9 december 2021

Quattro Expertise BV en duurzaam slopen

Quattro Expertise BV levert bijdrage aan 1e duurzame sloopproject van Nederland onder BREEAM-NL Sloop en Demontage certificatie.

De Dutch Green Building Council  is op initiatief van de markt in 2008 opgericht. Met als doel de bebouwde omgeving te verduurzamen. Klimaatneutraal, CO2 neutraal en energie zuinig.

Slopen is niet direct een geliefd onderwerp en ook niet altijd even duurzaam. Hoe sloop je circulair en welke winsten vallen er nog te behalen?

Eén van de middelen om de kennis in de markt optimaal te activeren is het ontwikkelen van een duurzaamheidskeurmerk: BREEAM-NL. Er waren al certificatie richtlijnen voor bestaande gebouwen, nieuwbouw en gebieden. De laatste uit de BREEAM-NL familie is: de richtlijn voor sloop en demontage. Hierin wordt onder andere ingezet op hoogwaardig hergebruik van materialen, het reduceren van CO2 uitstoot door transport van personeel, middelen en materiaal en het beperken van trillings-, geluid- en stofoverlast voor de omgeving.

Eerste sloop project dat een BREEAM-NL sloop en demontage certificaat verdient

Het eerste sloop project dat een BREEAM-NL sloop en demontage certificaat verdient, is de sloop van de zogeheten Airey flats aan de Karel de Grotelaan in Eindhoven. Heijmans heeft voor dit project een design, build & maintain opdracht gesloten met Stichting Woonbedrijf SWS. Sloopbedrijf M. Heezen BV heeft de opdracht verworven voor het (duurzaam) slopen van de bestaande woningen.

Quattro Expertise BV is bij dit eerste BREEAM-NL sloop en demontage project in Eindhoven in opdracht van M. Heezen BV betrokken geweest. Om te adviseren over de geluids- en trillingsproductie van de sloopwerkzaamheden. Vervolgens is een binnen de voorwaarden van het BREEAM-NL certificaat passend monitoringsplan opgesteld en uitgevoerd. Door een rapportage is het vereiste bewijsmateriaal aan de BREEAM-NL assessor en BREEAM-NL Expert aangeleverd voor de audit van het project. Om goed voorbereid zijn hebben medewerkers van Quattro Expertise BV voor de start van het project de BREEAM-NL training gevolgd.

Wij feliciteren sloopbedrijf M. Heezen BV en Heijmans Woningbouw BV voor het succesvol behalen van een 2-sterren BREEAM-NL sloop en demontage certificaat.

 

Heb je vragen over BREEAM-NL sloop en demontage en het opzetten van een geluids- en trillingsmonitoring die binnen de certificatie eisen valt?

Neem contact op met Mathijs de Haan