9 december 2021

Beste Femke Halsema, deze blog is speciaal voor jou…

Veel Amsterdamse bruggen en kades staan op instorten. Dat blijkt uit een artikel van de NOS. Lees hier wat gedaan moet worden.

Van de 829 bruggen zijn er 21 compleet onderzocht en bij tien bruggen zijn er direct aanpassingen gedaan.

Aan de Amsterdamse grachten...

'Het artikel viel me meteen op. Omdat dit precies is waar we ons vanuit Quattro Expertise mee bezig houden', aldus Johan Brouwers, teamleider monitoring bij het bedrijf. 'Wij behandelen alle ins en outs van risicobeheersing bij bouw-, infra- en sloopprojecten. Vaak is er veel ellende achteraf te voorkomen. Door vooraf, liefst in een zo vroeg mogelijk stadium, omgevingsrisico's op te zoeken en te doorgronden. Vooraf actie ondernemen scheelt kwantificeerbaar in onverwachte kostenposten en schadeclaims die worden opgelegd.

En daarnaast wordt het draagvlak bij de omwonenden van het project behouden. Wel zo prettig wanneer je gedurende een langere periode verantwoordelijk bent voor danige overlast. Van onze klanten horen we dan weer terug dat ze inderdaad graag vóóraf expertise inschakelen. Omdat ze daarmee focus op hun eigen activiteiten kunnen houden. En daarnaast dat het project als gevolg van analyses vóór aanvang van de werkzaamheden, beter binnen de begroting en het gestelde budget blijft. '

Innovatie voorop

'Ook in de bouwwereld staan de ontwikkelingen niet stil. Zo gebeurt een risico-inventarisatie door onze experts bijvoorbeeld met behulp van slimme software en databases, waarbij de geplande werkzaamheden die van invloed kunnen zijn op de omgeving in kaart worden gebracht en beoordeeld. Uiteraard zetten we ook bemalingsplannen in combinatie met bestaand zettingsgedrag in om risico’s op verzakkingen doelmatig te kunnen duiden', aldus Johan. 'Na de risico-inventarisatie stellen we een duidelijk monitoringsplan op om de kans op schade en overlast door bijvoorbeeld trillingen en geluid, te minimaliseren.

Het is evident dat bouw- en infrawerken ingrijpend voor de omgeving kunnen zijn, niet in de laatste plaats omdat er risico is op verzakking van omliggende gebouwen. Graag nodig ik bij deze Femke Halsema uit voor het inschakelen van onze expertise: van trillingsmeting tot deformatiemeting en van geluidsmeting tot inclino- of peilbuismeting. Wij komen gráág een bezoek brengen aan de Amsterdamse grachten', besluit Johan met een lach.

Meer weten?

Neem contact op via de website of bel rechtstreeks met 0162 439 184. We kijken uit naar je bericht. Even doorlezen kan natuurlijk ook, hier vind je ons blogarchief.

Bron: NOS
NOS bericht: Deel Amsterdamse bruggen en kades staat op instorten

Gerelateerde artikelen

De bouwkundige vooropname voorkomt dure ellende…

Het financiële succes van een project is in belangrijke mate afhankelijk van de schade die wordt aangebracht aan eigendommen van derden.

Lees meer

Gemeentes zien burgers als belangrijke stakeholder

We vinden het gaaf om te zien dat gemeenten ervoor kiezen om burgers als belangrijke stakeholder te zien. Lees hier hoe ze met burgers omgaan.

Lees meer

Omgevingsrisico’s voor waterschappen

Water in sloten en rivieren is belangrijk voor de natuur, lees hier hoe we het beschikbare water zo goed mogelijk vast houden en verdelen.

Lees meer