18 januari 2021

Zo kan het visitekaartje voor jouw bedrijf eruitzien

Voordat je begint met bouwen, houd je graag directe belanghebbenden op de hoogte van de plannen en van de manier waarop het traject eruit gaat zien.

Op het moment dat je als aannemer, of als opdrachtgever, brieven gaat versturen, denk er dan aan dit gezamenlijk te doen met andere partijen die betrokken zijn. Combineer zaken met elkaar. Aan één brief waar alles in staat, hebben mensen het meest. Wordt op jullie initiatief een bewonersavond georganiseerd? Betrek ons er dan ook bij, want Quattro Expertise voert vaak als eerste fysieke werkzaamheden uit voor een project, bijvoorbeeld bij een Bouwkundige opname.

Hoe pak je dat aan?

Voordat je start met de realisatie van een bouwproject, houd je rekening met een aantal factoren. De directe omwonenden bijvoorbeeld. Hoe ga je met hen om? Welke partij communiceert wat? Mensen overladen  met informatie is niet handig, maar hen van te weinig informatie voorzien ook niet. Dit bepaald je visitekaartje.

Met een doordachte aanpak geef je een visitekaartje af van je bedrijf. Je laat zien dat je over de gevolgen van een project hebt nagedacht en ook niet onbelangrijk: dat mensen een aanspreekpunt hebben. Wanneer het in het voortraject al spaak loopt met de communicatie, weet je zeker dat het verderop in het traject pas echt misgaat.

Helder communiceren is jouw visitekaartje

Wij zien het ook als onze taak om ervoor te zorgen dat voldoende informatie beschikbaar is. We hoeven daarvoor niet altijd zelf op een bewonersavond aanwezig te zijn, maar kunnen wel in onze communicatie naar de bewoners toe informatie meenemen uit de bewonersavond. Dat doen we samen met de projectleider van het bouwproject.

Voordat de eerste schop de grond ingaat bij een bouwproject, liggen nog tal van vragen op tafel. Voor de aannemer en ook voor de omwonenden is het belangrijk om te weten of de voorgenomen werkzaamheden qua omgevingsbebouwing passen en geen schade zullen veroorzaken.

Schadeloos bouwen is het ultieme Visitekaartje

Eén ding dat we samen met alle betrokkenen willen voorkomen, is dat de bouwwerkzaamheden schade aan de omgeving veroorzaken. Daarom kunnen wij aan de hand van prognoses aan de aannemer laten weten welke activiteiten een probleem kunnen vormen tijdens het uitvoeren van het werk. Zo kunnen wij bijvoorbeeld prognoses maken van trillingen of zettingen die in de verschillende bouwfasen kunnen ontstaan.

Wanneer in het voortraject zoveel mogelijk contact is, blijft er voldoende gelegenheid alle partijen op de hoogte te brengen van wat er allemaal staat te gebeuren. Zo voorkomen we dat zaken tijdens het daadwerkelijke traject door elkaar heen gaan lopen.

Communiceren doen we zoveel mogelijk, behalve via social media. Dat laten we aan de aannemer over, of de gemeente. Een aannemer of gemeente kan gebruikmaken van ons platform, waarop bewoners waar wij een vooropname hebben gedaan, toegang krijgen tot informatie die hen gedurende het hele project op de hoogte houdt. Denk aan foto’s, impressies en planningen rondom het te realiseren project. Bewonersklachten kunnen ook worden gemeld via dit platform.

Afpraken maken

Voor het maken van een afspraak voor een vooropname bij bewoners, maken we gebruik van een online platform. Daarin geven bewoners bijvoorbeeld aan bij welke buren we een sleutel kunnen oppikken indien zij niet thuis zijn en wie er met ons meeloopt. Ook krijgen omwonenden via dit programma een inlogcode, waarmee bewoners de rapportage van hun eigen woning kunnen inzien en downloaden. Uiteraard kunnen bewoners ook telefonisch hun afspraak inplannen - en ook per email en whatsapp.

Er komt heel wat kijken bij de start van een bouwproject. Voorafgaand, tijdens én na afloop.

Gerelateerde diensten

Bouwkundige opname

Voorkom onnodige discussies en laat Quattro Expertise een bouwkundige opname uitvoeren.

Lees meer

Gerelateerde artikelen

Alles over de bouwkundige vooropname

In een bouwkundige vooropname staan alle bouwkundige gebreken die alvóór de start van een bouw- of infraproject in een woning aanwezig zijn.

Lees meer

Gemeentes zien burgers als belangrijke stakeholder

We vinden het gaaf om te zien dat gemeenten ervoor kiezen om burgers als belangrijke stakeholder te zien. Lees hier hoe ze met burgers omgaan.

Lees meer

Verbetering communicatie bouwkundige opnames

Bij Quattro Expertise zoeken we altijd naar manieren om ons werk nóg beter te doen. Bijvoorbeeld bij de communicatie naar bewoners.

Lees meer

Ben je benieuwd naar de middelen die we kunnen inzetten om goed te communiceren met de omgeving en om geen schade te veroorzaken?

Neem eens contact op, we vertellen je graag meer over wat wij doen.