Utrechtsebaan

Jan Pietersz. Coenstraat 7

Grote renovatieprojecten gaan altijd gepaard met een handvol extra uitdagingen.

Het project: de Utrechtse Baan

Grote renovatieprojecten gaan altijd gepaard met een handvol extra uitdagingen. Dat geldt zeker voor het huidige project van BAM Infra Nederland: De renovatie van de Utrechtsebaan. Naast het vervangen van het 50 jaar oude asfalt, moet het bedrijf er ook voor zorgen dat de bouwwerkzaamheden geen schade toebrengen aan nabijgelegen gebouwen.

Transparantie in de Bouw

Tijdens dit project communiceert Bam infra open met omwonenden. Door voorafgaand aan de werkzaamheden bouwkundige opnames uit te laten voeren. Zo krijgen omwonenden inzicht in de actuele staat van hun woning.

Bouwkundige opnames in Utrecht

Een bouwkundige opname is een cruciale stap in het proces van schadeloos bouwen, een term die Quattro Expertise omarmt om BAM Infra BV Den Haag te ondersteunen bij dit infraproject. De opname dient als een precieze weergave van alle bouwkundige gebreken in een woning voordat bouwwerkzaamheden aanvangen. Hierdoor worden onterechte schadeclaims vermeden, wat leidt tot aanzienlijke besparingen in administratieve processen.

Onze oplossing

De oplossing? Onze ervaring in schadeloos bouwen combineren met de trillingsbewakingsoplossing van onze realtime sensoren. BAM Infra Nederland heeft eerst met ons een trillingsprognose en monitoringsplan opgesteld. Nu kunnen wij en BAM Infra Nederland ons monitoringsplatform gebruiken om trillingsniveaus tijdens de renovatie te meten. Als de trillingen de eerder vastgestelde limieten overschrijden, sturen onze sensoren een melding. BAM Infra Nederland kan dan direct de bouwactiviteiten aanpassen.
Drempels instellen en de trillingsniveaus constant in de gaten houden zijn mooie manieren om ervoor te zorgen dat de renovatie van de Utrechtsebaan nabijgelegen gebouwen niet beschadigt.

Risicoanalyse

Wij starten met een risicoanalyse van de werkzaamheden in relatie tot de omgeving.

Lees meer

Bouwkundige opname

Voorkom onnodige discussies en laat Quattro Expertise een bouwkundige opname uitvoeren.

Lees meer

Monitoringsplan

Een monitoringsplan beschrijft de risico's en maatregelen voor de omgeving van een project.

Lees meer

Realtime monitoring

Om schadeloos te bouwen monitoren onze sensoren jouw project 24/7, realtime en online.

Lees meer

Opdrachtgever
BAM Infra BV Den Haag

Betrokken Panden
2

Uitvoering
2021