30 november 2022

Meten volgens SBR-A Trillingsrichtlijn 2017

Je voldoet aan de SBR-A Trillingsrichtlijn door een koppeling te maken tussen de tilt- en scheurmetingen (digitaal) en trillingsmetingen.

Met alleen een Trillingsmeting ben je er niet

In Nederland bestaat geen wetgeving voor het voorkomen van hinder of schade door trillingen. Dit betekent niet dat bij het opstellen van ruimtelijke plannen het punt trillingen geen aandachtspunt is. Lees hierover verder op de website van Rijkswaterstaat. 

Wij voeren daarom trillingsmetingen uit bij de omliggende huizen om trillingen door werkzaamheden te monitoren. De SBR-A Trillingsrichtlijn 2017 geeft alleen aan dat wij trillingsdata niet op zichzelf kunnen gebruiken om een oorzakelijk verband aan te tonen tussen trillingen en schade aan een bouwwerk.

Omdat veel verschillende factoren een rol spelen in het ontstaan van schade, is onderzoek naar de invloed van andere factoren ook noodzakelijk. In dit artikel gaan wij verder in op deze factoren en hoe je deze het beste kunt meten.

Gevolgen van trillingen

Trillingen veroorzaken namelijk niet alleen directe schade aan woningen of gebouwen, ze kunnen ook leiden tot verdichting van de bodem. Hierdoor verkleint het volume van de bodem wat (in meer- of mindere mate) kan leiden tot verzakkingen en daarmee schade.

Deformatiemeting

Lees verder over de gevolgen in dit artikel.

Trillingsmetingen in combinatie met tilt- en scheurwijdtesensoren

Daarom zetten wij naast onze trillingssensoren ook tilt- en scheurwijdtemeters in. Onze tiltsensoren leggen de beweging (scheefstand) vast. En de scheurwijdtesensoren geven aan of er (permanente) veranderingen van bestaande scheuren zijn ontstaan.

SBR-A Trillingsrichtlijn

Juist door de koppeling te maken tussen de tilt- en scheurmetingen (digitaal) en trillingsmetingen, kunnen wij de relatie leggen tussen trilling en schadebeeld.

Download hier de SBR Trillingsrichtlijn A

Gerelateerde diensten

Tiltmeting

Wij voorzien omliggende bebouwing van onze projecten van tiltsensoren. Deze meten veranderingen in scheefstand.

Lees meer

Scheurwijdtemeting

Wij voeren een Scheurwijdtemeting uit die meet of er veranderingen in een scheur optreden en hoeveel.

Lees meer

Trillingsmeting

Voer je werkzaamheden uit die trillingen veroorzaken? Wij kunnen trillingen toetsbaar maken met een trillingsmeting.

Lees meer