Dijkversterking Hansweert

Hansweert

Om in de toekomst de veiligheid tegen overstromingen te kunnen garanderen, moet Combinatie Answest de dijk in Hansweert versterken, een project van Waterschap Scheldestromen en onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

De dijkversterking Hansweert

De dijk bij Hansweert voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en Combinatie Answest gaat daarom de dijk versterken.

De dijkversterking Hansweert is een omvangrijk en complex project. Met de Westerschelde aan de ene kant en de dorpskern Hansweert aan de andere kant, is er weinig ruimte om de dijk te verbreden. Met een lengte van ruim vijf kilometer gaat het ook om een groot stuk dijk, waarvan het grootste deel in het agrarisch gebied ligt. Belanghebbende partijen worden daarom nauw betrokken om samen tot de best mogelijke oplossing te komen.

Ze voeren een dijkversterkingsproject uit in een landelijke omgeving. Omdat de Westerschelde een Natura 2000-gebied is, versterken we de dijk binnendijks. Hierdoor nemen ze landbouwgrond in beslag en passen we veel bestaande functies opnieuw in, zoals sportvelden, parkzones en infrastructuur. Dit vraagt om een goede afstemming met alle betrokken partijen.

Omdat te weinig ruimte is voor een versterking met zand en klei plaatsen ze damwanden. Bij deze dijkversterking maken ze gebruik van twee verschillende technieken, namelijk trillen en drukken. De planken die tot nu toe zijn geplaatst gaan heel rustig naar beneden en veroorzaken tot nu toe weinig trillingen. Onze bemande meter, die de trillingsintensiteit continue in de gaten houdt, geeft aan dat er geen overschrijdingen van de grenswaarden zijn gemeten. Ze plaatsen de planken bij de Veerweg en bij de sportvelden. Ze drukken de planken rustig naar beneden en dit zorgt voor weinig trillingen.

tijdens het project zaten de trillingen ver onder de grenswaarde. Dit komt deels door de goede voorbereiding, maar ook door het werk van de machinist. Een mooi voorbeeld weer van schadeloosbouwen.

Waarom plaatsen ze damwanden?

Omdat er bij de Veerweg en de sportvelden te weinig ruimte is voor een versterking met zand en klei, zoals bij de rest van de dijk. Daarom hebben ze gekozen voor damwanden.

In de uiteindelijke situatie zijn de damwanden niet meer zichtbaar, omdat ze volledig in de grond worden geplaatst.

Bouwkundige opname

Voorkom onnodige discussies en laat Quattro Expertise een bouwkundige opname uitvoeren.

Lees meer

Monitoringsplan

Een monitoringsplan beschrijft de risico's en maatregelen voor de omgeving van een project.

Lees meer

Trillingsmeting

Voer je werkzaamheden uit die trillingen veroorzaken? Wij kunnen trillingen toetsbaar maken met een trillingsmeting.

Lees meer

Opdrachtgever
Combinatie Answest

Betrokken Panden
201

Uitvoering
2022/2024

Vragen over jouw omgeving bij jouw project?

Stel dan je vragen aan Mathijs de Haan!