Alles wat je moet weten over de bouwkundige vooropname

Bouwkundige vooropname. wat moet er in staan?

Het lijkt allemaal heel eenvoudig.

In een bouwkundige vooropname staan alle bouwkundige gebreken die al vóór de start van een bouw- of infraproject in een woning aanwezig zijn.

Scheuren in gevels, haarscheuren in monumentaal gestukadoorde plafonds, vochtafzettingen in kelders. Eigenlijk alle gebreken waar na een bouwproject een vervelende discussie over zou kunnen ontstaan. Was de schade er al, of is het veroorzaakt door of tijdens de verbouwing?

Het is voor alle partijen – aannemer en bewoner – fijn om vooraf echt duidelijkheid te hebben over de staat van een pand. Vaak blijkt tijdens een vooropname dat bewoners van een huis zelf helemaal niet weten dat bepaalde scheuren in een woning zitten.

Wat is het wel, wat is het niet?

Toch kan het geen kwaad om vooraf duidelijk vast te leggen wat er wel – en wat niet – in een bouwkundige vooropname staat opgenomen. Een vooropname is namelijk geen bouwtechnisch onderzoek naar funderingen en lekkages, of de kwaliteit van isolatie.

Ook wordt er geen tegelwerk afgeklopt om de hechting van het tegelwerk te controleren.

En wat veel mensen ook niet weten: in een bouwkundige vooropname worden alleen visueel waargenomen gebreken vastgelegd. Dat betekent eveneens dat gebreken of constructiefouten die zich onder of achter de vloer-, wanden- en/of plafondafwerking bevinden, geen onderdeel vormen van een bouwkundige opname.

Fijne scheurvorming/haarscheurvorming in gestukadoorde en/of geschilderde wanden en plafonds zijn vaak de moeilijkste gebreken om waar te nemen. Maar in 80% van de gevallen waar achteraf discussie is over bouwschade gaat de discussies wel over dit soort fijne gebreken.

Het is daarom belangrijk dat alle betrokken partijen zich hiervan bewust zijnen de inspecteur zijn onderzoek met voldoende uitvoert. Daarom maken wij ook altijd gebruik van professionele lampen om woningen goed te kunnen inspecteren.

Sowieso is het goed om te weten wat een inspecteur wel of niet in een vooropname opneemt.

Vaak worden naden rondom aansluitingen tussen houtwerk onderling, hout- en steenachtige constructies, wanden en plafonds, als ‘normaal voorkomende gebreken’ beschouwd – en daarom niet specifiek in een vooropname gerapporteerd. Net zoals gebreken die veroorzaakt worden door spanningen in de onderliggende bouwconstructie (bijvoorbeeld krimp en uitzetting door vocht- en temperatuurwisselingen).

Omdat dit soort gebreken ook kunnen ontstaan door omstandigheden die niets te maken hebben met een bouwproject, is het aan te raden om hierover goed te communiceren met alle stakeholders.

Best ingewikkeld

Het loont de moeite om een echte specialist in de arm te nemen bij het laten maken van een bouwkundige vooropname.

Wilt je ervan verzekerd zijn dat je echt weet waar je aan toe bent bij het laten maken van een vooropname, neem dan eens contact op met een van onze collega’s.

Bel ons