Diensten & services

Bouwkundige opname

Wil jij schadeclaims die aan handling zo’n 2.500 euro kosten vermijden? Voorkom onnodige discussies en laat Quattro Expertise een bouwkundige opname uitvoeren.

Voor wie is een bouwkundige opname?

Quattro Expertise ondersteunt ontwikkelaars, aannemers en overheden met #schadeloosbouwen. Dat doen we door bouwkundige opnames uit te voeren. Een bouwkundige opname legt de staat van de woning vast voordat het bouwproject start. Die opnames zijn online toegankelijk voor opdrachtgevers en bewoners.

Waarom voer je een bouwkundige opname uit?

Een goede bouwkundige opname, als onderdeel van schadeloos bouwen, is niet alleen een precieze weergave van alle bouwkundige gebreken in een woning. Wij maken de bouwkundige vooropnames inzichtelijk voor alle betrokkenen, dus ook met omwonenden. Dat geeft bewoners rust en inzicht. Het zorgt ook voor gebruiksgemak bij een bewoner, die zelf kan controleren of de scheur midden in de muur van de woonkamer nieuw is of oud.

Op die manier worden onterechte schadeclaims voorkomen. En daarmee voorkom je dat bij jou de administratieve processen gaan draaien. Elke claim die niet jouw organisatie bereikt, gewoon door gebruiksgemak voor de bewoner, is een besparing. Zo is grote winst te behalen. En natuurlijk denken we mee met de bouwer en geven advies. De bebouwde omgeving is belangrijk, maar het welzijn van bewoners niet minder. Dat welzijn hangt samen met hoe de bouwer zijn werk doet. En daar helpen wij hem bij!

Wat is een tussenopname en wanneer voer je er een uit?

Een bouwkundige tussenopname voer je uit wanneer tijdens een bouwproject de werkzaamheden tussentijds worden overgenomen door een andere partij of de bouwwerkzaamheden een volgende fase ingaan. Een bouwkundige tussenopname voer je uit om de staat van een object rondom jouw werkzaamheden vast te leggen. Het uitvoeren van een bouwkundige opname is een onderdeel van de risicobeheersing. In elke fase van een bouwproject bestaat namelijk de kans op schade aan omliggende objecten, bijvoorbeeld in de vorm van scheurvorming en/of verzakking. De tussentijdse opname kan duidelijk maken of de schade is ontstaan tijdens de werkzaamheden, maar kan ook gebruikt worden om onterechte claims te weerleggen.

Een bouwkundige tussenopname is een perfect middel om discussies over het ontstaansmoment van de schade te voorkomen of te vereenvoudigen. Een tussenopname is bij Quattro Expertise geen herhalende opsomming van gebreken, maar daadwerkelijk een vastlegging van verschillen van de vooropname of eventueel eerder uitgevoerde tussenopname(s). Quattro Expertise staat ingeschreven bij het NIVRE (Nederlands Instituut voor Register Experts).

Wat is een bouwkundige na-opname?

Na afronding van een project verrichten we een bouwkundige na-opname als afsluiting van jouw project. De na-opname voeren wij uit bij de omliggende woningen waar eerder een vooropname of tussenopname is verricht. De resultaten van de voor- en na-opname worden op locatie met elkaar vergeleken en in een rapportage vastgelegd.

Hoe gaat het proces van een bouwkundige vooropname?

Voordat de werkzaamheden beginnen, ontvangen omwonenden een uitnodiging van Quattro Expertise om een bouwkundige vooropname van hun woning te laten uitvoeren. Het hele proces, van eerste brief tot oplevering van het rapport is strak georganiseerd. We maken met de betrokken bewoners afspraken op een kwartier nauwkeurig. We laten bewoners namelijk liever niet een halve dag op onze expert wachten. En een afspraak maken kan online, maar ook via WhatsApp of telefonisch.

Eigen opname-app

Tijdens een bouwkundige opname maakt een bouwkundig specialist foto’s van eventuele gebreken en scheuren in huis. Tijdens deze opnames gebruiken onze opnameexperts een app die wij speciaal hiervoor hebben ontwikkeld. Bouwkundige vooropnames bestonden al heel lang, maar de rapportages kostten veel tijd. Toen wij in 2006 Quattro Expertise oprichtten hebben wij daarom vanaf de start veel energie gestoken in automatisering en de ontwikkeling van een dataplatform. De gebreken bundelen we in een online dossier die beschikbaar is voor onze opdrachtgevers. Ook de bewoner heeft altijd toegang tot zijn eigen opname. 

Dankzij de eigen software gaat rapporteren nu een stuk efficiënter. Via een app op telefoon voert de expert tijdens zijn bezoek de benodigde gegevens in. Doordat de gewijzigde afspraken en ingevoerde data realtime inzichtelijk zijn en worden gesynchroniseerd, verloopt het werk ordelijk. Het automatiseren van processen maakt het werk niet alleen efficiënter, het verlaagt ook nog eens de kans op menselijke fouten. Hierdoor is op het moment dat hij de deur uitgaat, het rapport klaar.

Dit is wat onze partners zeggen over werken met ons:

"Nuchterheid, afspraak is afspraak en helder communiceren typeert de samenwerking tussen Wiertsema & Partners en Quattro Expertise."

- Gerben Spoelstra, Ingenieursbureau Wiertsema & Partners

"Ik werk graag met Quattro Expertise omdat het overzichtelijk werkt. Je ziet je rapporten makkelijk in via het online portal."

- Pieter van den Berg, Project Engineer bij Gebr. de Koning

"Ik kan Quattro Expertise aanbevelen voor hun professionele en efficiënte aanpak van bouwkundige opnames."

- Stefan Edwards, Project Manager bij Brown and Mason

Hoe zorgen wij voor de hoogste dekking bouwkundige opnames?

Hoe meer bouwkundige opnames we uitvoeren, hoe vollediger de informatie en hoe meer schadeclaims we voorkomen. Dat is ons doel. Wij garanderen een hoge dekking. Dat bereiken we door bewoners zelf online te laten kiezen wanneer zij de opname willen laten uitvoeren. En door altijd bereikbaar te zijn voor vragen, via mail, telefoon of WhatsApp. Zo’n afspraak maakt een bewoner trouwens op 15 minuten nauwkeurig. We laten bewoners namelijk liever niet een halve dag op onze expert wachten.

Geen verrassingen: fixed price

Voor ons werk spreken we een vast bedrag af. Dat betekent geen extra kosten, doordat we nog een keer terug naar een woning moeten of doordat iemand niet thuis is voor de bouwkundige vooropname. Dat hoort bij het werk.

Hoe garanderen wij de kwaliteit van onze bouwkundige opnames?

Bij Quattro Expertise zoeken we altijd naar manieren om ons werk nóg beter te doen. Daarom dat wij werken we veilig en gezond door de normen van onze certificeringen. Bij onze bouwkundige opnames zijn altijd experts betrokken die staan ingeschreven bij het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Hierdoor bevat onze rapportage de juiste deskundigheid en voldoet onze bouwkundige opname aan de NIVRE-norm en de KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 5024.

Lees hier met welke certificeringen wij onze kwaliteit waarborgen.

Levert een goede bouwkundige vooropname van een woning meer op dat het kost?

Wij voeren ongeveer 30.000 opnames per jaar uit. Wanneer omwonenden twijfelen of een schade aan hun huis door bouwwerkzaamheden in de buurt komt, zullen ze de opname opnieuw bekijken. Jaarlijks vraagt een kwart van de bewoners de opnames op nadat de werkzaamheden zijn gestart. In ongeveer de helft van de gevallen zien bewoners af van een telefoontje naar de afdeling schadeafhandeling van het bouwbedrijf. Ze hebben dan zelf al uit het dossier afgeleid dat de schade al aanwezig was voor de start van het bouwproject. Hiermee voorkomen we dus al gauw zo’n onterechte 3.500 claims per jaar.

Zoals gezegd, elke schadeclaim kost gemiddeld 2.500 euro aan afhandelkosten. Quattro Expertise kan dus voor haar opdrachtgevers met bouwkundige vooropnames jaarlijks bijna 9 miljoen euro aan onterechte schadeclaims besparen – en dit voor een fractie van de kosten.

Meer weten over onze bouwkundige opnames?

Stel al je vragen aan Edwin Jongeneelen

Verdere indekking na de bouwkundige opname

Risicoanalyse

Wij starten met een risicoanalyse van de werkzaamheden in relatie tot de omgeving.

Lees meer

Monitoringsplan

Een monitoringsplan beschrijft de risico's en maatregelen voor de omgeving van een project.

Lees meer

Realtime monitoring

Om schadeloos te bouwen monitoren onze sensoren jouw project 24/7, realtime en online.

Lees meer
Al onze diensten