2 januari 2023

Hoogtemeting met satelietmonitoring?

Met satelietmonitoring kunnen we veranderingen in de hoogte van gebouwen, bruggen, wegen en andere constructies detecteren en meten.

Met satellietbeelden kunnen we veranderingen in de hoogte van gebouwen, bruggen, wegen en andere constructies detecteren en meten. We doen dit door twee of meer satellietfoto's van dezelfde locatie te gebruiken, gemaakt op verschillende momenten. Zo kunnen we kleine veranderingen in de hoogte van het oppervlak van de aarde zien.

De technologie

Met behulp van InSAR technologie, gebaseerd op satellietgegevens, kunnen we millimeter-precieze vervormingen op afstand meten. Hiervoor maken we gebruik van natuurlijke reflecties rondom constructies, zonder extra apparatuur nodig te hebben. Dankzij deze techniek kunnen we snel, accuraat en met terugwerkende kracht (tot ongeveer 2015) vervormingen van een gebied in kaart brengen. Ons doel is om de vervormingen inzichtelijk te maken (relatief).

satelietmonitoring

Om het beste resultaat te behalen, scannen we een groot aantal objecten en gebruiken deze om het risico beter in te schatten. Afhankelijk van de opnamefrequentie, kunnen we deze scan een paar keer per jaar bijwerken om trendveranderingen te zien. Vanwege de dekking, kunnen we de techniek ook gebruiken voor andere monitoring, zoals voor wegen, riolering en gebouwen. De monitoring is bijzonder geschikt om te gebruiken tijdens de aanloopfase en onderhoudsfase van projecten.

De toepassing

We kunnen deze informatie gebruiken om verzakkingen te detecteren en te meten, wat kan helpen om schade te voorkomen.Wij gebruiken deze techniek bijvoorbeeld bij de Dijkversterking Stad Tiel om het tracé van de werkzaamheden vooruit te scannen en zwakke punten in de omgeving te identificeren. Dit stelt onze partner FPH Ploegmakers in staat om gericht en effectief te monitoren, wat kan helpen om schade te voorkomen.

We hoeven geen fysieke meetpunten te plaatsen, dus de techniek is "onzichtbaar". De kwaliteit van de metingen hangt af van de beschikbare satelliet in de omgeving en hoe vaak deze satelliet meet. Veranderingen in de omgeving, zoals werkzaamheden of parkeerplaatsen, kunnen de meetresultaten beïnvloeden omdat sommige punten soms niet altijd zichtbaar zijn.

Satelietmonitoring om schadeloos te bouwen

Satellietbeelden zijn dus een belangrijk hulpmiddel om verzakkingen te detecteren en veranderingen in de hoogte van constructies te meten. Ze kunnen ons helpen om schade te voorkomen en de veiligheid van deze constructies te verzekeren.

Gerelateerde artikelen

Bespaar kosten met schadeloos bouwen!

Wij adviseerde Van Waning Bouw met tiltsensoren te werken omdat dit een kosten efficiënt alternatief is voor een automatische XYZ-meting.

Lees meer

Bouwkuip monitoring met #schadeloosbouwen

Met onze bouwkundige opnames vooraf. En met continue monitoring tijdens het bouwproces ronden wij bouwkuipprojecten succesvol af.

Lees meer

Hoe voer je een uitgebreide trillingsmeting uit?

Een uitgebreide trillingsmeting heeft het doel om de trillingsbelasting van de draagconstructie te beoordelen.

Lees meer

Wil je weten hoe jij ook gebruik kunt maken van deze krachtige tool?

Vraag het aan Johan Brouwers