Corio Glana

Sittard

Bouwkundige vooropnames en uitgebreide monitoring van omliggende panden voor herontwikkeling.

Bij Corio Glana is veel aandacht besteed aan omgevingsrisico’s. Tijdens de gehele looptijd van het project is meegedacht welke impact de werkzaamheden voor de omgeving hebben. Hierdoor is in elke fase op de juiste wijze geanticipeerd op de risico's. Daarnaast is er ook apart onderzoek uitgevoerd voor de monumentale molen. Deze werkwijze heeft geleid tot schadeloos bouwen.

Opdrachtgever Den Ouden Groep over Corio Glana

Over de werkwijze

'Bij Quattro Expertise is het helder wat je krijgt en is alles snel geregeld. We wisten door het monitoringsplan precies wat we nodig hadden. Hetzelfde als de rapportages, je krijgt duidelijk een goed advies en goed onderbouwd ook. Ook in de voorfase als een risico-analyse is opgesteld kon ik duidelijk zien; dit hebben we nodig en dit moet er gebeuren. Dat is voor de calculatie ook fijn, dat je duidelijk kan uitrekenen wat je nodig hebt. Maar ook gewoon in de uitvoering dat je transparantie hebt, dit gaan we doen en dit hebben we nodig om een totaalpakket te leveren.'

Een mooi voorbeeld van schadeloos bouwen.

'Ik denk dat Corio Glana een mooi voorbeeld van schadeloos bouwen is. Hier hebben wij een historisch gebouw in de meetbouten gezet. Realtime monitoring uitgevoerd en daardoor een volledig plan uitgevoerd om te kijken of er zettingen optraden, of dat er trillingen waren. Daarna is er continu geschakeld wat voor trillingen het waren, kan het iets kwaads? jullie konden dan altijd aangeven wat er per trilling kan gebeuren; de frequentie is specifiek en dat kunnen jullie dan inzien wat voor impact dat heeft op de belendende gebouwen. Elke keer konden jullie dan conclusies trekken, waardoor wij wisten dat we veilig kunnen doorbouwen. Hierdoor hebben wij geen schade aan de omgeving veroorzaakt en is dit project is een mooi voorbeeld van schadeloos bouwen.'

 

Risicoanalyse

Wij starten met een risicoanalyse van de werkzaamheden in relatie tot de omgeving.

Lees meer

Bouwkundige opname

Voorkom onnodige discussies en laat Quattro Expertise een bouwkundige opname uitvoeren.

Lees meer

Monitoringsplan

Een monitoringsplan beschrijft de risico's en maatregelen voor de omgeving van een project.

Lees meer

Realtime monitoring

Om schadeloos te bouwen monitoren onze sensoren jouw project 24/7, realtime en online.

Lees meer

Opdrachtgever
Den Ouden

Betrokken Panden
325 adressen gelegen in Sittard

Uitvoering
2020-2021

Ook advies krijgen om schadeloos te bouwen?

Kom dan in contact met Johan Brouwers