5 maart 2022

Scheuren in muren door trillingen

Scheuren in muren door trillingen is een gevaar dat iedereen tegen wil gaan. Lees in deze blog wat je kunt doen en tref doeltreffende maatregelen.

Het risico van trillingen

We bouwen steeds meer binnenstedelijk. Hierdoor zijn bouwactiviteiten en infrastructuurontwikkelingen aan de orde van de dag. Dit zorgt wel dat trillingsgerelateerde schade aan gebouwen een toenemend risico voor huiseigenaren, bedrijfseigenaren, bouwprofessionals zijn. Het snel identificeren van scheuren veroorzaakt door trillingen is niet alleen cruciaal voor de structurele integriteit en veiligheid van gebouwen. Maar ook voor het behoud van hun esthetische waarde en functionele levensduur. Deze blog biedt een diepgaand inzicht in de stappen die je onderneemt bij het identificeren en adresseren van dergelijke schade. Deze blog heeft een specifieke focus op woningen en bedrijfspanden.

Het Herkennen van scheuren in muren door trillingen

Typische Locaties en Patronen

Scheuren veroorzaakt door trillingen verschijnen vaak rond openingen zoals deuren en ramen, in hoeken van gebouwen, en langs voegen en muren. Ze volgen vaak een patroon dat overeenkomt met de trillingsbronnen, zoals bouwplaatsen of zware verkeersstromen. Het herkennen en adequaat reageren op scheurvorming in bouwstructuren is cruciaal voor het behoud en de veiligheid van gebouwen. Scheuren kunnen een indicator zijn van onderliggende structurele problemen die, indien niet tijdig aangepakt, kunnen leiden tot ernale schade met hoge reparatiekosten en zelfs gevaar voor de veiligheid van de bewoners. Daarom is het essentieel om preventieve maatregelen te nemen en de scheuren nauwkeurig te laten vastleggen door erkende, onafhankelijke partijen.

Verschil tussen Cosmetische en Structurele Scheuren

Cosmetische scheuren zijn meestal oppervlakkig en beïnvloeden niet de structurele integriteit van een gebouw. Structurele scheuren daarentegen, dieper en breder, kunnen wijzen op een ernstiger probleem dat de draagkracht en stabiliteit van het gebouw bedreigt.

Oorzaken van Trillingsgerelateerde Scheurvorming

De bronnen van trillingen zijn divers, variërend van zwaar bouwverkeer en heiwerkzaamheden tot veranderingen in verkeersstromen. Het identificeren en beheren van deze bronnen is essentieel voor het minimaliseren van schaderisico's. Wanneer je weet dat er trillingen bij de omliggende bebouwing komt, is het verstandig een bouwkundige opnamen uit te voeren.

Scheuren vastleggen in een bouwkundige opnamen

BRL-norm 5024 en Bouwkundige Opnamen

De BRL-norm 5024 schrijft gedetailleerde procedures voor voor bouwkundige opnamen, bedoeld om de bestaande staat van een gebouw nauwkeurig vast te leggen voor, tijdens, en na bouwwerkzaamheden. Deze norm waarborgt een uniforme en objectieve beoordeling, essentieel voor het adresseren van schadeclaims en het plannen van herstelwerkzaamheden.

Het Belang van Bouwkundige Opnamen

Bouwkundige opnames bieden een cruciale baseline waartegen veranderingen in de staat van een gebouw kunnen worden gemeten, en zijn daarmee onmisbaar voor het vaststellen van causale verbanden tussen bouwactiviteiten en opgetreden schade.

De Rol van Quattro Expertise

Quattro Expertise specialiseert zich in bouwkundige vooropnames, tussenopnames, en eindopnames. Onze expertise ondersteunt ontwikkelaars, aannemers, en overheden bij het navigeren door de complexiteit van schadeloos bouwen. Dit doen we door het bevorderen van transparantie en het bouwen van vertrouwen onder alle betrokken partijen.

Het Belang van Onafhankelijke Trillingsmetingen

Onafhankelijke trillingsmetingen, uitgevoerd conform BRL-5023, zijn cruciaal voor het verzekeren van compliance met normen en het voorkomen van verdere schade. Deze metingen bieden objectieve data die gebruikt kunnen worden voor het evalueren van de impact van bouwactiviteiten en het plannen van mitigerende maatregelen.

Preventie en Beheer van Trillingsschade

Strategieën en Best Practices

Het is belangrijk om real-time inzicht te hebben in de trillingsniveaus tijdens werkzaamheden waar trillingen voorkomen. Zo kunnen we aanpassingen doen of de bouwwerkzaamheden stoppen voordat er schade ontstaat. Onze realtime trillingsmeters sturen waarschuwingen via e-mail. Daarnaast is het opstellen van een goede risicoanalyse voor  van cruciaal belang voor het voorkomen van toekomstige schade.

Gerelateerde artikelen

3 stappen tot totaalmonitoring volgens Etienne Mureau

Totaalmonitoring, je hoort het steeds vaker maar wat is dit nu? Wat ons betreft moet je alleen risico’s beheersen die er zijn. Alleen wat is een goede werkwijze?

Lees meer

Alles over de bouwkundige vooropname

In een bouwkundige vooropname staan alle bouwkundige gebreken die alvóór de start van een bouw- of infraproject in een woning aanwezig zijn.

Lees meer

De bouwkundige vooropname voorkomt dure ellende…

Het financiële succes van een project is in belangrijke mate afhankelijk van de schade die wordt aangebracht aan eigendommen van derden.

Lees meer

Vragen over bouwkundige opnames of trillingsmetingen?

Stel ze aan Mathijs