Kwaliteitsnormen, duurzaamheid en veiligheid

We hopen de wereld altijd net iets beter te maken. Niet alleen door het voorkomen van schadeclaims. Maar ook door steeds meer elektrisch te rijden en lokale maatschappelijke doelen te steunen in onze thuisbasis Oosterhout.

Welke kwaliteitsnormen heeft Quattro Expertise?

Quattro Expertise werkt veiliger door onze VCA* en door de Safety Culture Ladder certificatie

VCA is een beproefd programma waarin diverse branches in de Nederlandse industrie hun kennis en ervaring op het gebied van veilig en gezond werken hebben gebundeld. Met ons VCA-certificaat leggen wij de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan. Wij laten hiermee zien dat wij veilig en gezond werken belangrijk vinden en zijn hierdoor een deskundige en betrouwbare opdrachtnemer.

Ook staan wij momenteel op de veiligheidsladder trede 3. Wij nemen verantwoordelijkheid met betrekking tot veilig werken, onder andere door het invoeren van veiligheidsregels. Daarnaast stellen wij op het gebied van veiligheid ons kwetsbaar op en nemen verantwoordelijkheid voor het welzijn van onze teamleden.

Bekijk hier onze plek in het register van de veiligheidsladder.

Vind hier ons certificaat van de veiligheidsladder.

Je vindt als eerst hier onze plek in het VCA-register.

Bekijk hier ons VCA-certificaat.

Onder welke kwaliteitseisen voeren wij onze bouwkundige opnames uit?

Bij onze bouwkundige opnames zijn altijd experts betrokken die staan ingeschreven bij het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Hierdoor bevat onze rapportage de juiste deskundigheid en voldoet onze bouwkundige opname aan de NIVRE-norm en aan de KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 5024. Het branchebestuur van het NIVRE heeft algemene opname-uitgangspunten gedefinieerd en heeft hier ook de methode bij beschreven die moet worden gehandhaafd bij uitvoering van een opname. Hiermee is een onafhankelijke kwaliteitsnorm vastgesteld waar de bouwkundige opname aan moet voldoen.

Je vindt hier onze plek in het NIVRE-register.

Vind ook hier onze plek in het register van de KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 5024 van Quattro Expertise Noord.

Bekijk hier het KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 5024 certificaat van Quattro Expertise noord.

Lees hier verder hoe wij zorgen voor de beste opdrachtgevers- en bewonerservaring met onze bouwkundige opnames.

Onder welke kwaliteitseisen voeren wij onze monitoring uit?

Quattro Expertise Noord is erkend door SKG IKOB als expert in het meten van trillingen tijdens bouw- en sloopwerkzaamheden. Dit betekent dat skgikob vertrouwen heeft in de werkzaamheden die Quattro Expertise Noord uitvoert op het gebied van trillingenmeting. Dit vertrouwen is gebaseerd op het feit dat Quattro Expertise Noord aantoont dat zij de eisen voldoen die zijn vastgelegd in de beoordelingsrichtlijn van skgikob. Deze eisen zijn zowel gericht op het proces van trillingenmeting als op het eindresultaat ervan. Dit betekent dat skgikob ervan overtuigd is dat Quattro Expertise Noord tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden de juiste procedures volgt en dat het eindresultaat van deze werkzaamheden aan de gestelde eisen voldoet. Hierdoor is Quattro Expertise Noord een betrouwbare partner op het gebied van trillingenmeting tijdens bouw- en sloopwerkzaamheden.

Vind ook hier onze plek in het KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 5023 register van Quattro Expertise noord.

Bekijk hier het KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 5023 certificaat van Quattro Expertise noord.

Duurzaamheid

Duurzaamheid bestaat bij ons uit twee pijlers. Allereerst richten wij ons duurzaamheidsbeleid op de impact die ons werk heeft op de omgeving en hoe wij de negatieve aspecten zoveel mogelijk kunnen beperken. Als tweede denken we erover na hoe we zorgen dat de omgeving zo weinig mogelijk overlast ondervindt van ons werk. En de vraag hoe kunnen we onze uitstoot en de schade die dit aanbrengt aan het milieu zoveel mogelijk reduceren? Quattro Expertise zal geen nieuwe auto’s meer aanschaffen op fossiele brandstoffen. Waardoor ons wagenpark volledig elektrisch wordt. Daarom staat ons bedrijf op trede 3 van de CO2-prestatieladder.

Download hier ons CO2-prestatieladder certificaat.

Vind hier de plaats in het CO2-prestatieladder  register.

Download hier de duurzaamheidsrapporten van onze energietransitie.

  • Het voortgangsverslag en energie-actieplan kun je hier downloaden.
  • Onze energiebeoordeling kun je hier downloaden.
  • Download hier ons inventarisatie sector- en keteninitiatieven.

Voor vragen over duurzaamheid kun je ons mailen op info@q-e.nl.

Er is een duurzame inzetbaarheid van iedereen die bij ons werkt. We vragen ons daarbij af welke mogelijkheden Quattro Expertise als werkgever kan bieden om ervoor te zorgen dat werknemers met behoud van gezondheid en welzijn kunnen blijven functioneren. Het gaat om de mens, onze collega’s, en ervoor zorgen dat zij zo gezond en gelukkig mogelijk door het leven kunnen gaan.

Bewuste bouwers

Quattro Expertise is een netwerkpartner van de Bewuste Bouwers. We hebben een gezamenlijke missie om het bewustzijn te vergroten over de impact die bouwers hebben op een omgeving waar mensen wonen, werken en recreëren. Daarin kunnen wij elkaar versterken.

Sponsoring

Het steunen van goede doelen en sponsoren van sportverenigingen in de lokale gemeenschap is voor ons een mooie manier om iets terug te geven. In de loop der jaren hebben we al vele goede doelen gesteund zoals Twins OosterhoutStichting Milieu Educatie en Kinderboerderij (MEK),  de zorgbus zorgboerderij Levensvreugde, het lokale waterpoloteam en zijn wij sponsor van de Nederlandse Hartstichting als hart voor de zaak partner.

 

Vragen waarom Quattro Expertise een geschikte partner voor jou is?

Stel ze aan Mathijs de Haan!