Wij leiden in schadeloos bouwen

Wij leiden in schadeloos bouwen

Vooruitstrevend schadeloos bouwen met Quattro Expertise

1. Advies & onderzoek

Wij willen u helpen uw belofte aan de omgeving waar te maken. Het (financiële) succes van een bouw- of infrastructureel project valt of staat met gedegen onderzoek en advies vooraf. Quattro Expertise beschikt over relevante software, data en ervaring en is indien nodig de specialist in het verzamelen van aanvullende gegevens om de risico’s op schade aan de omgeving helder te krijgen. We kunnen grenswaarden voor zettingen, trillingen en geluid bepalen en dat doen we met oog voor alle betrokken partijen.

Wij helpen u in deze fase risico’s in kaart te brengen en 100% schadeloos bouwen voor te bereiden. Hoe?

  • Trillingsprognose
  • Geluidsprognose
  • Zettingsprognose
  • Risicoanalyse
  • Monitoringsplan

2. Vastleggen startsituatie

Bouwkundige vooropname: de omgevingsbebouwing in kaart brengen en op feitenbasis vast te leggen is een voorwaarde om eventuele schademeldingen van gebouweigenaren objectief te kunnen beoordelen. Quattro Expertise is meester in dit onderdeel van het proces.

Vastleggen parameters: alle relevante en meetbare parameters zoals hoogtes, scheefstand, grondwater, trillingsniveau meten we voordat u start met de realisatie van uw project. Zo wordt duidelijk waar de omgeving al aan bloot wordt gesteld zonder dat er gebouwd wordt en kunnen wij deze informatie gebruiken tijdens de realisatiefase van uw project.

Snelle en flexibele beschikbaarheid van onze experts en apparatuur beperkt doorlooptijden en garandeert een op feiten gebaseerde rapportage.

3. Realtime en online bouwmonitoring

Om 100% schadeloos te bouwen monitoren onze sensoren uw project 24/7, realtime en online in ons krachtige monitoringsplatform: AVALON. Op die manier detecteren we zelfs minieme afwijkingen en kunnen risico’s voorkomen worden nog voor ze ontstaan.

Uw project wordt conform het monitoringsplan continue op alle parameters zoals zettingen, trillingen, hoekverdraaiing, grondwaterstanden of scheurwijdtes gecontroleerd. Tevens kan het geluidsniveau worden gemeten. Hierdoor beperkt u de overlast voor de omgeving en voldoet u aan het bouwbesluit.

Wanneer parameters signaal- of alarmwaarden bereiken kan actief bijgestuurd worden om schade aan de omgeving te voorkomen.

4. Opleveren monitoringsdossier

Bij de oplevering van uw project leveren wij ook ons monitoringsdossier aan u op.  Alle sensordata en feitenwaarden zijn in ons monitoringsplatform Avalon gearchiveerd en blijven voor u beschikbaar. Zo kunnen eventuele schademeldingen van omwonenden op basis van feiten worden beoordeeld.

Wanneer u ons het onderzoek & advies, het vastleggen van de de startsituatie en de realtime bouwmonitoring bij ons afneemt, dan nemen wij de afhandeling van eventuele schademeldingen kostenloos op ons. Dat durven we omdat het niet anders kan dan dat u schadeloos bouwt.

Heeft u op andere projecten schademeldingen? Ook dan kunnen wij u oplossingsgericht helpen met de afhandeling daarvan.

Het laatste nieuws

Mis niks over schadeloos bouwen

Tiltmeting geschikt voor jouw projecten?

Een tiltmeter meet rotatie door de verandering ten opzichte van de zwaartekracht… Lees verder >>
Monitoren bij de bouw

Sensortechniek helpt einde maken aan bouwschade #schadeloosbouwen

Honderd procent schadeloos bouwen is geen utopie meer, maar werkelijkheid. Nu sensoren… Lees verder >>

Neem vrijblijvend contact op

Wij denken graag mee met uw project

Bel ons