30 november 2022

Bouwkuip monitoring met #schadeloosbouwen

Met onze bouwkundige opnames vooraf. En met continue monitoring tijdens het bouwproces ronden wij bouwkuipprojecten succesvol af.

Steeds vaker ondergrondse bouwwerken

Door de beperkte beschikbare ruimte worden steeds vaker ondergrondse bouwwerken in de binnenstedelijke gebieden gerealiseerd. Wij leggen in deze blog uit welke middelen je kan inzetten om deze projecten succesvol af te ronden.

Bouwkundige opnames

Voordat de werkzaamheden beginnen leggen we de startsituatie vast met bouwkundige opnames. Hierin zetten we de bewoner centraal om zoveel mogelijk opnames te kunnen doen. Hierna maken wij de data transparant. Als de bewoner zelf kan controleren of de scheur midden in de muur van de woonkamer nieuw is of oud, kun je onterechte schadeclaims voorkomen.

Omgevingsrisico’s aanleg van een bouwkuip

Deze ondergrondse bouwwerken starten met de aanleg van een bouwkuip. Hiermee maakt het bouwteam de bouwplaats grond- en waterdicht, om risico’s in latere bouwfasen te beperken. Tegenstrijdig is dat de bouwkuip risico’s in latere fasen enorm beperkt, maar dat de aanleg van de bouwkuip de fase is met de grootste risico’s. Voor al deze stappen is voor aanvang van de werkzaamheden een goede inschatting van de risico’s in combinatie met een goed monitoringsplan noodzakelijk.

Realtime monitoring van de bouwkuip

Wanneer je tijdens het project het monitoringsplan nauwkeurig uitvoert kun je met feiten aantonen dat omgeving niet beweegt. Alle data vanuit onze realtime sensoren verzamelen wij op ons platform Avalon en rekenen wij door. De meetresultaten zijn realtime zichtbaar in ons dashboard. Dit vergroot ook de veiligheid van de bewoners. Bij de kleinste afwijking in metingen ondernemen we namelijk meteen actie.
Doel is vroegtijdig signaleren van zakking en trilling, zodat passende maatregelen genomen kunnen worden om schadeloos te bouwen. En dat kan alleen als je realtime monitort, 24/7.

Risicovolle werkzaamheden bij het aanleggen van een bouwkuip zijn:

Het intrillen/duwen van damwanden en het heien/boren van palen

Voor het intrillen en duwen van damwanden voeren wij trillingsmetingen uit. De trillingsmeters houden wij live (op afstand of op locatie) in de gaten via ons platform Avalon. Wanneer een trilling dichtbij de vooraf vastgestelde grenswaarde komt, krijgt de contactpersoon direct een bericht. Vervolgens informeren en adviseren wij hoe verder te gaan.

Het stabiel houden van de damwanden

Wanneer de damwanden geplaatst zijn voeren wij inclinometingen uit. Door meetapparatuur aan de damwand van een bouwput te plaatsen, meten wij vervormingen. Dit doen wij direct na de plaatsing van de damwanden. Tijdens het uitgraven van de bouwput houden wij je via onze meetapparatuur constant op de hoogte van eventuele uitbuigingen. Wanneer wij uitbuigingen vaststellen, stellen wij de uitvoerder op de hoogte en kan de uitvoerder de werkzaamheden aanpassen.

Inclinometing damwand

onttrekken van grondwater/ grondwater bemaling

Voor het intrekken van grondwater voeren wij een grondwaterstandmeting uit. Graven en bemalen hebben invloed op het grondwaterpeil. De gevolgschade van grotere schommelingen in het grondwaterpeil zijn bijvoorbeeld verzakkingen, schimmels, schade en vervormingen van de fundering van een gebouw. Bij onze realtime grondwaterstandmeting brengen wij in elke peilbuis meetapparatuur aan. Vervolgens voert de sensor op ieder moment van de dag metingen uit.

 

Gerelateerde artikelen

Door kwaliteit win je aanbestedingen bij gemeenten

Wij zien dat steeds meer bouwers en gemeentes de noodzaak onderkennen om projecten te laten monitoren. Zo ook hier bij dit project van Gebr. de Koning.

Lees meer

Grondwater in kelder na vervanging riolering

Met enige regelmaat krijgen wij in onze schade praktijk te maken met vochtproblematiek in kelders. Komt dit door vervanging van de  riolering?

Lees meer

Is bouwstof het nieuwe stikstof? Meten met Dura Vermeer

Om bouwstofproblematiek voor te zijn hebben wij met Dura Vermeer een pilot van Omnidots eerste fijnstofmeter uitgevoerd. De eerste test was enorm leerzaam.

Lees meer