29 maart 2022

Hoe win je een aanbesteding in de bouw?

Opdrachtgevers kijken steeds minder naar de economisch meest voordelige offerte, maar naar de economisch meest voordelige inschrijving.

Kwaliteit is een steeds grotere factor bij het winnen van een aanbesteding

Van nature zijn opdrachtgevers geneigd om te kiezen voor de offerte met de laagste prijs. Deze selectiefactor wordt ook wel de EMVO genoemd, oftewel de economisch meest voordelige offerte. Toch kijken vooruitstrevende opdrachtgevers ook steeds vaker naar overige selectiecriteria. Zo kan het zijn dan een bouwbedrijf met een hogere kostprijs toch de aanbesteding wint.

Dat komt omdat er in de bouwwereld niet alleen gelet wordt op kosten, maar ook op onder meer duurzaamheid, overlast voor de buren, overlast voor (weg)gebruikers en gebruikte grondstoffen in het algemeen. Wanneer de opdrachtgever deze factoren meeneemt in de overweging kan er een heel ander beeld ontstaan.

Dit wordt ook wel de EMVI genoemd, oftewel de economisch meest voordelige inschrijving. Hieronder lichten we met een voorbeeld toe hoe de EMVI score berekend wordt.

Bouwbedrijf beoordeelt bij een aanbesteding door EMVO-score

Bouwbedrijf Bouwbedrijf A
Kosten €150.000 voor totale werkzaamheden.
Score: 8
Duurzaamheid Werkt met een conventioneel dieselaggregaat.
Score: 6
Gebruikte materialen Maakt gebruik van conventioneel beton en asfalt.
Score: 5
Overlast omwonenden Bouwkundige opnames en standaard monitoring
Score: 6
Total score 25 punten

Bouwbedrijf beoordeelt bij een aanbesteding door EMVI-score

Bouwbedrijf Bouwbedrijf B
Kosten €200.000 voor totale werkzaamheden.
Score: 6
Duurzaamheid Werkt met een milieuvriendelijk zon-aggregaat.
Score: 9
Gebruikte materialen Maakt gebruik van gerecycled asfalt en houten constructies.
Score: 8
Overlast omwonenden Transparante opnames en realtime sensoren om risico’s op schade te beperken.
Score: 9
Total score 32 punten

Conclusie

Zoals je ziet ben je bij bouwbedrijf A €50.000 minder kwijt voor de werkzaamheden. Bouwbedrijf A is dus de overduidelijke winnaar als het aankomt op de EMVO, oftewel de economisch meest voordelige offerte. Bouwbedrijf B scoort echter een beter totaal, waarbij ze op alle punten behalve de kosten beter scoren. Zij scoren dus het hoogst qua EMVI, oftewel de economisch meest voordelige inschrijving.

EMVI verhogen zonder hogere kosten?

Er zijn genoeg tips om een hogere EMVI-score te behalen. Afhankelijk van de precieze opdracht kun je bijvoorbeeld intern een creatieve brainstorm organiseren om te kijken waar punten te behalen vallen. Wij worden steeds vaker betrokken bij bouwteams om onze expertise op dit vlak in te brengen.

Een andere mogelijkheid, die zowel voor de overlast van omwonenden als financieel gezien aantrekkelijk is, is schadeloos bouwen. Dit doen wij doormiddel van advies, goede bouwkundige opnames en realtime monitoring. Niet alleen om schadeclaims van bewoners buiten de deur te houden, die veel tijd en geld (gemiddeld 2.500 euro per claim) kosten. Maar ook om in een gemeente waar de aannemer actief is de kwaliteit te leveren die wordt geëist. Wij merken dat gemeenten, bewoners én bouwbedrijven zelf steeds hogere eisen stellen aan de veiligheid en zorgvuldigheid van de werkzaamheden in een gebied. Daarom is dit de kans om een hogere EMVI-score te halen en de aanbesteding te winnen.

De bouwsector verandert

Een aannemer investeert hier ook echt in, merken wij. Dat zien we terug in de aanvragen voor onze monitoringsdiensten. En ook aan de resultaten die deze investeringen met zich meebrengen. En als je te maken hebt met een doelgroep die veel invloed heeft binnen de omgeving, dan is de BouwApp echt zinvol om effectief te kunnen communiceren. Alles om ieder bouw- of infraproject uit te voeren zonder schade, en dus ook zonder schadeclaims.

Gerelateerde artikelen

Door kwaliteit win je aanbestedingen bij gemeenten

Wij zien dat steeds meer bouwers en gemeentes de noodzaak onderkennen om projecten te laten monitoren. Zo ook hier bij dit project van Gebr. de Koning.

Lees meer

Wat zijn de kosten van schadeclaims?

Tijd- en energievretende schadeclaims, hoeveel kosten die nou precies? In dit artikel laten we zien hoe de kosten opgebouwd zijn.

Lees meer

Advies bij het winnen van een aanbesteding?

Neem contact op met Mathijs de Haan