Deformatiemeting

Voert u werkzaamheden uit waarbij het risico bestaat dat de omliggende gebouwen verzakken? Dan kunnen wij voor u een hoogtemeting of deformatiemeting doen. Daarmee kunt u tijdig actie ondernemen wanneer de verzakking zich inderdaad voordoet.

Er zijn bouwprojecten waarbij het risico bestaat dat omliggende gebouwen verzakken. Onttrekken van grondwater uit samendrukbare grondlagen of als u trillingen veroorzaakt bij bebouwing met trillingsgevoelige funderingen. 

Om dit risico te beperken kunt u ons een deformatiemeting laten uitvoeren. Met een digitaal waterpasinstrument kunnen wij hoge precisie zettingsmetingen uitvoeren. Voor een XYZ monitoring zetten wij onze Leica Total Station in. Na een nulmeting kunnen wij op uw verzoek of op ons advies herhalingsmetingen uitvoeren. Daarmee houden we uw werkzaamheden en de omliggende gebouwen onder controle.

Wilt u weten hoe snel wij de meting kunnen uitvoeren? Neem contact met ons op of bel ons op 0162-439184.