Bouwkundige opnames

Quattro Expertise ondersteunt ontwikkelaars, aannemers en overheden met #schadeloosbouwen. Dat doen we door bouwkundige opnames uit te voeren. Hierin wordt de staat van de woning vastgelegd voordat het bouwproject start. Die opnames zijn online toegankelijk voor opdrachtgevers en bewoners.

Bouwkundige opnames van de woning

Bouwkundige opnames voorkomen onterechte schadeclaims

Aannemers en hun opdrachtgevers moeten zorgvuldig aan de slag. Dat doen ze door open te communiceren met omwonenden. Door voorafgaand aan de werkzaamheden bouwkundige opnames uit te laten voeren, krijgen omwonenden inzicht in de actuele staat van hun woning. Zo zien ze of schade al aanwezig is, of komt door de werkzaamheden. Zo worden veel onterechte schadeclaims voorkomen. 

Vooropname

Een bouwkundige vooropname stelt vast of woningen en andere gebouwen al gebreken vertonen voordat het werk start. Zo’n nulmeting geeft zowel bewoners als aannemers duidelijkheid. Aan de ene kant voorkomt het onterechte claims. Aan de andere kant kunnen bewoners en pandeigenaren hun schade makkelijker aantonen in het geval dat er echt iets niet goed gegaan is. Dat soort inspecties gebeuren zeker niet alleen bij grote projecten. Wij doen dat vanaf de aanbouw bij de buren tot bijvoorbeeld de ombouw van het voormalige Paleis van Justitie in Amsterdam.

lees hier alles over de bouwkundige vooropname.

Tussenopname

Een bouwkundige tussenopname voer je uit wanneer tijdens een bouwproject de werkzaamheden tussentijds worden overgenomen door een andere partij of de bouwwerkzaamheden een volgende fase ingaan. Een bouwkundige tussenopname voer je uit om de staat van een object rondom jouw werkzaamheden vast te leggen. Het uitvoeren van een bouwkundige opname is een onderdeel van de risicobeheersing. In elke fase van een bouwproject bestaat namelijk de kans op schade aan omliggende objecten, bijvoorbeeld in de vorm van scheurvorming en/of verzakking. De tussentijdse opname kan duidelijk maken of de schade is ontstaan tijdens de werkzaamheden, maar kan ook gebruikt worden om onterechte claims te weerleggen.

Een bouwkundige tussenopname is een perfect middel om discussies over het ontstaansmoment van de schade te voorkomen of te vereenvoudigen. Een tussenopname is bij Quattro Expertise geen herhalende opsomming van gebreken, maar daadwerkelijk een vastlegging van verschillen van de vooropname of eventueel eerder uitgevoerde tussenopname(s). Quattro Expertise staat ingeschreven bij het NIVRE (Nederlands Instituut voor Register Experts).

Bouwkundige na-opname

Na afronding van een project verrichten we een bouwkundige na-opname als afsluiting van jouw project. De na-opname voeren wij uit bij de omliggende woningen waar eerder een vooropname of tussenopname is verricht. De resultaten van de voor- en na-opname worden op locatie met elkaar vergeleken en in een rapportage vastgelegd.

3D StatusView

De 3D StatusView geeft jou door middel van innoverende 3D & VR technologie de mogelijkheid om interactief en virtueel (via PC, tablet of smart-Phone) door een locatie te wandelen, op overeenkomstige wijze als Google Streetview. De mogelijkheden met 3D&VR StatusViews zijn grenzeloos. Kijk naar het poppenhuismodel van bovenaf, draai het rond en plan de logistiek. Duik in het poppenhuismodel en loop door de zalen en in de kamers. Zweef boven de vloer en zie alle mogelijke camerahoeken. Bekijk de plattegronden, neem metingen, bekijk notities en deel dit alles met anderen online.

Bekijk hier een voorbeeld van een 3d StatusView.

Hoe het werkt

Voordat de werkzaamheden starten, ontvangen omwonenden van een bouwproject een uitnodiging van Quattro Expertise voor bouwkundige vooropname. Bewoners maken een afspraak. Een expert van Quattro Expertise komt vervolgens langs en maakt foto’s van eventuele gebreken en scheuren in het huis. Deze worden gebundeld in een rapportage, die online beschikbaar is voor onze opdrachtgevers. Ook de bewoner heeft altijd toegang tot zijn eigen opname.

Bouwkundige vooropnames bestonden al heel lang, maar de rapportages kostten veel tijd. Toen wij in 2006 Quattro Expertise oprichtten hebben wij daarom vanaf de start veel energie gestoken in automatisering en de ontwikkeling van een dataplatform: Avalon. Dankzij de eigen software gaat rapporteren nu een stuk efficiënter. Via een app op telefoon voert de inspecteur tijdens zijn bezoek de benodigde gegevens in. Op het moment dat hij de deur uitgaat, is het rapport klaar.

Hoogste dekking bouwkundige opnames

Hoe meer bouwkundige opnames we uitvoeren, hoe vollediger de informatie en hoe meer schadeclaims we voorkomen. Dat is ons doel. Wij garanderen een hoge dekking. Dat bereiken we door bewoners zelf online te laten kiezen wanneer zij de opname willen laten uitvoeren. En door altijd bereikbaar te zijn voor vragen, via mail, telefoon of WhatsApp. Zo’n afspraak maakt een bewoner trouwens op 15 minuten nauwkeurig. We laten bewoners namelijk liever niet een halve dag op onze expert wachten.

Geen verrassingen: fixed price

Voor ons werk spreken we een vast bedrag af. Dat betekent geen extra kosten, doordat we nog een keer terug naar een woning moeten of doordat iemand niet thuis is voor de bouwkundige vooropname. Dat hoort bij het werk.

Kwaliteit

Bij Quattro Expertise zoeken we altijd naar manieren om ons werk nóg beter te doen. Daarom dat wij werken we veilig en gezond door de normen van onze certificeringen.

Lees hier met welke certificeringen wij onze kwaliteit waarborgen.

Vooropnames voor jouw bouwproject?

Kom in contact met Mathijs de Haan
Fill 1 Copy Created with Sketch. Bellen Mailen

Onze projecten

Herontwikkeling Dépôt Zuid

Met slimme meettechnieken heeft Quattro op dit project al meerdere stilleggingen voorkomen.

Lees meer

Breestraat Leiden

Tiltmeters, scheurwijdtemeters, trillingsmeters en hoogtemetingen zorgen voor schadeloos bouwen bij het Hof van Zurloh in Leiden.

Lees meer

Corio Glana

In elke fase op de juiste wijze geanticipeerd op de risico's. Daarnaast is er ook apart onderzoek uitgevoerd voor de monumentale molen. Deze werkwijze heeft geleid tot schadeloos bouwen.

Lees meer
Alle projecten