10 januari 2023

Bouwkundige opnamen: geen zorgen over projecten

Quattro Expertise is al sinds 2006 actief in het uitvoeren van bouwkundige opnamen. In de begindagen werd een bouwkundige opnamen simpelweg gezien als het vastleggen van de bouwkundige toestand van een object. Maar al snel realiseerden we ons dat een goede bouwkundige opnamen veel meer omvat dan dat.

Wat maakt dan een bouwkundigen opnamen goed?

Helder communiceren met de bewoners tijdens de bouwkundige opnamen:

 • Belangrijk is om de bewoner centraal te zetten. Het wekken van vertrouwen bij bewoners voorkomt frustraties en mogelijk extra claims.
 • Je voert de bouwkundige opnamen uit in het privédomein van de bewoner. Vertrouwen is cruciaal, dus stuur als opdrachtgever een informatiebrief over het project, inclusief een passage over de bouwkundige opnamen. Zorg voor een eenvoudige taal en plan de opnamen ruim van tevoren.
 • Maak afspraken met bewoners en herinner hen tijdig aan deze afspraken, eventueel via SMS. Zorg ervoor dat de medewerkers van het expertisebureau op de hoogte zijn van de werkzaamheden.

Transparantie voor de bewoner tijdens de bouwkundige opnamen:

 • Bewoners willen geïnformeerd worden. Uit onderzoek blijkt dat 90% van de mensen dit als (heel) belangrijk beschouwt, maar vaak ervaren bewoners een gebrek aan informatie.
 • Deel de rapportage van de opname altijd met de bewoner. Dit bevordert het vertrouwen en voorkomt onterechte claims. Als bewoners zelf de situatie kunnen vergelijken met de opname, zijn ze minder geneigd een claim in te dienen.

Inspanningsverplichting:

 • Het is essentieel dat bij alle omliggende panden een bouwkundige opname plaatsvindt, hoewel een 100% score vaak niet haalbaar is.
 • Informeer bewoners tijdig en plan de opnames ruim van tevoren. Als bewoners niet thuis zijn, onderneem dan meerdere pogingen en informeer duidelijk over de consequenties van weigering.

Maak een risico-inventarisatie vooraf:

 • Zorg dat de risico’s van het project inzichtelijk zijn en stem de omvang van de opnames hierop af.
 • Voer een risico-inventarisatie uit voorafgaand aan de aanbesteding en voeg deze als bijlage bij het bestek. Een heldere opgave van het opnamegebied is cruciaal.

Uitgevoerd door een ter zake kundige partij:

 • Bouwkundige opnames moeten worden uitgevoerd door deskundige partijen. Het NIVRE (Nederlands Instituut Van Register Experts) en het BRL5024 certificaat waarborgen de kwaliteit en professionaliteit van bouwkundige opname-experts.
 • Quattro Expertise is ingeschreven bij het NIVRE en bezit het BRL5024 procescertificaat, waarmee het zich onderscheidt als een betrouwbare partner in bouwkundige opnamen.

Conclusie

Een goede bouwkundige opnamen gaat verder dan alleen het vastleggen van de bouwkundige toestand. Het draait om heldere communicatie, transparantie, inspanningsverplichting, een risico-inventarisatie vooraf en het kiezen van een ter zake kundige partij. Quattro Expertise staat garant voor succesvolle bouwkundige opnamen, waarbij de belangen van zowel opdrachtgever als bewoner worden behartigd.

Gerelateerde diensten

Bouwkundige opname

Voorkom onnodige discussies en laat Quattro Expertise een bouwkundige opname uitvoeren.

Lees meer

Risicoanalyse

Wij starten met een risicoanalyse van de werkzaamheden in relatie tot de omgeving.

Lees meer