15 april 2022

Beste Hugo de Jonge, deze blog is speciaal voor jou…

Het woningtekort maakt dat steeds meer én binnenstedelijk wordt ontwikkeld. Wij nodigen Hugo de Jonge over de risico's na te denken.

Gevolgen programma Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

De afdwingbare afspraken staan in de Nationale Woon- en Bouwagenda en het programma Woningbouw die minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) vrijdag heeft gepresenteerd. Landelijke regie is volgens De Jonge hard nodig. "Als we wonen overlaten aan het vrije spel der krachten, geldt het recht van de sterkste en raken mensen in de knel." Wij vinden het een positieve ontwikkeling dat de minister nadenkt over betaalbare huisvesting voor iedereen, maar denken ook dat Hugo de Jonge moet nadenken welke impact deze projecten hebben op de bebouwde omgeving. Wij zien al dat gemeenten ervoor kiezen om omwonenden van de bouw als belangrijke stakeholder te zien en hopen dat ze deze visie ook landelijk doortrkken.

Eind dit jaar moeten er niet alleen voor elke regio concrete aantallen op papier staan. Inclusief afspraken wat voor type woningen, in welk segment en op welke locaties. Nog vóór de zomer worden op basis van indicatieve aantallen voor iedere regio de bouwopgave vastgesteld. Vanaf 2024 moet de productie op 100.000 woningen per jaar liggen.

De risico's bij intensieve bouw

Vaak kiest de overheid juist in de buurt van bestaande bebouwing te bouwen. Daarbij worden Nederlanders mondiger en hebben meer toegang tot (digitale) informatie over ontwikkelingen in hun directe woonomgeving. Daarom is het bij dit grote plan belangrijk de omgeving te betrekken bij deze bouwprojecten. Informatie moet daarom voor alle betrokkenen toegankelijk en feitelijk juist zijn. Omwonenden willen natuurlijk geen schade aan hun woning, bijvoorbeeld door heien of grondverzet in de buurt. Bewoners eisen transparantie over de werkzaamheden. En terecht!

Daarom denken wij dat deze plannen een grondige analyse moeten bevatten van de aanstaande werkzaamheden in relatie tot de omgeving. Welke werkzaamheden zijn onderdeel van het project? Welke risico’s zijn er voor de omgeving? Deze analyse bepaalt bij welke gebouwen en woningen een bouwkundige vooropname noodzakelijk is. En welke monitoringsinstrumenten de bouwers moeten inzetten tijdens de werkzaamheden.

Op 1 oktober moet per provincie zijn vastgesteld hoeveel en welk type woningen de komende jaren moeten komen. Deze prestatie-afspraken worden vertaald naar concrete aantallen per gemeente. Dit jaar moeten ook daar de afspraken zwart op wit staan.

Verkorting van processen moet niet leiden tot kwaliteitsverlies in de bouw

Als gemeenten achterblijven, dan kan de provincie een aanwijzing geven. Die neemt dan als het ware de woningbouwtaak van een gemeente over. Als provincies dralen, kan de minister ingrijpen. De Jonge wil meer wettelijke mogelijkheden om in te grijpen en de woningbouw te versnellen. Hij denkt onder meer aan het verkorten van procedures. Dat wil hij regelen in een wet op de regie op de volkshuisvesting. Deze verkorting van procedures moet alleen niet ten koste gaan van de kwaliteit die de bouwer levert. Want als bouwers voor en tijdens het bouwproces niet nadenken over de risico's die gepaard gaan met het bouwproces kan het bouwproject later vertraagd raken door schade aan de omgeving.

"De tijd van vrijblijvendheid is echt voorbij. De woningnood is te groot", aldus De Jonge. Wij zijn het ook zeker met deze stelling eens, maar vinden dat onze bovengenoemde punten zeker meegenomen moeten worden in de toekomstige plannen.

Gerelateerde artikelen

Bespaar kosten met schadeloos bouwen!

Wij adviseerde Van Waning Bouw met tiltsensoren te werken omdat dit een kosten efficiënt alternatief is voor een automatische XYZ-meting.

Lees meer

Beste Femke Halsema, deze blog is speciaal voor jou…

Veel Amsterdamse bruggen en kades staan op instorten. Dat blijkt uit een artikel van de NOS. Lees hier wat gedaan moet worden.

Lees meer

Door kwaliteit win je aanbestedingen bij gemeenten

Wij zien dat steeds meer bouwers en gemeentes de noodzaak onderkennen om projecten te laten monitoren. Zo ook hier bij dit project van Gebr. de Koning.

Lees meer