27 april 2022

Waarop letten bij voorbereiding van bouwprojecten?

Bij een bouwproject is het van groot belang dat aandacht wordt besteed aan de invloed van de werkzaamheden op de omgeving.

Waarop te letten bij een bouwproject in Nederland?

Bouwers en overheden in Nederland kunnen geen schop in de grond zetten zonder dat iemand daar last van heeft. We zijn een druk bebouwd landje. Terwijl er nog meer bij moet (en kan). Er wordt nog veel gebouwd zonder dat er goed nagedacht wordt over de schadekans voor de omwonende. Denk aan de bouw van woningen, tunnels, gaswinning, op allerlei manieren wordt er toegestaan dat er schade kan ontstaan. Dat werkt niet echt goed voor het vertrouwen van de burgers.

Uit onderzoek blijkt dat slechts een klein deel van de schades wordt veroorzaakt door een onvoorziene gebeurtenis, waardoor de schade echt niet voorkomen had kunnen worden. In het merendeel van schades geldt dat deze voorkomen hadden kunnen worden, in de meeste gevallen door meer toezicht, een betere communicatie en het nemen van de juiste beslissingen. Daarom kunnen wij jullie helpen bij het voorbereidingsproces om jouw team & omwonenden onvoorziene gebeurtenissen te besparen.

Voorbereiding van grote bouwprojecten

Bij grote bouwprojecten is er daarom al vaak aandacht voor een risicoanalyse, waarna wij een monitoringsplan maken. In deze risicoanalyse kijken we naar de uit te voeren werkzaamheden en de risico’s die daarbij komen kijken. Ook kijken we naar de omgeving waarin de bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Zo passen ze in hartje Amsterdam vaak andere bouwmethoden toe dan op een industrieterrein in de regio.

In de risico-inventarisatie nemen we de bouwplannen en tekeningen van de opdrachtgever mee. Daarnaast halen we informatie uit bemalingsanalyses en monumentenregisters om tot een risicoprofiel te komen. Op basis van dit risicoprofiel stellen we een monitoringsplan op waarin staat welke panden opgenomen we moeten opnemen en welke beheersmaatregelen wenselijk zijn.

voorbereiding bij kleine bouwprojecten

Deze manier van werken doen bouwers bij kleinere projecten nog niet veel. Bij kleinere projecten voert men vaak alleen metingen uit die de verzekeraar verplicht stelt. Maar elke situatie is anders en goedkoop blijkt hier vaak duurkoop te zijn.

Mogelijkheden

Regelmatig blijkt uit het opstellen van deze risico-inventarisatie dat een andere werkwijze beter is dan de werkwijze die men voor ogen had. Het kan gebeuren dat de werkzaamheden te belastend zijn voor de omgeving, maar we maken ook mee dat de bouwer voor een dure bouwmethode kiest terwijl die niet nodig blijkt te zijn. Daarom raden we altijd een risicoanalyse en monitoringsplan aan, ongeacht de grootte van een project.

Extra zekerheid

Die extra zekerheid is voor aannemers waardevol. Door een goed monitoringsplan kan de aannemer goed anticiperen op eventuele problemen. Vervolgens kan hij zijn werkwijze aanpassen op de data die uit de metingen komen en dus een hoop tijd en geld besparen.

Missie

Het is onze missie om de invloed van bouwprojecten op de omgeving zo klein mogelijk te laten zijn. Bij alle projecten in alle hoeken van ons land vinden wij dat bouwers schadeloos kunnen bouwen. Onze slogan is daarom een slogan waar we trots op zijn: Wij leiden in schadeloos bouwen!

Gerelateerde artikelen

De bouwkundige vooropname voorkomt dure ellende…

Het financiële succes van een project is in belangrijke mate afhankelijk van de schade die wordt aangebracht aan eigendommen van derden.

Lees meer

Waarom monitoren als schade onvermijdelijk is?

Soms zorgt een goed advies niet direct voor werk, maar wordt het grotere doel #schadeloosbouwen waar wij voor staan gerealiseerd.

Lees meer

Gemeentes zien burgers als belangrijke stakeholder

We vinden het gaaf om te zien dat gemeenten ervoor kiezen om burgers als belangrijke stakeholder te zien. Lees hier hoe ze met burgers omgaan.

Lees meer