Landstraat Vlaardingen

Vlaardingen

In dit project is er door middel van realtimesensoren gezorgd dat er een real-time overzicht is van de werkzaamheden. Wanneer je niet met intervallen meet maar constant kan er elk moment ingegrepen worden. Dat heeft er in dit project voor gezorgd dat er schadeloos is gebouwd.

'Nu sensoren steeds goedkoper worden, zijn kosten geen obstakel meer om monitoren van een project achterwege te laten.'

#schadeloosbouwen bij de landstraat in Vlaardingen door middel van bouwkundige opnames en monitoring

Wij hebben ons plan voor dit project ingericht op diensten die bouwen zonder schade mogelijk maken. Dit was best een gevoelig project, het was een smal straatje van niet onderheide woningen. Tegengaan van verzakkingen, scheuren in muren, wateroverlast of andere ellende begint ruim voordat het eerste werktuig het smalle straatje in rijdt. Dat vergt allereerst goed vooronderzoek om in kaart te brengen hoe groot de kans is op schade en waar de grootste risico’s liggen.

Duidelijkheid voor gemeente Vlaardingen

Bouwkundige opnames

Om duidelijkheid te geven aan de omwonende en aan gemeente Vlaardingen hebben we gekozen om eerst Bouwkundige opnames uit te voeren. Een bouwkundige vooropname stelt vast of woningen en andere gebouwen al gebreken vertonen voordat het werk start. Zo’n nulmeting geeft zowel bewoners als aannemers duidelijkheid. Aan de ene kant voorkomt het onterechte claims. Aan de andere kant kunnen bewoners en pandeigenaren hun schade makkelijker aantonen in het geval dat er echt iets niet goed gegaan is.

Realtime monitoring

Ook tijdens de uitvoering van dit project bleven we in de gaten houden wat het effect was van de werkzaamheden op de omgeving. Waar vroeger hooguit op een aantal cruciale plekken sensoren geplaatst werden, kunnen er nu voor een fractie van die kosten veel meer ingezet worden. Dankzij sensortechnieken die steeds goedkoper worden, wisten we nu op elk moment wat er gebeurde. We kunnen realtime meten en dat inzichtelijk maken. Het kan bijvoorbeeld gaan om zettingen, trillingen, grondwaterstanden of scheurwijdtes. Zo hadden we geen blinde vlek meer in dit bouwproject.

Opdrachtgever gemeente Vlaardingen over het project

'Het laatste project wat ik met jullie heb gedaan was de landstraat, dat was een rioleringswerk.  Bij dit project hebben jullie voor ons gemonitord en de bouwkundige opnames uitgevoerd. Dat was best een gevoelig project, dat was een smal straatje van niet onderheide woningen. Daar moesten wij grondwater onttrekken. Wij moesten daar werken met grote machines in dat smalle straatje om het riool in te graven. Dus dat bracht wel wat risico’s met zich mee. We hebben wel wat grenswaardes aangetikt, maar wij konden ieder moment de gegevens inzien. Dat is heel erg fijn, want je kon continu inzien wat er aan de hand was. Wij konden ten alle tijden zien als er een piekmelding was, dan kregen wij die meteen door, dus dan kun je precies zien wat er aan de hand was. Hierdoor konden wij gelijk bij jullie voor raad komen waardoor wij daar gelijk op konden anticiperen. Hierdoor hebben wij geen schade veroorzaakt. Daarin hebben jullie ons ontzorgd. Dat ontzorgen, het eerste aanspreekpunt zijn in het geval van klachten of vragen, dat is ook erg belangrijk. En ik denk ook wel dat dat een stukje toegevoegde waarde is ten opzichte van andere bedrijven. Dus het ontzorgen van de opdrachtgever.'

 

Risicoanalyse

Wij starten met een risicoanalyse van de werkzaamheden in relatie tot de omgeving.

Lees meer

Bouwkundige opname

Voorkom onnodige discussies en laat Quattro Expertise een bouwkundige opname uitvoeren.

Lees meer

Monitoringsplan

Een monitoringsplan beschrijft de risico's en maatregelen voor de omgeving van een project.

Lees meer

Realtime monitoring

Om schadeloos te bouwen monitoren onze sensoren jouw project 24/7, realtime en online.

Lees meer

Opdrachtgever
Gemeente Vlaardingen

Betrokken Panden
89 adressen gelegen in de Landstraat Vlaardingen

Uitvoering
2020

Advies voor jouw project?

Kom in contact met Johan Brouwers voor een vrijblijvend advies!