Diensten & services

Risicoanalyse

Door onze uitgebreide werkervaring is Quattro Expertise dé partij om een risicoanalyse van bouwwerkzaamheden op te stellen.

Waarom voeren wij een risicoanalyse van de omgeving rondom bouwprojecten uit?

Ons werk start met een grondige risicoanalyse van de aanstaande werkzaamheden in relatie tot de omgeving. Welke werkzaamheden worden tijdens het project uitgevoerd en welke risico’s zijn er voor de omgeving? Wij beschikken over big data over de omgeving. Bijvoorbeeld over de ondergrond, de bevolkingssamenstelling, de grondwaterstanden en de bebouwing. Met die data zorgen we voor een betrouwbare omgevingsanalyse voorafgaand aan een bouwproject. Deze analyse bepaalt ook bij welke gebouwen en woningen een bouwkundige opname noodzakelijk is. En welke monitoringsinstrumenten tijdens de werkzaamheden moeten worden ingezet.

Wij zien dat steeds meer bouwers de noodzaak inzien om hun projecten te laten monitoren. Zo voorkomen ze niet alleen schade en claims vanuit de omgeving, ook leveren ze beter werk. Mooie bijkomstigheid is dat de aannemer zijn investering vaak weer terugverdiend omdat claims overbodig worden. Bij overschrijdingen kunnen ze namelijk direct actie ondernemen, voordat problemen uitgroeien tot ongelukken. Verzekeraars stellen monitoring bovendien geregeld als voorwaarde.

Risico-inventarisatie

Dit doen onze experts door het uitvoeren van een risicoanalyse. Hierin brengen wij de geplande werkzaamheden die van invloed kunnen zijn op de omgeving in kaart en beoordeelden wij het risico. Met de meest recente software en databases op het gebied van trillingen en geluid kunnen wij altijd de vinger op de zere plek leggen. Wij gebruiken bemalingsplannen in combinatie met bestaand zettingsgedrag om risico’s op verzakkingen te duiden. Wij voorspellen op elke willekeurige plaats in Nederland welke objecten een verhoogd risico hebben op schade bij hei- of trilwerkzaamheden. Uiteraard met de SBR-Richtlijnen 2017 als toetsingskader.

Wil jij weten welke risico's jouw bouwproject voor de omgeving met zich mee brengt?

Stel al je vragen aan Mathijs

Tools die we vaak inzetten na een risicoanalyse

Bouwkundige opname

Voorkom onnodige discussies en laat Quattro Expertise een bouwkundige opname uitvoeren.

Lees meer

Trillingsmeting

Voer je werkzaamheden uit die trillingen veroorzaken? Wij kunnen trillingen toetsbaar maken met een trillingsmeting.

Lees meer

Tiltmeting

Wij voorzien omliggende bebouwing van onze projecten van tiltsensoren. Deze meten veranderingen in scheefstand.

Lees meer

Geluidsmeting

Met een geluidsmeting houden we bij of het geluid binnen de perken blijft.

Lees meer
Al onze diensten