Diensten & services

Inclinometing

Horizontale verplaatsingen en uitbuigingen van de damwand kunnen schadelijke gevolgen hebben voor de omgeving. Bijvoorbeeld verzakkingen, scheuren in leidingen, breuken in heipalen en schade aan de bouwkuip.

Wij helpen je met het meten van horizontale grondverplaatsingen met een inclinometing.

Bij grote infraprojecten verzetten bouwers vaak veel grond. Hierbij bestaat het risico dat gebouwen in de omgeving dan verschuiven. Zodoende kan grote schade aan funderingen ontstaan. Inclinometingen (ook wel hellingshoekmetingen) passen wij toe om horizontale grondverplaatsingen in beeld te brengen. Een bekende toepassing is het meten van het uitbuiken van een damwandscherm tijdens het ontgraven van een bouwkuip. Wij bezitten een digitale inclinometer die tot een diepte van 20 meter verplaatsingen meet. Met inclinometingen, ook wel bekend als hellingmetingen, kunnen wij horizontale verplaatsingen of uitbuigingen meten. Deze voeren wij uit in de bodem of aan een damwand. In de grond monitoren wij verschuivingen.

Waarom heb je een inclinometing nodig?

Horizontale verplaatsingen en uitbuigingen van de damwand kunnen toch schadelijke gevolgen hebben voor de omgeving. Bijvoorbeeld verzakkingen, scheuren in leidingen, breuken in heipalen, maar ook schade aan de bouwkuip.

Vooraf een goede prognose

Bij de nulmeting meten wij de stand van de damwand, voordat er risicovolle werkzaamheden plaatsvinden. Hierbij bepalen wij wat de maximale uitbuiging is. Deze grenswaardes verwerken wij in onze metingen. Op basis hiervan stellen wij een monitoringsplan op. Zo kan jij onze metingen gemakkelijk interpreteren. Vervolgens kun je hiermee rekening houden en zo nodig aanpassingen doen. Op deze manier voorkom je dat het project vertraagt.

Tijdens het gehele project worden omgevingsrisico’s beperkt

Ook wanneer de werkzaamheden plaatsvinden, word je constant op de hoogte gehouden van de meetgegevens. Deze metingen worden periodiek gedaan, afhankelijk van de te verwachten buiging. Zo kun je tijdig ingrijpen en schade beperken of zelfs voorkomen.

Voorkom schade

Door de gegevens van de nulmeting en monitoring, voorkom je schadeclaims. Door middel van deze meetgegevens kun je de oorzaak van eventuele schade vaststellen. Zo heb je voldoende bewijs om onterechte claims te weerleggen.

Inclinometing aan damwand

Door meetapparatuur aan de damwand van een bouwput te plaatsen, meten wij vervormingen. Dit doen wij direct na de plaatsing van de damwanden. Tijdens het uitgraven van de bouwput houden wij je via onze meetapparatuur constant op de hoogte van eventuele uitbuigingen. Wanneer wij uitbuigingen vaststellen, stellen wij de uitvoerder op de hoogte en kan de uitvoerder de werkzaamheden aanpassen.

 

Hellingmeting in grondlichaam

Ook kunnen wij inclinometingen in een grondlichaam uitvoeren. Dit doen wij wanneer grote verplaatsingen of verschuivingen verwacht worden die gevolgen hebben voor naastgelegen funderingen. Deze metingen voeren wij dan uit met een inclinometer. Die meet de hoeken van hellingen op basis van zwaartekracht. Dit type meter noemen wij een hellingmeter.

Soortgelijke tools

Scheurwijdtemeting

Wij voeren een Scheurwijdtemeting uit die meet of er veranderingen in een scheur optreden en hoeveel.

Lees meer

Tiltmeting

Wij voorzien omliggende bebouwing van onze projecten van tiltsensoren. Deze meten veranderingen in scheefstand.

Lees meer

Trillingsmeting

Voer je werkzaamheden uit die trillingen veroorzaken? Wij kunnen trillingen toetsbaar maken met een trillingsmeting.

Lees meer

Deformatiemeting

Met een deformatiemeting kun je tijdig actie ondernemen wanneer er een verzakking plaatsvindt.

Lees meer
Al onze diensten