Vervangen Kades Merwedekanaal

Utrecht

Quattro Expertise implementeerde in dit project beheersmaatregelen om geluidshinder, deformatie- en trillingsschade te voorkomen.

Wat er uitgevoerd moest worden

Het project betreft het vervangen van enkele stedelijke kaden en kademuren langs het Merwedekanaal in de gemeenten Utrecht en Nieuwegein. Het Merwedekanaal was oorspronkelijk een belangrijke transportroute voor verkeer over water. Door de komst van het Amsterdam-Rijnkanaal heeft het Merwedekanaal een meer lokale functie gekregen. De projectlocaties liggen in de gemeente Utrecht, net noordelijk van de Muntbrug en tussen de Muntbrug en de Sowetobrug en in de gemeente Nieuwegein, langs de Herenstraat, net noordelijk van de Rijnhuizerbrug. Er is gebleken dat de kades instabiel zijn en moeten worden vervangen. 

Onze werkzaamheden hadden tot doel: 

  • de kans en waarschijnlijkheid op geluidshinder, deformatie- en trillingsschade inzichtelijk te maken; 
  • het vaststellen en implementeren van beheersmaatregelen om geluidshinder, deformatie- en trillingsschade te voorkomen dan wel te beperken door het nemen van corrigerende voorzorgsmaatregelen; 
  • het inzichtelijk maken van de meet-/werkwijze om geluidshinder, deformatie- en trillingsschade tijdig te signaleren (monitoren). 

Binnen dit monitoringsplan onderscheiden we 4 typen van monitoring:

De opdrachtgever (Hakkers B.V.) over het vervangen kades Merwedekanaal

'Voorafgaand aan het project stelde we een monitoringsplan op en daar keek Quattro Expertise kritisch naar. In Utrecht hebben we bemande metingen uitgevoerd en daar werd praktisch met ons mee gekeken. Dan wordt er wel eens een bepaalde waarde overschreden, maar dan keken we met elkaar hoe we weer zo snel mogelijk aan de slag konden. Mike van den Hoff voerde de bemande metingen uit en zijn expertise was toen duidelijk te merken. Hij begreep dat wij niet te veel tijd konden verliezen en gewoon moeten doorwerken . Het is dan niet dat wanneer we een waarde overschrijden, je moet stoppen, nee we gaan dan gewoon samen kijken hoe we door kunnen werken zonder schade te creëren. Dus dat is wel heel fijn.'

We zijn heel tevreden over jullie. Die uitvoerder van Utrecht Nieuwegein zei ook: ‘Eigenlijk zou ik Quattro voor iedere klus inhuren’. Dat is heel goed, want je wordt ontzorgt. Als we dat bij jullie neerleggen, dan zijn we er wel mee bezig, maar dan hoeven we er niet zo op te zitten.

Opdrachtgever
Hakkers B.V.

Betrokken Panden
177

Uitvoering
2019-2021

Heb jij een soortgelijk project?

Bel Mathijs de Haan voor advies