Herontwikkeling Dépôt Zuid

Amsterdam

Tijdens de herontwikkeling van Dépôt Zuid project zijn door onze meettechnieken al meerdere stilleggingen en onterechte claims voorkomen.

Het project: Dépôt Zuid

Herontwikkeling Dépôt Zuid, een historisch gebouw met een rijke geschiedenis. En een tijdloze klasse in het hart van Oud-Zuid. Dat ooit is gebruikt als kunstopslag tijdens de verbouwing van het Rijksmuseum. Dépôt Zuid wordt herontwikkeld naar 18 appartementen met lift en parkeergarage. Tijdens dit project zijn door onze meettechnieken al meerdere stilleggingen en onterechte claims voorkomen: in de sloopfase, tijdens het aanbrengen van damwanden en het ontgraven van de bouwput. Onze sensoren stelden vast dat direct omliggende gebouwen een risicovolle bewegingstrend vertoonden. Door onze zeer nauwkeurige scheurmeters en tiltsensoren toonden aan dat het gebouw in beweging kwam. Die beweging is gestopt door tijdig ingrijpen, waardoor gebouwschade werd voorkomen.

Wensen van de opdrachtgever

Eerst hebben wij een uitgebreid monitoringsplan voor onze opdrachtgever AKOR-Bouw ontwikkeld. Daarna hebben we met AKOR-Bouw besloten vooropnames uit te voeren bij 166 omliggende adressen. Vervolgens hebben wij rondom de bouwkuip peilbuismetingen, trillingsmetingen, hoogte- deformatiemetingen, inclinometingen, XYZ-metingen, tiltmetingen en een scheurwijdtemeting uitgevoerd. Op deze manier wist AKOR bouw precies wat voor impact hun bouwwerkzaamheden op de omgeving hadden.

De resultaten

Doormiddel van het uitvoeren van goede vooropnames zijn drie schadeclaims in een vroeg stadium weerlegt als bestaande schade. Bovendien is door onze uitgebreide grondwatermonitoring en (online) toetsing stilstand van de bouw voorkomen. Daarnaast is door het toepassen van meldingen bij het naderen van grenswaardes met online tilt- en scheursensoren het werk bij de eerste tekenen van zetting stilgelegd en aangepast. Waardoor schade voorkomen is.

Opdrachtgever
AKOR Bouw

Betrokken Panden
166 adressen gelegen in de wijk Oud-Zuid te Amsterdam

Uitvoering
2019-2020

download Created with Sketch. Download projectblad

Een vrijblijvend advies over jouw project?

Kom in contact met Johan Brouwers