17 mei 2022

3 stappen tot totaalmonitoring volgens Etienne Mureau

Totaalmonitoring, je hoort het steeds vaker maar wat is dit nu? Wat ons betreft moet je alleen risico’s beheersen die er zijn. Alleen wat is een goede werkwijze?

De 3 stappen tot totaalmonitoring

1. Doen van een risico-inventarisatie

Dit kan klein op basis van ervaring tot zeer uitgebreid met prognoses. Belangrijk is kijk ernaar!

Wat je doet met wat er staat bepaald het risicoprofiel. Maar ook, als er risico’s door aanpassing in het werk wegnomen kunnen worden is dat altijd beter als ze beheersen.

Lees hier alles over de risico-inventarisatie.

2. Opstellen van een monitoringsplan

Maak een plan aan de hand van je inventarisatie. Dit zijn de vragen die wij stellen bij het opstellen van het monitoringsplan.

  • Tot hoe ver doe je de Bouwkundige Vooropname?
  • Waar komen de meetpunten?
  • Wanneer en wat meet je?
  • Wie zijn de verantwoordelijke?

Lees hier alles over het monitoringsplan.

3. De “totaalmonitoring”

Dit kan dus enkel bouwkundige opname zijn of misschien zelfs niks (lees in dit artikel hoe Johan Brouwers soms de afweging maakt geen monitoring uit te voeren) maar ook zeer uitgebreid met online monitoring van scheuren, kanteling, grondwaterstand, trillingen etc. Onze sensoren zijn objectgebonden en meten kleine veranderingen in scheefstand, trillingen en . Dat doen ze 24 uur per dag. Alle data verzamelen wij op ons platform Avalon en rekenen wij door. De meetresultaten van de scheur-, tilt- en trillingsmeters zijn realtime zichtbaar in ons dashboard. Een zogenaamde 1e lijns monitoring met sensoren voor de directe bewaking die ook als referentie dienen voor het op- of afschalen van de 2e lijns monitoring zoals traditionele deformatiemetingen is een vaak toegepaste methode. Voordeel is dat je veel meer meetmomenten hebt dan wanneer we landmeters inzetten.

Gerelateerde artikelen

Door kwaliteit win je aanbestedingen bij gemeenten

Wij zien dat steeds meer bouwers en gemeentes de noodzaak onderkennen om projecten te laten monitoren. Zo ook hier bij dit project van Gebr. de Koning.

Lees meer

Gemeentes zien burgers als belangrijke stakeholder

We vinden het gaaf om te zien dat gemeenten ervoor kiezen om burgers als belangrijke stakeholder te zien. Lees hier hoe ze met burgers omgaan.

Lees meer

Totaalmonitoring bij jouw project?

Neem contact op met Johan Brouwers