1 maart 2022

Door kwaliteit win je aanbestedingen bij gemeenten

Wij zien dat steeds meer bouwers en gemeentes de noodzaak onderkennen om projecten te laten monitoren. Zo ook hier bij dit project van Gebr. de Koning.

Ze gaan de kademuur aan de Lijnbaan voor Gemeente Den Haag opknappen.

Zo voorkomen ze niet alleen schade en claims vanuit de omgeving, waardoor ze hun investeringen snel terugverdienen, maar ze leveren ook beter werk. Bij overschrijdingen kunnen ze namelijk direct actie ondernemen, voordat problemen uitgroeien tot calamiteiten. Verzekeraars stellen het namelijk geregeld als voorwaarde.

Opknappen van de Lijnbaan

Een klein deel van de kademuur aan de Lijnbaan tegenover het Westeinde ziekenhuis is in slechte staat. Om verzakking te voorkomen maakt Gebr. De Koning voor Gemeente Den Haag de basis van de kademuur sterker. Na het opknappen kan de kademuur weer 100 jaar mee. Veel kademuren en sommige bruggen staan op houten palen. Een bacterie in het water heeft deze houten palen beschadigd. Daarom vervangt de gemeente de kademuren en bruggen. Zo blijft de stad goed bereikbaar voor inwoners en bezoekers.

Kwaliteit

Transparantie naar omwonenden door een bouwkundige opname

Voordat Gebr. de Koning start met de werkzaamheden hebben ze ons ingeschakeld om bouwkundige opnames uit te voeren. Een bouwkundige vooropname stelt vast of woningen en andere gebouwen rondom de werkplaats al gebreken vertonen voordat het werk start. Zo’n nulmeting geeft zowel bewoners als aannemers duidelijkheid. Dit voorkomt onterechte claims.

Vernieuwende manieren van werken

De gemeente wil op vernieuwende manieren werken. Bij de kade aan de Lijnbaan boort Gebr. de Koning holle buispalen in de kade. Dat maakt de kademuur sterker. Door de kortere lengte is de kade heel geschikt voor deze nieuwe manier van werken. Door de werkzaamheden bestaat een (beperkt) risico op zetting van de omliggende panden.

Kwaliteit

Monitoring om trillingen en zettingen te beheersen

Om eventuele risico’s en relatie tussen optredende trillingen en eventuele gevolgschade/zetting optimaal te beheersen wordt de kade gemonitord met een XYZ-meting en worden omliggende panden voorzien van trillingsmeters tijdens de werkzaamheden. Onze monitoringexpert Jeroen Westbroek meet dan punten van de kade op de halve millimeter nauwkeurig in of er verplaatsingen plaatsvinden. Wanneer een vooraf afgesproken grenswaarde dreigt te worden overschreden wordt de uitvoerder direct ingelicht en kan de werkwijze aangepast worden.

De voordelen van deze aanpak zijn: Minder bouwruimte nodig, snellere manier van werken, minder last voor de omgeving en bomen hoeven niet gekapt of verplaatst te worden.  De acceptatie van een bouwproject wordt ook een stuk groter als de omwonenden zien dat de aannemer er alles aan doet om te voorkomen dat ze er last van hebben of schade oplopen. Dan heb je een gezamenlijk doel.

Bekijk hieronder waarom Gemeente Den Haag de kademuren opknapt.

Gerelateerde artikelen

Schadeloos bouwen: vernieuwen kademuur Binnenveer te Weesp

Bij een inspectie bleek dat de kademuur langs het Binnenveer vervangen en vernieuwd moest worden. Lees hieronder hoe schadeloos is gebouwd.

Lees meer

Johan Brouwers over #schadeloosbouwen

Ieder bouw- en infraproject kan worden afgerond zonder schade aan de omgeving. Dat scheelt tijd, geld (gemiddeld 2.500 euro per claim).

Lees meer

Waarom monitoren als schade onvermijdelijk is?

Soms zorgt een goed advies niet direct voor werk, maar wordt het grotere doel #schadeloosbouwen waar wij voor staan gerealiseerd.

Lees meer

Ook aanbestedingen winnen door goede monitoring?

Neem contact op met Johan Brouwers