3 maart 2022

Schadeloos bouwen: vernieuwen kademuur Binnenveer te Weesp

Bij een inspectie bleek dat de kademuur langs het Binnenveer vervangen en vernieuwd moest worden. Lees hieronder hoe schadeloos is gebouwd.

Het project

Het gaat om een lengte van 21,3 meter vanaf de Zwaantjesbrug die vervangen moet worden door een nieuwe damwand. Gemeente Weesp heeft hier Sterk bv opdracht voor gegeven. Qua uiterlijk is het de bedoeling dat die nieuwe kade de authentieke stijl behoudt. Het merendeel van de panden rondom de werkzaamheden, heeft een bouwjaar tussen 1850 en 1911. Waarvan ook een gedeelte een rijksmonument is.

Duurzaamheidsbeleid voor de omgeving

Sterk bv richt zich met ons op hun duurzaamheidsbeleid. Ze kijken per project welke impact het werk heeft op de omgeving en hoe wij de negatieve aspecten zoveel mogelijk kunnen beperken. Hoe zorgen we er samen voor dat de omgeving zo weinig mogelijk overlast ondervindt van ons werk?
Door de werkzaamheden (deels) uit te gaan voeren vanaf het water. Ook gebruikt Sterk bv een drukstelling, deze drukt de damwandplanken. Dit maakt het risico op schade door trilling minimaal.

 Binnenveer

Monitoringsplan voor de werkzaamheden

Toch veroorzaken deze bovengenoemde werkzaamheden herhaald kortdurende maar ook in minder mate continue trillingen. Trillingen kunnen zorgen voor verdichting van de ondergrond onder de fundering, wat vervolgens zou kunnen leiden tot zetting. Daarom heeft Sterk ons ingeschakeld om deze risico’s te beperken met een monitoringsplan.

Onze monitoring tijdens het project

Om eventuele risico’s en relatie tussen optredende trillingen en eventuele gevolgschade/zetting optimaal te beheersen monitoren wij de omliggende bruggen en panden met een hoogte- en XYZ-meting. En voorzien wij de omliggende panden van trillingsmeters tijdens de werkzaamheden. Onze montioringsexpert meet dan op verschillende punten in de omgeving op de millimeter nauwkeurig, of er verplaatsingen zijn ontstaan. Wanneer een vooraf afgesproken grenswaarde overschrijdt, lichten wij de uitvoerder direct in en kan hij de werkwijze aanpassen.

 Binnenveer

Geluidsmetingen voor de omgeving van het Binnenveer

Ook houdt Sterk bv rekening met de omgeving door geluidsmetingen uit te voeren bij omliggende panden in de omgeving. Via ons web-portal kunnen wij en Sterk bv realtime het op dat moment gemeten geluidsniveau raadplegen. Zo zorgen wij samen dat het geluid binnen de grenswaarden blijft.

Waarom Sterk de omgeving van het Binnenveer monitort?

Er is Sterk bv alles aan gelegen om tijdens een bouwproject schade aan de omgeving te voorkomen. Niet alleen om schadeclaims van bewoners buiten de deur te houden, die veel tijd en geld (gemiddeld 2.500 euro per claim) kosten. Maar ook om Gemeente Weesp, waar de aannemer actief is, de kwaliteit te leveren die wordt geëist. Wij merken dat gemeenten, bewoners én bouwbedrijven zelf steeds hogere eisen stellen aan de veiligheid en zorgvuldigheid van de werkzaamheden in een gebied. Daarom vinden wij het goed om te zien dat Sterk bv ook bij dit project alles eraan doet om de risico’s zo veel mogelijk in te perken!

Bekijk hier de projectlocatie:

Gerelateerde artikelen

Door kwaliteit win je aanbestedingen bij gemeenten

Wij zien dat steeds meer bouwers en gemeentes de noodzaak onderkennen om projecten te laten monitoren. Zo ook hier bij dit project van Gebr. de Koning.

Lees meer

Gemeentes zien burgers als belangrijke stakeholder

We vinden het gaaf om te zien dat gemeenten ervoor kiezen om burgers als belangrijke stakeholder te zien. Lees hier hoe ze met burgers omgaan.

Lees meer

Monitoren van de Silent Piler van de Gebr. De Koning

Team monitoring was aanwezig bij de primeur om de volledig geëlektrificeerde Silent Piler van de Gebr. De Koning in werking te zien.

Lees meer

Ook #schadeloosbouwen tijdens jouw project?

Neem contact op met Mathijs de Haan