Dijkversterking Tiel

Tiel

FPH Ploegmakers zal verschillende methodes toepassen om de omgeving tijdens deze dijkversterking schadeloos te houden. Zoals het gebruik van satellietdata en het uitvoeren van diverse metingen om alle factoren die tot schade kunnen leiden te beheersen.

Waarom versterken ze hier de dijken?

De stad Tiel gaat haar dijken versterken om de waterveiligheid te verbeteren. Om de verkeersveiligheid te waarborgen, gaat FPH Ploegmakers een kademuur en damwand buitenom plaatsen, waardoor er een mooie wandelroute ontstaat met behoud van de inrichting van de omgeving. Ook zal de oude stadsmuur worden aangepast en zal er een nieuwe verlengde stadsmuur worden aangelegd om een betere verbinding te maken met het vernieuwde havengebied.

Risico's dijkversterking

Gezien de aanwezigheid van veel bebouwing, waaronder monumentale panden, in de buurt van de werkzaamheden, is het van groot belang om schade aan deze objecten te voorkomen. FPH Ploegmakers zal daarom verschillende methodes toepassen om deze objecten tijdens het project schadeloos te houden.

Om te weten wat de gemiddelde zakkingsnelheid is van de omliggende objecten, is er in aanloop gebruik gemaakt van satellietdata. De INSAR-metingen vanuit satellieten lieten zien dat de omliggende objecten een gemiddelde zakkingstempo van -1,1 mm per jaar vertoonden. Deze trends worden meegenomen in de metingen door rekening te houden met de natuurlijke zetting.

Daarnaast zal FPH Ploegmakers voor en tijdens het project bouwkundige opnames, trillingsmetingen, deformatiemetingen (Z), tiltmetingen (XY) en inclinometingen uitvoeren om alle factoren die tot schade kunnen leiden te beheersen. Zo wordt er alles aan gedaan om schadeloos te bouwen en de monumentale panden in de buurt van de werkzaamheden te beschermen.

Bouwkundige opname

Voorkom onnodige discussies en laat Quattro Expertise een bouwkundige opname uitvoeren.

Lees meer

Tiltmeting

Wij voorzien omliggende bebouwing van onze projecten van tiltsensoren. Deze meten veranderingen in scheefstand.

Lees meer

Deformatiemeting

Met een deformatiemeting kun je tijdig actie ondernemen wanneer er een verzakking plaatsvindt.

Lees meer

Realtime monitoring

Om schadeloos te bouwen monitoren onze sensoren jouw project 24/7, realtime en online.

Lees meer

Trillingsmeting

Voer je werkzaamheden uit die trillingen veroorzaken? Wij kunnen trillingen toetsbaar maken met een trillingsmeting.

Lees meer

Opdrachtgever
FPH Ploegmakers

Betrokken Panden
281

Uitvoering
2022-2023