Schadeloos bouwen

Met bouwkundige vooropnames vooraf én continue monitoring tijdens de werkzaamheden streeft Quattro Expertise naar nul schadeclaims bij bouw- en infraprojecten. Wij geloven dat elk project kan worden afgerond zonder schade aan de omgeving.

Wat kost een schadeclaim eigenlijk?

De heimachine trilt de eerste paal de grond in voor het nieuwste woningbouwproject van de stad. Tegelijkertijd ontdekt buurman Jansen een diepe scheur boven z’n keukenraam. Maar die zat er vorige week nog niet! Hij grijpt naar zijn telefoon en belt het bouwbedrijf.

De schadeafdeling van het bouwbedrijf neemt het telefoontje van buurman Jansen in behandeling. En schakelt vervolgens de verzekeraar in. Daarna wordt de oorzaak van de schade betwist. Is de claim van Jansen terecht, dan wordt de schade vergoed en hersteld. Is de claim onterecht, dan blijft buurman Jansen zitten met een scheur en een slecht humeur.

Een hoop werk dus, zo’n schadeclaim. Gemiddeld kost een schadeclaim zo’n 2.500 euro aan afhandeling, nog los van de eventuele schadevergoeding. Plus de verloren tijd en de blijvende deuk in de onderlinge verstandhouding.

Lees hier hoeveel die bovengenoemde schadeclaim kost.

Hoe wij schadeloos bouwen

In Nederland wordt druk gebouwd. Er moeten dringend woningen bij. En vaak bouwen we juist in de buurt van bestaande bebouwing. Omwonenden van een nieuwbouwproject willen graag weten of er veilig wordt gebouwd. Ze willen natuurlijk geen schade aan hun woning, bijvoorbeeld door heien of grondverzet in de buurt. Bewoners eisen transparantie over de werkzaamheden. En terecht!

Advies

Ons werk start met een grondige analyse van de aanstaande werkzaamheden in relatie tot de omgeving. Welke werkzaamheden zijn onderdeel van het project? Welke risico’s zijn er voor de omgeving?
We gebruiken hiervoor de rijke data die we tot onze beschikking hebben. Deze analyse bepaalt ook bij welke gebouwen en woningen een bouwkundige vooropname noodzakelijk is. En welke monitoringsinstrumenten we gaan inzetten tijdens de werkzaamheden.

Lees hier hoe wat ons advies voor jouw project kan betekenen.

Bouwkundige vooropnames voorkomen onterechte schadeclaims

Voorafgaand aan de werkzaamheden kunnen we bouwkundige vooropnames uitvoeren. Dat helpt bij een eventuele claim om vast te stellen of de schade is veroorzaakt door het bouwen. Wij maken de opname transparant voor alle betrokkenen, dus ook voor de bewoners. Dat voorkomt veel onterechte schadeclaims.

Lees hier waarom wij bouwkundige opnames uitvoeren voor jouw project.

Geen omgevingsschade door monitoring

Schade en schadeclaims voorkomen we door tijdens werkzaamheden trillingen en andere bewegingen goed te monitoren. Zoveel mogelijk in real-time. Zodat je snel kan ingrijpen als dat nodig is. Het uitgangspunt is: als iets niet beweegt, kan het ook niet kapot. En als er geen schade is, zijn er ook geen schadeclaims.

Lees hier hoe we schades voorkomen met onze monitoring.

 

Schadeloos bouwen in de praktijk

In samenwerking met onze betrokken partners lukt het tijdens ingewikkelde projecten om schadeclaims te vermeiden door advies, transparante opnames en realtime monitoring. Hieronder 2 uitdagende voorbeelden waar schadeloos is gebouwd.

Landstraat Vlaardingen

In dit project is er door middel van realtime sensoren gezorgd dat er een realtime overzicht is van de werkzaamheden. Wanneer je niet met intervallen meet maar constant kan er elk moment ingegrepen worden. Dat heeft er in dit project voor gezorgd dat er schadeloos is gebouwd.

Corio Glana Sittard

Bij Corio Glana is het essentieel geweest dat Den Ouden zich strak aan ons monitoringsplan heeft gehouden. In dit plan is veel aandacht besteed aan omgevingsrisico’s. Daarnaast is er ook apart onderzoek uitgevoerd voor de monumentale molen. Deze werkwijze heeft geleid tot schadeloos bouwen.

Hoeveel schadeclaims Quattro Expertise jaarlijks voorkomt

Jaarlijks maakt Quattro Expertise zo’n 25.000 bouwkundige vooropnames van woningen in de buurt van bouwprojecten. Zo’n 6.000 omwonenden loggen in op hun online dossier om de vooropname in te zien. Ongeveer de helft daarvan ziet af van een telefoontje naar de schadeafhandeling van het bouwbedrijf, omdat zij zien dat een scheur al aanwezig was voor de start van het bouwproject. Hiermee worden dus zo’n 3.000 claims per jaar voorkomen. Gemiddeld kost een schadeclaim aan handling en eventueel herstel zo’n 2.500 euro. Daarmee bespaart Quattro Expertise jaarlijks zo’n 7,5 miljoen euro aan schadeclaims.

Samen met ons de perfecte oplossing vinden om schadeloos te bouwen?

Stel al je vragen aan Johan
Fill 1 Copy Created with Sketch. Bellen Mailen

Het stappenplan tot schadeloos bouwen

Risicoanalyse

Wij starten met een risicoanalyse van de werkzaamheden in relatie tot de omgeving.

Lees meer

Bouwkundige opname

Om onduidelijkheid over schades te voorkomen laat je ons een bouwkundige opname uitvoeren.

Lees meer

Monitoringsplan

Een monitoringsplan beschrijft de risico's en maatregelen voor de omgeving van een project.

Lees meer

Realtime monitoring

Om schadeloos te bouwen monitoren onze sensoren jouw project 24/7, realtime en online.

Lees meer
Al onze diensten