Verbetering IJsseldijk Apeldoorns Kanaal te Hattem

Hattem

Het doel van dit monitoringsplan door een direct meetbare benadering de kans op schade aan de bebouwing tot een minimum te beperken.

De werkzaamheden

Het dijktraject IJsseldijk bij het Apeldoorns Kanaal is verbeterd om ook in de toekomst aan de veiligheidsnorm te blijven voldoen. Het gaat hier om de verbetering IJsseldijk tussen de Keersluis het Bastion (Hattem) en het Kloosterbos (Wapenveld). Deze dijk is de oostelijke dijk langs het Apeldoorns Kanaal. Half oktober is de aannemer gestart met het aanbrengen van de damwanden. Dit is het traject vanaf de Kloosterbrug tot De Belt.

Doelstelling monitoring Verbetering IJsseldijk Apeldoorns Kanaal te Hattem

Het doel van dit monitoringsplan was het middels een pro-actieve en direct meetbare benadering de kans op schade aan de kwetsbare bebouwing tot een minimum te beperken. En de beïnvloeding van de omgeving te beheersen. Hierbij is gekozen voor een indirecte monitoringsmeting door een meetploeg.

Doelstelling van de monitoring was om tijdens alle fasen van het project, relevante, meetdata te hebben met betrekking tot de ontwikkeling van mogelijk negatieve vervormingen. Trillingen kwamen voor tijdens dit werk bij het aanbrengen van de damwanden. Trillingen kunnen verraderlijk zijn voor de omgeving. Met sensoren hebben we hier de trillingen gemeten. Wanneer een van de sensoren aan de gevels een grenswaarde overschrijdt, kreeg de bouwer direct een bericht om het werk te stoppen. Alle monitoringsdata zijn gebundeld in ons online monitoringsplatform Avalon. Tijdens de bouwactiviteiten is realtime en continu data beschikbaar over de trillingen bij dit project.

De gemeten waarden zijn bij het meten getoetst aan de grenswaarden zoals in dit plan opgenomen. Indien tijdens de uitvoering de grenswaarden worden overschreden, moet na analyse van de resultaten te worden besloten of aanvullende (beheers-)maatregelen nodig zijn in de uitvoering. Omdat we de schadelijke invloed op de omgeving tot het minimum willen beperken. Waardoor we de doelstelling #schadeloosbouwen mogelijk maken.

Opdrachtgever
De Dijkenbouwers

Betrokken Panden
39

Uitvoering
2020-2021

Heb jij een project waar de omgeving een risico vormt?

Laat je dan adviseren door Kenny Mazee