Diensten & services

Trillingsprognose

Door een ruime praktijkervaring, een analyse van de bodemopbouw en het gebruikte materieel is een voorspelling te maken van het verwachte trillingspatroon in de omgeving.

Waarom heb ik een trillingsprognose nodig?

Trillingen veroorzaakt door (bouw)werkzaamheden of verkeersdrempels kunnen tot ver in de omgeving worden gevoeld. Dit kan leiden tot schadeclaims van omwonenden of bedrijven. Deze schade kan terecht zijn maar is in veel gevallen ook gebaseerd op een gevoel. Als je vooraf niet in kaart hebt gebracht wat het effect is van de trillingen op de omgeving dan is het lastig om deze claims te beoordelen. In het slechtste geval kan dit leiden tot het stilleggen van het bouwproject.

De oplossing is heel eenvoudig. Door een ruime praktijkervaring, een analyse van de bodemopbouw en het gebruikte materieel is een voorspelling te maken van het verwachte trillingspatroon in de omgeving.

 

 

Kijken jullie naar de omliggende bebouwing bij een trillingsprognose?

Wij stellen op basis van uitgevoerde bouwkundige opnames de SBR-categorie op. Kijkend naar de uit te voeren werkzaamheden komt naar voren welke panden mogelijk een risico lopen tijdens de werkzaamheden. Op basis van deze informatie kan ook worden bepaald waar monitoring moet plaatsvinden. Naast de opnames zullen wij onderstaande hulpmiddelen gebruiken om de panden te beschouwen. Beschouwing van de panden aan de hand van de bouwkundige opname, monumentenregisters et cetera.

Hoe schatten jullie risicovolle werkzaamheden in?

Allereerst maken wij een beschouwing van de risicovolle (trilling en zetting) veroorzakende werkzaamheden. Dat doen wij mede aan de hand van beschikbare relevante documenten zoals bemalingsanalyses, opgaaf risicovolle werkzaamheden, bijzonderheden vanuit stakeholders, tekeningen, bouwkundige opname en/of trillingsprognose indien niet uitgevoerd door Quattro Expertise. Daarnaast maken wij ook een SBR-A categorie-indeling van de panden omliggend aan het bouwproject.

Heb ik een trillingsprognose nodig als ik ga heien?

Trillingen die vrijkomen bij heien zijn afhankelijk van de diepte van de heipaal en het type paal die je gebruikt. Wanneer naast deze parameters ook de grondslag bekend is dan zijn we in staat om te voorspellen hoe hoog het trillingsniveau op de omliggende bebouwing is.

Heb ik een trillingsprognose nodig bij damwanden intrillen?

Bij het intrillen van damwanden ontstaan altijd trillingen. Of deze trillingen schade aan de omgeving kunnen veroorzaken kunnen wij bepalen met behulp van een trillingsprognose. Ook zettingen aan het maaiveld zijn te voorspellen.

Doen jullie een trillingsprognose bij trillingen door drempels?

Drempels in de weg kunnen voor overlast zorgen en zelfs schade leiden. Het is daarom belangrijk om bij het ontwerp van de drempel rekening te houden met de trillingen die het (bouw)verkeer kunnen veroorzaken. Ook hier biedt een trillingsprognose uitkomst.

Welke diensten vaak voorkomen in onze trillingsprognose

Bouwkundige opname

Voorkom onnodige discussies en laat Quattro Expertise een bouwkundige opname uitvoeren.

Lees meer

Trillingsmeting

Voer je werkzaamheden uit die trillingen veroorzaken? Wij kunnen trillingen toetsbaar maken met een trillingsmeting.

Lees meer

Tiltmeting

Wij voorzien omliggende bebouwing van onze projecten van tiltsensoren. Deze meten veranderingen in scheefstand.

Lees meer

Scheurwijdtemeting

Wij voeren een Scheurwijdtemeting uit die meet of er veranderingen in een scheur optreden en hoeveel.

Lees meer
Al onze diensten