Waar moet je op letten bij voorbereidend onderzoek rondom bouwprojecten?

Voorbereidend onderzoek bij bouwprojecten: waar je op moet letten?

Bij een bouwproject is het van groot belang dat aandacht wordt besteed aan de invloed van de werkzaamheden op de omgeving. Niemand zit namelijk op schade te wachten. De aannemer niet, verzekeraars niet en bewoners ook niet.

Grote bouwprojecten

Bij grote bouwprojecten is er vaak aandacht voor een risico-inventarisatie, waarna een monitoringsplan wordt gemaakt. In deze risico-inventarisatie wordt gekeken naar de uit te voeren werkzaamheden en de risico’s die daarbij komen kijken. Ook kijkt men naar de omgeving waarin de bouwwerkzaamheden plaatsvinden: zo worden er in hartje Amsterdam vaak andere bouwmethoden toegepast dan op een industrieterrein in de regio.

In de risico-inventarisatie worden de bouwplannen en tekeningen van de opdrachtgever meegenomen. Daarnaast wordt er informatie gehaald uit bemalingsanalyses en monumentenregisters om tot een risicoprofiel te komen. Op basis van dit risicoprofiel wordt een monitoringsplan opgesteld waarin staat welke panden opgenomen moeten worden en welke beheersmaatregelen wenselijk zijn.

Kleine bouwprojecten

Deze manier van werken wordt bij kleinere projecten nog niet veel gedaan. Bij kleinere projecten voert men vaak alleen metingen uit die de verzekeraar verplicht stelt. Maar elke situatie is anders en goedkoop blijkt hier vaak duurkoop te zijn.

Mogelijkheden

Regelmatig blijkt uit het opstellen van deze risico-inventarisatie dat een andere werkwijze beter is dan de werkwijze die men voor ogen had. Het kan gebeuren dat de werkzaamheden te belastend zijn voor de omgeving, maar we maken ook mee dat er voor een dure bouwmethode wordt gekozen terwijl die niet nodig blijkt te zijn. Daarom raden we altijd een risico-inventarisatie en monitoringsplan aan, ongeacht de grootte van een project.

Extra zekerheid

Die extra zekerheid is voor aannemers waardevol. Door een goed monitoringsplan kan de aannemer goed anticiperen op eventuele problemen. Vervolgens kan hij zijn werkwijze aanpassen op de data die uit de metingen komen en dus een hoop tijd en geld besparen.

Missie

Het is onze missie om de invloed van bouwprojecten op de omgeving zo klein mogelijk te laten zijn. Bij alle projecten in alle hoeken van ons land vinden wij dat er schadeloos gebouwd kan worden. Onze slogan is daarom een slogan waar we trots op zijn: Wij leiden in schadeloos bouwen!

Bel ons