Korte Leidsedwarsstraat 129-133 te Amsterdam

Amsterdam

We zijn helemaal ingebouwd rondom dit project door huizen, restaurants en winkels. Waaronder “kwetsbare” monumentale panden. Daarom zetten wij allerlei methodes in om deze objecten tijdens het project schadeloos te houden.

Meten op de postzegel Amsterdam

Wij zijn voor onze opdrachtgever Caransa Groep B.V. druk aan het meten in het mooie Gemeente Amsterdam. Tijdens de ontgravingswerkzaamheden uitgevoerd door Schijf Groep kwamen er veel cultuurhistorische schatten naar boven en de overblijfselen van de vroegere bebouwing welke in wonderbaarlijk goede staat zijn gebleven. Er zijn in totaal 24 Big Bags met grond met de stadsarcheologen meegegaan.

Dit is de reden waarom wij alle monitoring uitvoeren rondom deze klus:

We zijn helemaal ingebouwd rondom dit project door huizen, restaurants en winkels.
Waaronder “kwetsbare” monumentale panden. Daarom zetten wij allerlei methodes in om deze objecten tijdens het project schadeloos te houden. Hieronder een rijtje van technieken die wij inzetten om dit de omgeving schadeloos te houden:

 • Zo voeren wij deformatiemetingen uit bij de omliggende panden. Met een
  deformatiemeting kun je tijdig actie ondernemen wanneer er een verzakking
  plaatsvindt.
 • Met trillingsmeters meten we de trillingen. Wanneer een van de sensoren aan de
  gevels een grenswaarde bereikt, krijgt de (de opdrachtgever) direct een
  bericht.
 • Met peilbuisloggers meten wij de grondwaterstand. Graven en bemalen hebben invloed
  op het grondwaterpeil. In een polderland als Nederland is het van groot belang
  om het grondwaterpeil stabiel te houden. De gevolgschade van grotere
  schommelingen in het grondwaterpeil zijn bijvoorbeeld verzakkingen, schimmels,
  schade en vervormingen van de fundering van een gebouw.

Om schadeloos te bouwen, monitoren we met deze sensoren jouw project 24/7, realtime en online in ons krachtige monitoringsplatform. Op deze manier detecteren we zelfs de kleinste afwijkingen en kunnen risico’s voorkomen worden nog voordat ze ontstaan.

Bouwkundige opname

Voorkom onnodige discussies en laat Quattro Expertise een bouwkundige opname uitvoeren.

Lees meer

Deformatiemeting

Met een deformatiemeting kun je tijdig actie ondernemen wanneer er een verzakking plaatsvindt.

Lees meer

Grondwaterstandmeting

Met een grondwaterstandmeting meten wij invloed op het grondwaterpeil.

Lees meer

Monitoringsplan

Een monitoringsplan beschrijft de risico's en maatregelen voor de omgeving van een project.

Lees meer

Realtime monitoring

Om schadeloos te bouwen monitoren onze sensoren jouw project 24/7, realtime en online.

Lees meer

Trillingsmeting

Voer je werkzaamheden uit die trillingen veroorzaken? Wij kunnen trillingen toetsbaar maken met een trillingsmeting.

Lees meer

Opdrachtgever
Caransa Groep B.V.

Betrokken Panden
158

Uitvoering
2021-2023

Wil je ook stilleggingen voorkomen en kosten besparen bij jouw bouwproject?

Kom in contact met Johan Brouwers voor een vrijblijvend advies! Bellen