Diensten & services

Stikstofberekening

Een stikstofdepostieberekening berekent de stikstofuitstoot die vanaf de projectlocatie terecht komt in de omgeving van beschermde natuur.

Waarom voeren wij een stikstofberekening uit?

Wij voeren stikstofberekeningen uit en leggen de uitstoot van jouw project vast. Een stikstofberekening berekent hoeveel stikstof er vrijkomt en vanaf daar terecht komt bij natura2000 gebieden. Als de locatie binnen 25km ligt is er een kans dat dit invloed heeft op de beschermde gebieden.

Is een stikstof depostie berekening verplicht bij een omgevingsvergunningaanvraag?

Sinds september 2019 zijn de regels voor stikstofuitstoot strenger geworden.  Je mag de hoeveelheid stikstof in een Natura2000 gebied niet meer vergroten. Als je in de buurt van zo’n gebied wilt bouwen, moet je controleren of de bouw- en gebruiksfase invloed hebben op de stikstofhoeveelheid in het natura2000 gebied. De invloed moet 0,0 zijn. Er is geen vrijstelling. Sinds november 2022 zijn de regels nog strenger geworden. Er is geen vrijstelling meer voor de bouw wat betreft stikstof. Voor alle soorten projecten moet er een stikstofberekening worden gemaakt bij het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Wat gaat er allemaal schuil achter een stikstofberekening?

Een stikstofberekening berekent de stikstofuitstoot en waar het terechtkomt in de omgeving. Als de locatie dichtbij een Natura2000 gebied ligt, kan het de natuur beïnvloeden. De uitstoot van stikstof bij bouwen komt voornamelijk door uitlaatgassen van voertuigen en groot materieel zoals shovels en kranen. We kijken naar hoeveel en hoelang de voertuigen worden gebruikt en hoeveel brandstof ze verbruiken. De inzet van materieel en bouwmethoden hebben invloed op de uitstoot. Lichtere bouwmethoden zorgen bijvoorbeeld voor minder uitstoot. We kijken ook naar uitstoot na de bouwperiode, zoals door meer bezoekers bij een nieuw bedrijf.

Wanneer is een stikstofberekening vereist?

Bij elke nieuwe aanvraag controleren we of er een risico is op stikstofuitstoot in een Natura2000 gebied. Dit kan je ook zelf op de website van Atlas Leefomgeving checken. Neem contact met ons op als je twijfelt. Gemeenten verschillen sterk in hun aanpak, sommige hebben al calculaties gemaakt, terwijl anderen altijd een stikstofberekening vragen. De afstand tot het Natura2000 gebied en de uitstootintensiteit bepalen of een locatie invloed heeft op het gebied.

Vragen over een stikstofberekening voor jouw project?

Stel ze aan Johan Brouwers!

Diensten die wij ook uitvoeren

Geluidsprognose

Een geluidsprognose is een berekening van de geluidsbelasting.

Lees meer

Risicoanalyse

Wij starten met een risicoanalyse van de werkzaamheden in relatie tot de omgeving.

Lees meer

Trillingsprognose

Wij maken door een brede analyse een voorspelling van het verwachte trillingspatroon in de omgeving.

Lees meer

Monitoringsplan

Een monitoringsplan beschrijft de risico's en maatregelen voor de omgeving van een project.

Lees meer
Al onze diensten