6 juni 2024

Hoe kun je geluidsoverlast van buren meten?

Geluidsoverlast door buren kan erg vervelend zijn. Of het nu gaat om harde muziek, luidruchtige gesprekken of andere storende geluiden, het kan je woonplezier flink verstoren.

Maar hoe kun je dit op een eerlijke manier meten? Quattro Expertise is gespecialiseerd in het meten, analyseren en adviseren bij geluidsoverlast. Hier lees je hoe wij te werk gaan en wat je zelf kunt doen.

Verschillende soorten geluidsoverlast

Er zijn allerlei soorten geluidsoverlast die buren kunnen veroorzaken, zoals:

  • Luide muziek of televisie.
  • Hard praten of schreeuwen.
  • Huishoudelijke apparaten zoals wasmachines, drogers of airconditioners.
  • Voertuigen zoals auto’s of motoren die dicht bij het huis geparkeerd staan.

Quattro Expertise kijkt zowel naar technische aspecten (zoals geluidsisolatie en de bron van het geluid) als naar psychologische factoren (zoals hoe gevoelig iemand is voor geluid en hoe goed de buren meewerken).

Wet- en regelgeving

Sinds 1962 zijn er regels voor geluidsisolatie tussen woningen, vastgelegd in de NEN 1070 en sinds 1992 in het Bouwbesluit. Daarnaast zegt artikel 5:37 van het Burgerlijk Wetboek dat een eigenaar of huurder geen overlast mag veroorzaken aan anderen, waaronder geluidsoverlast.

Hoe bepaal je geluidsoverlast?

Het vaststellen van geluidsoverlast is lastig omdat er geen vaste norm voor is. Het hangt af van verschillende dingen:

  • Wat voor soort geluid veroorzaakt de overlast?
  • Hoe lang duurt de overlast?
  • Kan de veroorzaker de overlast verminderen?
  • Hoe past de overlast in de omgeving?

Het is belangrijk om goed aan te tonen dat de overlast onrechtmatig is, zodat verhuurders, woningcorporaties, gemeentes of de buren zelf actie kunnen ondernemen.

Oorzaken van geluidsoverlast

Uit onderzoek blijkt dat geluidsoverlast vaak te maken heeft met gedrag en niet altijd met de kwaliteit van de woning. Hoewel slechte geluidsisolatie een rol speelt, is gedrag vaak de grootste oorzaak van overlast.

Hoe beoordeel je geluidsoverlast?

Geluidsoverlast door buren is goed te beoordelen. Quattro Expertise gebruikt normen uit andere sectoren, zoals industrie en horeca. Overdag is een geluidsniveau van 35 dB(A) normaal. Bij meer dan 45 dB(A) is er sprake van overlast. We meten niet alleen decibels, maar letten ook op geluiden zoals brommen, piepen, bonken en tikken.

Quattro Expertise maakt ook audio-opnames bij de ontvanger. Deze metingen beoordelen en verwerken wij in een rapport, dat wij indien nodig voorzien van een proces-verbaal van constatering. De resultaten leiden vaak tot aanbevelingen gericht op gedragsverandering.

Wat doen we?

Een specialist komt langs om te luisteren en te meten. Vaak wordt er een overlastmodule geplaatst. Na de meting wordt een proces-verbaal van constatering opgesteld, inclusief analyse en foto’s. Het is niet nodig om bij de buren zelf te meten, tenzij er overeenstemming is bereikt. De geluidsfragmenten worden digitaal bijgeleverd. Quattro Expertise kan ook expertise delen bij juridische procedures.

Kosten

De kosten voor een geluidsmeting verschillen en hangen af van de situatie. Wil je alleen het geluidsniveau laten meten of ook audio-opnames laten maken? De meetperiode is minimaal zeven dagen achter elkaar.

Meer informatie

Wil je meer weten over het meten van geluidsoverlast door buren? Download de tabel met beoordelingskaders of vraag een voorbeeldbrief aan om je klacht kenbaar te maken. Voor specifieke gevallen, zoals overlast van installaties, zijn er ook grenswaarden en beoordelingscriteria beschikbaar.

Gerelateerde diensten

Geluidsmeting

Met een geluidsmeting houden we bij of het geluid binnen de perken blijft.

Lees meer

Geluidsprognose

Een geluidsprognose is een berekening van de geluidsbelasting.

Lees meer

Heb je last van geluidsoverlast en wil je hier iets aan doen?

Bel voor advies met Paul Smits