miljoen euro aan schadeclaims.

Steeds hogere eisen aan zorgvuldig bouwen

Er is een aannemer alles aan gelegen om tijdens een bouwproject schade aan de omgeving te voorkomen. Niet alleen om schadeclaims van bewoners buiten de deur te houden, die veel tijd en geld (gemiddeld 2.500 euro per claim) kosten. Maar ook om in een gemeente waar de aannemer actief is de kwaliteit te leveren die wordt geëist. Johan Brouwers merkt dat gemeenten, bewoners én bouwbedrijven zelf steeds hogere eisen stellen aan de veiligheid en zorgvuldigheid van de werkzaamheden in een gebied.

Schadevrij door monitoring

Een aannemer investeert hier ook echt in, merkt Johan Brouwers. “Dat zien we terug in de aanvragen voor onze monitoringsdiensten.” En ook aan de resultaten die deze investeringen met zich meebrengen. “Wij geloven erin dat ieder bouw- of infraproject zonder schade, en dus ook zonder schadeclaims.”

Duurzaam bouwen is bouwen zonder schade

Gerelateerde artikelen

De bouwkundige vooropname voorkomt dure ellende…

Het financiële succes van een project is in belangrijke mate afhankelijk van de schade die wordt aangebracht aan eigendommen van derden.

Lees meer

Door kwaliteit win je aanbestedingen bij gemeenten

Wij zien dat steeds meer bouwers en gemeentes de noodzaak onderkennen om projecten te laten monitoren. Zo ook hier bij dit project van Gebr. de Koning.

Lees meer

Hoe win je een aanbesteding in de bouw?

Opdrachtgevers kijken steeds minder naar de economisch meest voordelige offerte, maar naar de economisch meest voordelige inschrijving.

Lees meer