26 oktober 2023

Samenwerking Geomaat: risicogestuurde monitoring

In dit artikel gaan we in gesprek met Pier Kooistra, een doorgewinterde projectleider bij Geomaat, over deze samenwerking en de uitdagingen van een strijd tegen de Japanse Duizendknoop.

Dertig jaar geleden begon Pier Kooistra zijn carrière als maatvoerder bij een bureau dat in 2011 werd overgenomen door Geomaat. Inmiddels leidt hij zowel kleine als grote bouw- en infrastructuurprojecten op het gebied van maatvoering en geo-activiteiten. Met zijn decennialange ervaring kunnen we gerust stellen dat we te maken hebben met een expert. "In mijn beginjaren werkten we met zijn tweeën op locatie en was vrijwel alles handmatig; digitale technologieën waren schaars. Een laser was destijds het meest geavanceerde gereedschap dat we tot onze beschikking hadden."

Sporen van Innovatie

Vanuit standplaats Groningen is Pier verantwoordelijk voor projecten in het noorden van het land. Steeds vaker maakt hij gebruik van de expertise van Quattro’s 'Kantoor Noord' in Zwolle. De samenwerking begon in 2021, toen er in Franeker een spoorbrug defect raakte. "We zochten naar manieren om de brug te monitoren en de scheuren nauwlettend in de gaten te houden." Zo zijn we in contact gekomen met Quattro, die snel scheurmeters kon installeren. Daardoor kon ProRail op verantwoorde wijze de treindiensten hervatten."  

De samenwerking met Quattro beviel Pier zodanig goed dat hij ook bij latere projecten van hun diensten gebruik bleef maken. "Met Quattro kun je heel goed sparren," verklaart Pier, "met een telefoontje heb je snel contact." De slimme meters van Quattro helpen hem om risicogestuurd te werk te gaan. "Als ik bij een project van een aannemer een risico zie, bedenk ik direct een plan voor monitoring." Bij Quattro begrijpen ze meteen wat ik bedoel en hebben ze de juiste technologische middelen om zeer efficiënt en gericht te meten, zonder dat het te veel mensuren kost omdat er iemand aanwezig moet zijn om te monitoren."

Japanse Duizendknoop teistert cultureel erfgoed

In de tuin van het Poptaslot in Marssum wordt een historische muur geplaagd door een hardnekkige invasie van de Japanse Duizendknoop, een exotische plantensoort die aanzienlijke schade aanricht. Omdat een dergelijke historische muur niet verloren mag gaan, wordt de plant bestreden door bevriezing. Deze aanpak brengt echter de nodige risico's met zich mee, en daarom heeft Pier Quattro ingeschakeld om de schade aan de muur te monitoren. Pier licht toe: 'Het is een muur van 80 meter lang, waar Quattro steeds op de plek van bestrijding slimme meters heeft bevestigd”. 

Gemeenschappelijke drang naar innovatie

Wat Geomaat en Quattro Expertise bindt, is hun gedeelde focus op innovatie. "Als wij tien keer op dezelfde knop moeten drukken, dan automatiseren wij dat," zegt Pier. Het is daarom geen verrassing dat hij enthousiast is over de digitale mogelijkheden om gebouwschade en grondverzakkingen te monitoren. "Het maakt het mogelijk om heel risicogestuurd te werk te gaan." Daardoor kan veel schade worden voorkomen. Quattro ziet dat ook en heeft de vakkennis om te begrijpen waar de risico's liggen. "Dat maakt de samenwerking prettig."

Toch lijken aannemers nog niet altijd even happig om te investeren in maatregelen om schade te voorkomen. "Veel aannemers zijn gericht op kostenbesparing op korte termijn en investeren daarom te weinig in het voorkomen van schade. Als er vervolgens alsnog schade ontstaat, zijn de gevolgen groot. "Niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk want het gaat ook om veiligheid." Gelukkig ziet Pier dat er ook aannemers zijn die wel openstaan voor zijn advies als het gaat om risicogestuurde monitoring. "Wij worden regelmatig ingeschakeld door aannemer De Boer & De Groot voor metingen." Zij beseffen dat investeren in risicobeperking loont.

Gezamenlijke missie Geomaat en Quattro Expertise

"Veiligheid is niet prijsgebonden, maar risicogebonden, en dan hoeft het niet duur te zijn om te investeren in preventie," benadrukt de ervaren projectleider zijn opvatting. "De reden dat ik meewerk aan dit interview, is omdat ik graag samen met Quattro bewustwording creëer rond dit thema." Door schadepreventie vroeg in het project serieus te nemen, voorkom je veel onverwachte kosten en bovenal negatieve maatschappelijke impact. Quattro Expertise werkt dan ook graag samen met Pier en Geomaat aan hun gezamenlijke missie om bewustwording te vergroten over de voordelen van het voorkomen van bouwschade.Gerelateerde artikelen

Gerben Spoelstra over onze bouwkundige opnames

Nuchterheid, afspraak is afspraak en helder communiceren typeert de samenwerking tussen Wiertsema & Partners en Quattro Expertise.

Lees meer

3 stappen tot totaalmonitoring volgens Etienne Mureau

Totaalmonitoring, je hoort het steeds vaker maar wat is dit nu? Wat ons betreft moet je alleen risico’s beheersen die er zijn. Alleen wat is een goede werkwijze?

Lees meer

Een pilot van onze nieuwste sensor: de fijnstofmeter

De komende jaren versterkt Waterschap Rivierenland de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg. Lees hier hoe we nieuwe sensoren inzetten op dit project.

Lees meer

Meer weten over onze monitoringsaanpak bij de Japanse Duizendknoop?

Stel al je vragen aan Johan Brouwers!