23 augustus 2022

Een bouwkundige tussen- en na-opname, wat is het?

Lees in dit artikel wanneer en waarom je een bouwkundige tussen- en na-opname moet uitvoeren. En waarom je ons hiervoor moet inschakelen.

Quattro Expertise staat bekend als de partner op het gebied van bouwkundige opnames. Omdat wij korte lijntjes hebben en flexibel zijn, maar wij voeren ook veel bouwkundige tussen- en na-opnames uit. Daarom vertellen wij jou in deze blog wanneer en waarom en je een bouwkundige tussen- en na-opname moet uitvoeren en waarom Quattro Expertise hiervoor de beste partner is.

Tussenopname

Een bouwkundige tussenopname voer je uit wanneer tijdens een bouwproject de werkzaamheden tussentijds worden overgenomen door een andere partij of de bouwwerkzaamheden een volgende fase ingaan. Een bouwkundige tussenopname voer je uit om de staat van een object rondom jouw werkzaamheden vast te leggen. Het uitvoeren van een bouwkundige opname is een onderdeel van de risicobeheersing. In elke fase van een bouwproject bestaat namelijk de kans op schade aan omliggende objecten, bijvoorbeeld in de vorm van scheurvorming en/of verzakking. De tussentijdse opname kan duidelijk maken of de schade is ontstaan tijdens de werkzaamheden, maar kan ook gebruikt worden om onterechte claims te weerleggen.

Een bouwkundige tussenopname is een perfect middel om discussies over het ontstaansmoment van de schade te vereenvoudigen. Een tussenopname is bij Quattro Expertise geen herhalende opsomming van gebreken, maar daadwerkelijk een vastlegging van verschillen van de vooropname of eventueel eerder uitgevoerde tussenopname(s).

Tijdens de ronde van de tussenopnames is het ook mogelijk een vooropname uit te voeren als die nog niet gedaan was. Niet voor de huidige werkzaamheden maar voor de werkzaamheden die nog komen gaan.

Bouwkundige na-opname

Na afronding van een project verrichten we een bouwkundige na-opname als afsluiting van jouw project. De na-opname voeren wij uit bij de omliggende woningen waar eerder een vooropname of tussenopname is verricht. De resultaten van de voor- en na-opname worden op locatie met elkaar vergeleken en in een rapportage vastgelegd.

tussen opname

6 redenen waarom je een bouwkundige tussen- of na-opname bij Quattro Expertise moet uitvoeren

#1 Afspraken

We maken met de betrokken bewoners afspraken op een kwartier nauwkeurig. We laten bewoners namelijk liever niet een halve dag op onze expert wachten. En een afspraak maken kan online, maar ook via WhatsApp of telefonisch.

#2 Eigen opname-app

We hebben onze eigen opname- app ontwikkeld. Hiermee werken we snel en accuraat. De opnames zijn beschikbaar direct nadat de expert zijn werk heeft gedaan.

#3 Fixed price

We spreken een vast bedrag af. Dat betekent geen extra kosten, omdat we nog een keer terug naar een woning moeten, of omdat iemand niet thuis is voor de bouwkundige tussen- of na-opname. Dat hoort bij het werk. Let bij andere partijen op dat je niet hoeft te betalen voor meerwerk. Zo lijkt een offerte goedkoop maar ben je aan het einde van de rit alsnog meer geld kwijt.

#4 Landelijke dekking

Onze experts wonen verspreid door Nederland. Zo zijn we altijd dichtbij, waar de opnames ook moeten plaatsvinden.

#5 Kwaliteit

Onze opnames voldoen aan de eisen die NIVRE en BRL5024 stellen. En we hebben een interne kwaliteitscontrole met een steekproefsgewijze controle op locatie. Wij werken ook veiliger door onze VCA* en door de Safety Culture Ladder trede 3.

#6 Duurzaam

Duurzaamheid bestaat bij ons uit twee pijlers. Allereerst richten wij ons duurzaamheidsbeleid op de impact die ons werk heeft op de omgeving en hoe wij de negatieve aspecten zoveel mogelijk kunnen beperken. Als tweede denken we erover na hoe we zorgen dat de omgeving zo weinig mogelijk overlast ondervindt van ons werk. En de vraag hoe kunnen we onze uitstoot en de schade die dit aanbrengt aan het milieu zoveel mogelijk reduceren? We hebben de keuze gemaakt geen auto’s meer aan te schaffen die op fossiele brandstoffen rijden. Waardoor ons wagenpark volledig elektrisch wordt. Daarom staat ons bedrijf op trede 3 van de CO2-prestatieladder.

Gerelateerde artikelen

Alles over de bouwkundige vooropname

In een bouwkundige vooropname staan alle bouwkundige gebreken die alvóór de start van een bouw- of infraproject in een woning aanwezig zijn.

Lees meer

Bouwkundige opname: Wat het is, hoe het moet en de voordelen

Een bouwkundige opname stelt via foto's en tekst vast of woningen en andere gebouwen al gebreken vertonen voordat een bouwproject start.

Lees meer

Gerben Spoelstra over onze bouwkundige opnames

Nuchterheid, afspraak is afspraak en helder communiceren typeert de samenwerking tussen Wiertsema & Partners en Quattro Expertise.

Lees meer

Een bouwkundige tussen- of na-opname nodig?

Mathijs beantwoord graag jouw vragen