10 juni 2024

Bouwkundige vooropname: het belang en hoe het werkt

Het is belangrijk om vóór de start van de werkzaamheden een bouwkundige vooropname te doen. Dit houdt in dat we alle bestaande gebreken van de omliggende gebouwen vastgeleggen met foto’s en tekst.

Omdat bij elk bouwproject, hoe goed ook voorbereid, is er altijd een risico op schade aan omliggende gebouwen. Vooral bij zware werkzaamheden zoals heien, het plaatsen van damwanden en het onttrekken van grondwater. Ook het vervoer van grond en materialen kan problemen veroorzaken.

Waarom zijn bouwkundige vooropnames belangrijk?

Een bouwkundige vooropname voorkomt lange discussies over schade die tijdens of na de bouw kan ontstaan. Door de huidige staat van een gebouw vast te leggen, hebben alle betrokken partijen – aannemers, bewoners en eigenaren – duidelijkheid en rust tijdens de bouwwerkzaamheden. Deze vastlegging dient als belangrijk bewijs bij eventuele schadeclaims.

Risicovolle situaties

Bepaalde bouwactiviteiten, zoals heien, damwandinstallatie en grondwateronttrekking, brengen meer risico met zich mee voor omliggende gebouwen. Hetzelfde geldt voor het transport van zware materialen en grond. Door deze risico’s van tevoren te identificeren en goed vast te leggen, kun je schade beter voorkomen en beheren.

Hoe werkt een bouwkundige vooropname?

Het proces van een bouwkundige vooropname begint met het in kaart brengen van de risico’s en het bepalen van een invloedsgebied. Dit gebied verschilt per project en hangt af van verschillende factoren zoals de aard van de werkzaamheden en de staat van de omliggende gebouwen. Binnen dit gebied worden alle objecten geïnspecteerd en vastgelegd door een of meerdere NIVRE register-experts.

Stappen van een bouwkundige vooropname:

  1. Inventarisatie: Alle gebouwen binnen het invloedsgebied worden geselecteerd voor inspectie.
  2. Documentatie: Alle zichtbare gebreken van elk gebouw worden gedetailleerd vastgelegd met foto’s en tekst.
  3. Rapportage: De bevindingen worden uitgewerkt in een gedetailleerde rapportage, die online beschikbaar is voor de opdrachtgever. Bewoners en eigenaren kunnen alleen het voor hen relevante deel bekijken.

Deze rapportage dient als belangrijk bewijs bij eventuele schadeclaims, waardoor discussies over nieuwe schade snel kunnen worden uitgesloten.

Monitoring en kwaliteit

Naast de bouwkundige vooropname is in veel gevallen ook continue monitoring nodig. Quattro Expertise biedt beide diensten aan en staat bekend om zijn hoge kwaliteit. Ze zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) en alle opname-experts zijn individueel geregistreerd. De bouwkundige opnames voldoen aan de KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 5024 "Het uitvoeren van bouwkundige opnames", wat garant staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

Conclusie

Het uitvoeren van een bouwkundige vooropname is een cruciale stap bij elk bouwproject. Het biedt bescherming voor de aannemer tegen ongegronde schadeclaims en zorgt voor rust bij de omwonenden. Door deze aanpak kunnen lange discussies over schade worden voorkomen en blijft de focus liggen op een succesvolle uitvoering van het bouwproject.

Neem contact op met Quattro Expertise voor deskundige begeleiding en uitvoering van bouwkundige vooropnames. Hun ervaren en geregistreerde experts staan klaar om ervoor te zorgen dat jouw bouwproject soepel en zonder onnodige risico’s verloopt.

Gerelateerde artikelen

Bouwkundige opname: Wat het is, hoe het moet en de voordelen

Een bouwkundige opname stelt via foto's en tekst vast of woningen en andere gebouwen al gebreken vertonen voordat een bouwproject start.

Lees meer

Een bouwkundige tussen- en na-opname, wat is het?

Lees in dit artikel wanneer en waarom je een bouwkundige tussen- en na-opname moet uitvoeren. En waarom je ons hiervoor moet inschakelen.

Lees meer

Omwonendencommunicatie bij bouwprojecten

Het klinkt misschien als een open deur, maar goede communicatie met omwonenden is van groot belang voor het succes van een bouwproject.

Lees meer

Meer weten over onze bouwkundige vooropnames?

Stel je vragen aan Edwin Jongeneelen