Schadeloos bouwen

Wij hebben het doel gesteld om omgevingsschade bij bouw- en infraprojecten terug te brengen naar nul euro.

Schadeloos bouwen ligt niet alleen aan de de daadwerkelijke schade die aan omliggende panden wordt veroorzaakt, maar ook aan onterechte claims die gemiddeld €2500,- aan handelingskosten met zich mee brengen.

Waarom wij schadeloos bouwen?

Schadeloos bouwen zorgt dat jij geen terechte en onterechte claims op je dak krijgt. Onterechte claims: bestaande gebreken die omwonende als nieuwe schade claimen. En terechte schadeclaims: gebouwschade die wij kunnen voorkomen. Deze claims voorkomen wij door de bouwkundige opname met alle betrokkenen te delen. En door het goed monitoren van trillingen en andere bewegingen tijdens werkzaamheden, zoveel mogelijk in real-time, zodat snel kan worden ingegrepen als dat nodig is. Het uitgangspunt is dat als iets niet beweegt, kan het ook niet kapot.

Claims voorkomen start met Advies

Ons werk start met een grondige analyse van de aanstaande werkzaamheden in relatie tot de omgeving. Welke werkzaamheden zijn onderdeel van het project? Welke risico’s zijn er voor de omgeving?
We gebruiken hiervoor de rijke data die we tot onze beschikking hebben. Deze analyse bepaalt ook bij welke gebouwen en woningen een bouwkundige vooropname noodzakelijk is. En welke monitoringsinstrumenten we gaan inzetten tijdens de werkzaamheden.

Lees hier hoe wat ons advies voor jouw project kan betekenen.

Bouwkundige vooropnames voorkomen onterechte schadeclaims

Voorafgaand aan de werkzaamheden kunnen we bouwkundige vooropnames uitvoeren. Dat helpt bij een eventuele claim om vast te stellen of de schade is veroorzaakt door het bouwen. Wij maken de opname transparant voor alle betrokkenen, dus ook voor de bewoners, dat voorkomt veel onterechte schadeclaims.

Lees hier waarom wij bouwkundige opnames uitvoeren voor jouw project.

Geen claims door monitoring

Schade en schadeclaims voorkomen we door tijdens werkzaamheden trillingen en andere bewegingen goed te monitoren. Zoveel mogelijk in real-time. Zodat je snel kan ingrijpen als dat nodig is. Het uitgangspunt is: als iets niet beweegt, kan het ook niet kapot. En als er geen schade is, zijn er ook geen schadeclaims.

Lees hier hoe we schades voorkomen met onze monitoring.

 

Hoe ziet schadeloos bouwen er in de praktijk uit?

In samenwerking met onze betrokken partners lukt het tijdens ingewikkelde projecten om schadeclaims te vermijden door advies, transparante opnames en realtime monitoring. Hieronder 2 uitdagende voorbeelden waar schadeloos is gebouwd.

Landstraat Vlaardingen

In dit project is er door middel van realtime sensoren gezorgd dat er een realtime overzicht is van de werkzaamheden. Wanneer je niet met intervallen meet maar constant kan er elk moment ingegrepen worden. Dat heeft er in dit project voor gezorgd dat er schadeloos is gebouwd.

 

Corio Glana Sittard

Bij Corio Glana is het essentieel geweest dat Den Ouden zich strak aan ons monitoringsplan heeft gehouden. In dit plan is ten eerste veel aandacht besteed aan omgevingsrisico’s. Daarnaast is er ook apart onderzoek uitgevoerd voor de monumentale molen. Deze werkwijze heeft geleid tot schadeloos bouwen.

Hoeveel schadeclaims Quattro Expertise jaarlijks voorkomt

Jaarlijks maakt Quattro Expertise zo’n 30.000 bouwkundige vooropnames van woningen in de buurt van bouwprojecten. Zo’n 7.000 omwonenden loggen in op hun online dossier om de vooropname in te zien. Ongeveer de helft daarvan ziet af van een telefoontje naar de schadeafhandeling van het bouwbedrijf, omdat zij zien dat een scheur al aanwezig was voor de start van het bouwproject. Hiermee worden dus zo’n 3.500 claims per jaar voorkomen. Gemiddeld kost een schadeclaim aan handling zo’n 2.500 euro. Daarmee bespaart Quattro Expertise jaarlijks zo’n 9 miljoen euro aan schadeclaims – en dit voor een fractie van de kosten.

Samen met ons de perfecte oplossing vinden om schadeloos te bouwen?

Stel al je vragen aan Johan

Het stappenplan tot schadeloos bouwen

Risicoanalyse

Wij starten met een risicoanalyse van de werkzaamheden in relatie tot de omgeving.

Lees meer

Bouwkundige opname

Voorkom onnodige discussies en laat Quattro Expertise een bouwkundige opname uitvoeren.

Lees meer

Monitoringsplan

Een monitoringsplan beschrijft de risico's en maatregelen voor de omgeving van een project.

Lees meer

Realtime monitoring

Om schadeloos te bouwen monitoren onze sensoren jouw project 24/7, realtime en online.

Lees meer
Al onze diensten