6 oktober 2022

Hoe voorkom je faalkosten in de bouw?

Voor allerlei zaken in het leven geldt het gezegde ‘voorkomen is beter dan genezen’. Voor bouwfalen is dat niet anders. Bouwfalen kosten immers veel geld en menskracht.

De enige manier om de ‘negatieve faalspiraal’ te doorbreken, is door bouwfalen te voorkomen. In deze blog, het laatste deel van onze serie over bouwfalen, geven wij advies over hoe je faalkosten voorkomt.

1. Zorg dat uitvoer en acquisitie niet vanaf verschillende eilanden opereren 

Het beter afstemmen van de verschillende fasen van een bouwproces kan een hoop problemen voorkomen. De gemaakte plannen moeten bijvoorbeeld worden afgestemd met de beschikbaarheid van materiaal en arbeidskracht. Andersom moeten de kennis en ervaringen uit de praktijk worden gebruik bij het maken van nieuwe plannen en voorstellen. Daarom is het belangrijk om niet op grote afstand met elkaar samen te werken, maar regelmatig elkaar op te zoeken om zaken af te stemmen en kennis te delen. En bovenal: voorkom dat de commerciële tak geen zaken verkoopt die je niet kunt waarmaken. Dat lijkt leuk voor de omzetdoelen op korte termijn, maar het kan op lange termijn uitlopen op een financiële strop. 

faalkosten

2. Werk met vaste partijen samen

Door bij verschillende projecten zoveel mogelijk met dezelfde partijen samen te werken, raak je op elkaar ingespeeld en ontstaan er minder misverstanden. Een ingespeeld voetbalteam maakt minder fouten dan een bij elkaar geraapt elftal. Wanneer je toch met onbekende partijen samenwerkt, investeer dan altijd in teambuilding. Vaak zijn alleen het maken van goede afspraken niet genoeg. Om echt goed samen te werken is er onderling vertrouwen nodig. Je moet weten wat je aan elkaar hebt en elkaar kunnen aanspreken op verantwoordelijkheden. 

faalkosten

3. Verbeter de interne communicatie en verlaag de werkdruk 

Hoe meer druk een werknemer of oproepkracht ervaart, hoe groter de kans op fouten. Door het huidige personeelstekort en de smalle winstmarges, wordt de druk bewust of onbewust soms enorm opgevoerd. De papieren werkelijkheid in de directiekamer, strookt lang niet altijd met de praktijk op de werkvloer. Inzetten op een hogere productie per werknemer, kan zomaar leiden tot fouten die veel hersteltijd nodig hebben. Het personeelstekort loopt zo nog verder op en de druk neemt nog meer toe. Draag daarom altijd zorg voor het welzijn op de werkvloer en dat begint met communicatie en realistische verwachtingen.  

faalkosten

4. Kennis delen binnen de branche - belangrijke rol voor aanbesteders

Binnen de bouwwereld heerst een haast onuitroeibare projectcultuur. Iedereen lijkt zich blind te staren op zijn of haar project en informatieuitwisseling tussen verschillende projecten vindt nauwelijks plaats. Daardoor kan het gebeuren dat continu dezelfde dure fouten worden gemaakt. Het delen van kennis is daarom cruciaal om dit te doorbreken. Aanbesteders kunnen hierin een sturende rol spelen, door bij de start van het projecten de oogkleppen af te zetten en ook open te staan voor de inzichten van specialistische marktpartijen. 

faalkosten

5. Kwantificeer faalkosten, analyseer ze, leer ervan en los ze op

Breng in kaart wat je faalkosten zijn en neem de oorzaken ervan onder de loep. Vaak ligt de focus al snel weer op een ander project en wordt er maar weinig geleerd van voorgaande projecten. Neem daarom de tijd om alles in kaart te brengen, te doorgronden en structurele oplossingen door te voeren om herhaling en nieuwe faalkosten te voorkomen. 

faalkosten

6. Ruim baan voor risicomanagement

Maak van risicomanagement een centraal onderdeel van het projectmanagement. Analyseer voortdurend welke risico’s er zijn en speel erop in. Door continu de risico’s te monitoren, ontvang je signalen voordat er problemen zijn. Daarmee bespaar je veel tijd en geld met het oplossen ervan. Stel het liefst bij elk project een risicomanager aan, die met heldere KPI’s zorg draagt voor een beheersbaar project. En zorg er bovendien voor dat deze risicomanager zijn ervaringen deelt met andere projecten. 

faalkosten

Wat wij doen tegen faalkosten

Quattro Expertise gelooft dat ieder bouw- en infraproject kan worden afgerond zonder schadeclaims. Hoe wij kunnen helpen met #schadeloosbouwen? Met onze bouwkundige opnames vooraf. En met continue monitoring tijdens het bouwproces. Wil je meer weten over onze aanpak, of eens zien wat wij in de praktijk doen? Neem dan snel contact op! 

Gerelateerde artikelen

Bouwsector in houdgreep van neerwaartse faalspiraal

Jaarlijks lopen de faalkosten in de Nederlandse bouwsector in de miljarden. Lees hier hoe faalkosten in de bouw leiden tot nog meer faalkosten

Lees meer

De top 6 oorzaken van faalkosten door schade

Bouwschade heeft een grote impact op de kosten en de duur van projecten. Lees in deze blog de top 6 oorzaken van schade, doe er je voordeel mee.

Lees meer

Wat zijn de gevolgen van bouwfalen?

Bouwfalen lijken vaak een geaccepteerde vanzelfsprekendheid. Ze horen er nu eenmaal bij. Maar wie inzoomt op de gevolgen, ziet dat deze enorm zijn.

Lees meer

Vragen hoe je faalkosten voorkomt?

Stel ze aan Jacqueline Castien