Onze projecten

Meer dan 190 overheden en ruim 500 aannemers hebben in de afgelopen jaren een beroep op ons gedaan. Onze methode bespaart kosten, tijd en energie. Je loopt niet het risico van (on)terechte schadeclaims en de omwonenden van jouw bouwproject zijn gerustgesteld. Zie hier hoe we dit tot nu toe doen.

Vernieuwde kade aan de Duivendrechtsevaart

Gebr. De Koning vernieuwt sinds begin dit jaar de kade aan de Duivendrechtsevaart. De kade was dringend toe aan vervanging.
Lees meer

  Dijkversterking Hansweert

  Om in de toekomst de veiligheid tegen overstromingen te kunnen garanderen, moet Combinatie Answest de dijk in Hansweert versterken, een project van Waterschap Scheldestromen en onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

  Lees meer

  Vervangen kademuur van de Singel in Amsterdam

  In Amsterdam verzekeren tijdens het versterken van de kademuren het behoud van werelderfgoed door middel van innovatieve monitoringtechnieken.

  Lees meer

  Korte Leidsedwarsstraat 129-133 te Amsterdam

  We zijn helemaal ingebouwd rondom dit project door huizen, restaurants en winkels. Waaronder “kwetsbare” monumentale panden. Daarom zetten wij allerlei methodes in om deze objecten tijdens het project schadeloos te houden.

  Lees meer

  Statusview van de afvalwaterpersleiding

  Van Boekel heeft door de Statusview tijdens het gehele project een volledig beeld van de staat van de afvalwaterpersleiding voordat de werkzaamheden begonnen.

  Lees meer

  Dijkversterking Tiel

  FPH Ploegmakers zal verschillende methodes toepassen om de omgeving tijdens deze dijkversterking schadeloos te houden. Zoals het gebruik van satellietdata en het uitvoeren van diverse metingen om alle factoren die tot schade kunnen leiden te beheersen.

  Lees meer

  Plan Niersman Havenkade

  Het nijpende woningtekort maakt dat er steeds meer binnenstedelijk wordt ontwikkeld, dicht op andere bebouwing. We belichten dit project van Niersman Bouw, die risico's inperkt door bouwkundige opnames en realtime monitoring.

  Lees meer

  Uitbreiding van de Noordelijke insteekhaven

  In opdracht van Gemeente Dordrecht gaat Martens en Van Oord de Noordelijke Insteekhaven aan de Beneden Merwede dempen en het terrein bouwrijp maken voor toekomstige woningbouw. 

  Lees meer

  Utrechtsebaan

  Grote renovatieprojecten gaan altijd gepaard met een handvol extra uitdagingen. Dat geldt zeker voor het huidige project van BAM Infra Nederland: De renovatie van de Utrechtsebaan.

  Lees meer

  Corio Glana

  In elke fase op de juiste wijze geanticipeerd op de risico's. Daarnaast is er ook apart onderzoek uitgevoerd voor de monumentale molen. Deze werkwijze heeft geleid tot schadeloos bouwen.

  Lees meer

  Landstraat Vlaardingen

  In de Landstraat in Vlaardingen zorgen we met automatische XYZ-metingen voor real-time inzicht van de effecten van de werkzaamheden

  Lees meer

  Breestraat Leiden

  Tiltmeters, scheurwijdtemeters, trillingsmeters en hoogtemetingen zorgen voor schadeloos bouwen bij het Hof van Zurloh in Leiden.

  Lees meer

  Groningen Spoorzone

  Quattro heeft met vooropnames en monitoring mede ervoor gezorgd dat dit project beoordeeld met een 8,6.

  Lees meer

  Herontwikkeling Dépôt Zuid

  Met slimme meettechnieken heeft Quattro op dit project al meerdere stilleggingen voorkomen.

  Lees meer

  Verbetering IJsseldijk Apeldoorns Kanaal te Hattem

  Het doel van dit monitoringsplan was met een direct meetbare benadering de kans op schade aan de bebouwing tot een minimum te beperken.

  Lees meer

  Vervangen Kades Merwedekanaal

  Bij het vervangen van de kademuren langs het Merwedekanaal hebben wij gewerkt aan het voorkomen van geluidshinder, deformatie- en trillingsschade.

  Lees meer

  Transformatie De Karel De Pijp, Amsterdam

  Tijdens Bouwkundige vooropnames en uitgebreide monitoring voor herontwikkeling De Pijp, Amsterdam

  Lees meer