Diensten & services

Trillingsmeting

Voer je werkzaamheden uit die veel trillingen veroorzaken? Wil je weten of de trillingen de norm overschrijden? Of wil je de omwonenden geruststellen? Wij kunnen gevoelswaarden toetsbaar maken met een trillingsmeting.

Wanneer voer je een trillingsmeting uit?

Een trillingsmeting voeren wij uit bij de omliggende bebouwing om trillingen veroorzaakt door werkzaamheden te monitoren. Bouw- of sloopwerkzaamheden zonder trillingen, dat is haast onmogelijk. Maar de intensiteit van de trillingen, en daarmee het risico, verschilt van geval tot geval. Soms zijn ze onschuldig. Maar bij sloopwerk, heiwerkzaamheden of wanneer er een damwand geplaatst wordt, is er altijd een zeker risico.

Het is ook belangrijk om real-time inzicht te hebben in de trillingsniveaus tijdens bouwprojecten. Zo kunnen we aanpassingen doen of de bouwwerkzaamheden stoppen voordat er schade ontstaat. Onze realtime trillingsmeters sturen waarschuwingen via e-mail.

Waarom voeren wij een trillingsmeting uit?

Ten eerste kunnen trillingen directe schade veroorzaken aan bebouwing. Dit kan ook zonder dat de bodem noemenswaardig is ingeklonken of schade aan de fundering is ontstaan. De grootte van de schade en de afstand waarop deze kan optreden is afhankelijk van de opbouw van de bodem, de intensiteit van de trillingsbron (bijvoorbeeld een heiblok), de afstand van de objecten tot de trillingsbron en de eigenschappen van de bebouwing. Ten tweede kunnen de trillingen leiden tot verdichting van de bodem. Hierdoor verkleint het volume van de bodem wat (in meer of mindere mate) kan leiden tot verzakkingen en daarmee schade.

Wat meet een trillingsmeter?

De trillingsmeter registreert alle trillingen in drie richtingen (X-, Y- en Z-as). Naast de trillingssnelheid registreren wij ook de frequentie van de trillingen.

De trillingsmeter is voorzien van een modem, waardoor bij overschrijdingen van de grenswaarden wij direct een alarmering versturen. Alarmeringen van overschrijdingen van de grenswaarden bestaan uit een kort bericht. Verder is het mogelijk dagelijks de meetgegevens, per email te versturen. Deze dagrapporten bevatten de meetgegevens van de vorige dag.

Waarvoor voeren we de trillingsmeting uit?

De trillingsmeters houden wij live (op afstand of op locatie) in de gaten via ons platform Avalon. Wanneer een trilling op de vooraf vastgestelde grenswaarde komt, krijgt de contactpersoon direct een bericht. Vervolgens zijn wij beschikbaar voor advies hoe verder te gaan. Op deze manier wordt de kans op schade beperkt. Naast de alarmerende functie van de live monitoring kun je het achteraf opgestelde rapport als bewijsstuk gebruiken bij schadeclaims.

Een trillingsmeter is dan geen overbodige luxe. Deze waarschuwt je, wanneer je de SBR-A grenswaarden overschrijdt en stelt – zeker niet onbelangrijk – ook de omwonenden gerust. Wij laten de trillingsmeting aansluiten op de bouwkundige opname.

Wij passen een trillingsmeting toe bij onder andere hei-, damwand- en sloopwerkzaamheden, maar ook bij zware transporten of bij verdichten. We hebben meer dan 200 trillingsmeters in eigen bezit en een team experts die dagelijks de meters door het hele land installeren en onderhouden.

Welke type trillingsmetingen zijn er?

Een indicatieve meting

Een indicatieve meting heeft het doel om de trillingsbelasting van de draagconstructie te beoordelen.

Bij een indicatieve meting meten we slechts met één meter per gebouw of bouwdeel. Deze meter plaatsen wij op begane grondniveau op een stijf punt van de draagconstructie (meestal een hoek van de bebouwing). We plaatsen de meter op de kortste afstand tot de bron. De meter meet trillingen in de X-, de Y- en de Z-as.

Een beperkte meting

Bij een beperkte meting meten wij met twee meters per bebouwing of bouwdeel. Welke locaties wij kiezen hangt af van het doel van de meting.

1. voor beoordeling van de trillingsbelasting van de draagconstructie of overige onderdelen van de constructie;

Hierbij plaatsen wij één meter op begane grondniveau en één meter op de hoogste verdieping, loodrecht boven de meter op begane grondniveau.

2. voor de beoordeling van de trillingsbelasting op de fundering in verband met de kans op zettingen;

Hierbij plaatsen wij ten minste twee meters op begane grondniveau, een hiervan het kortst op de trillingsbron.

uitgebreide meting

Een uitgebreide meting heeft het doel om de trillingsbelasting van de draagconstructie te beoordelen.

Bij een uitgebreide meting plaatsen wij een groter aantal meters, zowel op begane grondniveau als op de hoogste verdieping en op meerdere gevels van een gebouw of bouwdeel. Door een uitgebreide meting uit te voeren weet je preciezer hoe alle delen van het object bewegen. Hierdoor heb je een grotere meetnauwkeurigheid en kan je de eventuele schadekans nauwkeuriger vaststellen.

Lees in deze blog alles over de uitgebreide meting?

Krijg inzicht in grenswaarden, met een nulmeting door een trillingsmeter

Grenswaarden van trillingen zijn afhankelijk van het type bebouwing, de staat van deze bebouwing en de type trillingsbron. Deze factoren kunnen wij al in kaart brengen voordat het project start. Ook is er aan de hand van een 0-meting een (afwijkende)grenswaarde te bepalen. Ook maken wij een risicoanalyse, waarin we de omgevingsrisico’s in beeld brengen.

Download hier de SBR Trillingsrichtlijn A

Tools in combinatie met een trillingsmeting

Deformatiemeting

Met een deformatiemeting kun je tijdig actie ondernemen wanneer er een verzakking plaatsvindt.

Lees meer

Inclinometing

Met een inclinometing meten wij horizontale grondverplaatsingen bij bijvoorbeeld damwanden.

Lees meer

Scheurwijdtemeting

Wij voeren een Scheurwijdtemeting uit die meet of er veranderingen in een scheur optreden en hoeveel.

Lees meer

Tiltmeting

Wij voorzien omliggende bebouwing van onze projecten van tiltsensoren. Deze meten veranderingen in scheefstand.

Lees meer
Al onze diensten