Diensten & services

Trillingsmeting

Voer je werkzaamheden uit die veel trillingen veroorzaken? Wil je weten of de trillingen de norm overschrijden? Of wil je de omwonenden geruststellen? Wij kunnen gevoelswaarden toetsbaar maken met een trillingsmeting.

Wanneer een trillingsmeting?

Een trillingsmeting voeren wij uit bij de omliggende huizen om trillingen door werkzaamheden te monitoren. Bouw- of sloopwerkzaamheden zonder trillingen, dat is haast onmogelijk. Maar de intensiteit van de trillingen, en daarmee het risico, verschilt van geval tot geval. Soms zijn ze onschuldig. Maar bij sloopwerk, heiwerkzaamheden of wanneer er een damwand geplaatst wordt, is er altijd een zeker risico.

Wat meet een trillingsmeter?

De trillingsmeter registreert alle trillingen in drie richtingen (x-, y- en z-richting). Naast de trillingssnelheid registreren wij ook de frequentie van de trillingen. 

De trillingsmeter is voorzien van een modem, waardoor bij overschrijdingen van de grenswaarden wij direct een alarmering versturen. Verder is het mogelijk dagelijks de meetgegevens, per email te versturen. Alarmeringen van overschrijdingen van de grenswaarden bestaan uit een kort bericht. De e-mails met de meetgegevens bestaan uit een statusmail en datamail met de meetgegevens van de dag.

Waarvoor voeren we de meting uit?

De trillingsmeters houden wij live (op afstand of op locatie) in de gaten via ons platform Avalon. Wanneer een trilling dichtbij de vooraf vastgestelde grenswaarde komt, krijgt de contactpersoon direct een bericht. Vervolgens informeren en adviseren wij hoe verder te gaan. Op deze manier wordt de kans op schade verlaagd. Naast de alarmerende functie van de live monitoring kun je het achteraf gegenereerde rapport als bewijsstuk gebruiken bij schadeclaims.

Een trillingsmeter is dan geen overbodige luxe. Die waarschuwt je wanneer de SBR-richtlijnen worden overschreden en stelt – zeker niet onbelangrijk – ook de omwonenden gerust. Wij laten de trillingsmeting aansluiten op de bouwkundige opname.

Wij passen een trillingsmeting toe bij onder andere hei-, damwand- en sloopwerkzaamheden, maar ook bij zware transporten of bij verdichten. We hebben meer dan 100 trillingsmeters in eigen bezit en een team experts die dagelijks de meters door het hele land installeert en onderhoudt.

Krijg inzicht in grenswaarden, met een nulmeting door een trillingsmeter

Grenswaarden van trillingen zijn afhankelijk van de omgeving binnen het risicogebied van jouw project. Deze kunnen wij al in kaart brengen voordat het project start. Wij voeren een nulmeting uit en stellen deze waarden vast. Ook maken wij een risicoanalyse, waarin we de omgevingsrisico’s in beeld brengen.

Meer weten?

Kom in contact met Johan Brouwers
Fill 1 Copy Created with Sketch. Bellen Mailen

Tools in combinatie met een trillingsmeting

Deformatiemeting

Met een deformatiemeting kun je tijdig actie ondernemen wanneer er een verzakking plaatsvindt.

Lees meer

Inclinometing

Met het uitvoeren van een inclinometing helpen wij je met het meten van horizontale grondverplaatsingen.

Lees meer

Scheurwijdtemeting

Wij voeren een Scheurwijdtemeting uit die meet of er veranderingen in een scheur optreden en hoeveel.

Lees meer

Tiltmeting

Een tiltmeter meet rotatie door de verandering ten opzichte van de zwaartekracht te meten.

Lees meer
Al onze diensten