Plan Niersman Havenkade

Wassenaar

Het nijpende woningtekort maakt dat er steeds meer binnenstedelijk wordt ontwikkeld, dicht op andere bebouwing. We belichten dit project van Niersman Bouw, die risico's inperkt door bouwkundige opnames en realtime monitoring.

Het project van Niersman

Wat nu bijna nog een vergeten stukje Wassenaar is, wordt één van de mooiere plekken. Aan de Havenkade en tegenover het Hofcampveld, realiseert Niersman dertig appartementen en vijf penthouses. Ze richten de kade opnieuw in met parkeerplekken, aanlegplaatsen voor sloepen, bankjes en bomen. Dit project wordt omringt door woningen en winkels, waardoor het aanleggen van dit complex risico's met zich mee brengt voor de omgeving. Daarom heeft Niersman ons ingeschakeld om deze risico's in te dekken.

Bouwkundige opnames

We zijn gestart met bouwkundige opnames van de omliggende panden. De rapportage is bedoeld om bestaande gebreken van een pand weer te geven. Zo is er geen onduidelijkheid voor zowel de omwonenden als de bouwer of gebreken er al waren voor de werkzaamheden of hierdoor zijn ontstaan.

Monitoring tijdens dit project

Door uitbuiging/verplaatsing van de damwand bestaat een kans op zetting van de omliggende panden. Om eventuele risico’s en relatie tussen optredende damwandverplaatsing en eventuele gevolgschade van de zetting optimaal te beheersen, monitoren we de kop van de damwand in XYZ. Door middel van grenswaardes kunnen wij Niersman waarschuwen wanneer er beweging plaatsvindt en dan gelijk ingrijpen zodat de omgeving niet mee beweegt.

Naast de kopmeting van de damwandkuip voeren wij, gezien de korte afstand tot de omliggende panden, ook inclinometingen op de kuip uit. Door hierin grenswaardes op te nemen zorgen we weer dat de omliggende panden niet bewegen.

Als laatste hebben wij de omliggende panden voorzien van trillingsmeters zodat we een realtime inzicht hebben van de impact van de trillingen. We zorgen samen dat de trillingen onder de grenswaarden blijven zodat de schadekans voor de omliggende panden nihil blijft.

Al deze stappen met het doel: nul schade, nul claims.

Bouwkundige opname

Voorkom onnodige discussies en laat Quattro Expertise een bouwkundige opname uitvoeren.

Lees meer

Deformatiemeting

Met een deformatiemeting kun je tijdig actie ondernemen wanneer er een verzakking plaatsvindt.

Lees meer

Trillingsmeting

Voer je werkzaamheden uit die trillingen veroorzaken? Wij kunnen trillingen toetsbaar maken met een trillingsmeting.

Lees meer

Inclinometing

Met een inclinometing meten wij horizontale grondverplaatsingen bij bijvoorbeeld damwanden.

Lees meer

Opdrachtgever
Niersman Bouw Haaglanden B.V.

Betrokken Panden
76

Uitvoering
2021-2022

Samen met ons #schadeloosbouwen?

Neem contact op met Mathijs de Haan