1 maart 2021

De vooropname is de sleutel tot risicobeheer

Vooropnames leggen de staat van omliggende objecten vast vóór de bouw, cruciaal voor het beheersen van risico's en het voorkomen van schadeclaims. Dit artikel verkent het belang en het proces van vooropnames, waarbij de nadruk ligt op de noodzaak voor zorgvuldigheid en transparantie in bouwprojecten.

De impact van bouwprojecten: het belang van vooropnames

Bouw- en infrastructuurprojecten zijn essentieel voor de ontwikkeling en instandhouding van onze leefomgeving. Denk aan nieuwe woningen, wegen, of de uitbreiding van een treinstation. Maar voordat je het weet, zorgen deze projecten ook voor overlast en soms zelfs schade aan de omgeving. Activiteiten zoals heien, bronbemalingen (het tijdelijk verlagen van de grondwaterstand), grondwateronttrekking, of het in- en uitrijden van damwanden zijn noodzakelijk, maar kunnen trillingen en verzakkingen veroorzaken. En ja, dat kan schade betekenen voor jouw huis of bedrijfspand.

Hier komt de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever of de (hoofd-)aannemer om de hoek kijken. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor de schade die het het project veroorzaakt. Maar hoe bepaal je nou of die scheur in de muur er al was of niet? Dit is waar het concept van een vooropname een cruciale rol speelt.

Wat is een vooropname?

Een vooropname is een gedetailleerde inspectie van gebouwen en objecten binnen een bepaalde afstand - de risicocontour - van het geplande bouw- of infrastructuurproject. Deze afstand bepalen we op basis van de aard en omvang van de werkzaamheden en de verwachte impact ervan. Tijdens een vooropname leggen we alle visueel waarneembare gebreken vast voordat de eerste schop de grond in gaat. Denk aan scheuren in muren, verzakkingen, of andere schades.

Het doel? Een nulpunt vaststellen. Zo hebben we een duidelijk beeld van de staat van objecten vóór het starten van het project. Dit is essentieel om eventuele latere claims van schade door het project te kunnen beoordelen.

Waarom zijn vooropnames zo belangrijk?

Vooropnames, tussenopnames, en eindopnames vormen samen een dynamisch trio binnen het projectmanagement en risicobeoordeling. Ze helpen om risico's te monitoren en beheersen gedurende verschillende fases van het project. Mocht er schade optreden, dan kun je aan de hand van de opnames exact bepalen of deze schade nieuw is en of deze verband houdt met de werkzaamheden.

Specifiek binnen de risicocontour bekijken we gedetailleerd elk object. Bouwkundige rapporten, big data over de omgeving en straatfoto’s gebruiken om een helder beeld te vormen van de situatie voor aanvang. Dit vormt een onmisbare basis voor een eerlijke en transparante afhandeling van schadeclaims.

Kwaliteitsnormen voor een vooropname

Niet elke opname is gelijk. Vooropnames moeten aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoen om ze als geldig en betrouwbaar te beschouwen. Experts die deze vooropnames uitvoeren, dienen bijvoorbeeld ingeschreven te zijn bij het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Daarnaast moeten de opnames voldoen aan de NIVRE-norm en de KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 5024. Dit zorgt ervoor dat de inspecties grondig en volgens een erkende standaard uitgevoerd worden.

Bouwkundige opname

Quattro Expertise: Jouw partner in vooropnames

Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf dat zich richt op het uitvoeren van vooropnames. Met een team van ervaren en gecertificeerde experts zorgen zij ervoor dat elk project start met een duidelijk vastgestelde staat van de omgeving. Dit minimaliseert risico's en zorgt voor een vlotte afhandeling van eventuele schadeclaims.

Gerelateerde artikelen

Bespaar kosten met schadeloos bouwen!

Wij adviseerde Van Waning Bouw met tiltsensoren te werken omdat dit een kosten efficiënt alternatief is voor een automatische XYZ-meting.

Lees meer

Alles over de bouwkundige vooropname

In een bouwkundige vooropname staan alle bouwkundige gebreken die alvóór de start van een bouw- of infraproject in een woning aanwezig zijn.

Lees meer

Bouwkundige opname: Wat het is, hoe het moet en de voordelen

Een bouwkundige opname stelt via foto's en tekst vast of woningen en andere gebouwen al gebreken vertonen voordat een bouwproject start.

Lees meer

Ben je betrokken bij een bouw- of infrastructuurproject en wil je meer weten over hoe vooropnames jou kunnen helpen?

Neem dan contact op met Mathijs de Haan