9 maart 2022

Omgevingsrisico’s voor waterschappen

Water in sloten en rivieren is belangrijk voor de natuur, lees hier hoe we het beschikbare water zo goed mogelijk vast houden en verdelen.

Onderhoud aan de sluis Roode Vaart in Moerdijk door waterschap Brabantse Delta

Daarom is Waterschap Brabantse Delta met Van Boekel Zeeland B.V. van Van Boekel Groep gestart met groot onderhoud aan de sluis Roode Vaart in Moerdijk. Dit is een zoetwaterinlaat die straks meer dan 3,5 duizend liter water per seconde uit het Hollandsch Diep naar onze sloten en rivieren kunnen sturen.
In samenwerking met Quattro Expertise BV zorgt Waterschap Brabantse Delta met van Boekel Zeeland ervoor dat de sluis ook in de toekomst veilig werkt. Tijdens de renovatie en vervanging van onderdelen is het heel belangrijk dat de sluis niet verplaatst.

Waterschap

Meettechnische bewaking van sluizen

Daarom zijn wij ingeschakeld om de sluis Roode Vaart meettechnisch te bewaken. Hiervoor voeren wij doormiddel van een XYZ-meting een 0-meting uit. Voor deze meting plaatsen wij meetpunten. Deze meetpunten meten wij in ten opzichte van vaste referentiepunten. Vervolgens voeren wij herhalingsmetingen uit die stapsgewijs verschillen in zettingen per projectonderdeel meten. Door signaal- en alarmwaarden af te spreken, zorgen we ervoor dat we op tijd kunnen ingrijpen. Hierdoor zorgen wij dat de sluis niet beweegt en zo intact blijft.

Een mooi uitdagend project dat zorgt dat water in Nederland goed onder controle blijft!

Gerelateerde artikelen

Door kwaliteit win je aanbestedingen bij gemeenten

Wij zien dat steeds meer bouwers en gemeentes de noodzaak onderkennen om projecten te laten monitoren. Zo ook hier bij dit project van Gebr. de Koning.

Lees meer

Schade overstromingsramp Valkenburg wordt hersteld

Mark van der Velden en Jeroen de Jong zijn bezig met vooropnames voor het herstel van de brug bij Emmalaan in Valkenburg.

Lees meer

Schadeloos bouwen: vernieuwen kademuur Binnenveer te Weesp

Bij een inspectie bleek dat de kademuur langs het Binnenveer vervangen en vernieuwd moest worden. Lees hieronder hoe schadeloos is gebouwd.

Lees meer

Monitoring voor waterschappen?

Neem dan contact op met Johan Brouwers