Home

Schadeloos bouwen. Het kan! Alle voordelen van schadeloos bouwen volgens onze methode op een rij:

Voorspellen

Voordeel 1 Voorspellen

Door onze jarenlange ervaring en databases weten wij hoe uw werkzaamheden de omgeving gaan beinvloeden.

Monitoren

Voordeel 2 Monitoren

Alle parameters waarmee een bouwproject de omgeving beinvloedt kunnen worden gemonitoord, realtime en online. Grondwaterstanden, trillingen, deformaties, grondverplaatsingen, geluid, fijnstof,

Bijsturen

Voordeel 3 Bijsturen

Wanneer parameters signaal- of alarmwaarden bereiken kan zo nodig actief bijgestuurd worden om schade aan de omgeving te voorkomen.

Leren

Voordeel 4 Leren

Door slimme inzet van ICT gebruiken wij de data die afkomstig is van monitoringsprojecten om onze prognoses te verbeteren.

Wij zijn voorstander van schadeloos bouwen en hebben de middelen om u daarbij te helpen.

Vooropnames

Vooropnames

Wilt u onduidelijkheid over schades vermijden?
Voorkom onnodige discussies en laat QuattroExpertise een...

Trillingsmetingen

Trillingsmetingen

Voert u werkzaamheden uit die veel trillingen veroorzaken? Wilt u weten of de trillingen de norm overschrijden of de...

Deformatiemeting

Deformatiemeting

Voert u werkzaamheden uit waarbij het risico bestaat dat de omliggende gebouwen verzakken? Dan kunnen wij voor u een...

Monitoringsplan

Monitoringsplan

Een monitoringsplan beschrijft de risico's voor de omgeving van een bouwproject en omvat maatregelen om deze risico's...

Geluidsmetingen

Geluidsmetingen

Gaat u damwanden aanbrengen of heien? Dient u een geluidspredictie te leveren voor uw project? Voorziet uw bestek in...

Inclinometing

Inclinometing

Wij kunnen u helpen met het meten van horizontale grondverplaatsingen.

Scheurwijdtemeting

Scheurwijdtemeting

Heeft u al bestaande scheuren? Wilt u weten of deze steeds groter worden? Als er wordt geheid of damwanden worden...

Schade

Schade

Meent u, als bewoner, dat u schade heeft geleden door de bouw? Of heeft u, als opdrachtgever, een schademelding...

Bel ons: 0162-439184

We beantwoorden
graag al uw vragen.