Diensten & services

Geluidsprognose

Ter bescherming van geluidsgevoelige objecten rondom werkzaamheden stellen wij met regelmaat geluidsprognoses op. Een geluidsprognose is een berekening van de te verwachten geluidsbelasting op de gevels van nabijgelegen bebouwing.

Waarom een geluidsprognose?

Vaak brengen bouw- of sloopactiviteiten geluidshinder met zich mee. Sinds 2012 stelt het Bouwbesluit onder artikel 8.3 grenzen aan de geluidsbelasting op gevels van nabijgelegen geluidsgevoelige objecten. Op basis van deze regelgeving kan de overheid grenzen stellen aan het bouw- of slooplawaai en hinder voor omwonenden waar mogelijk te beperken. Voor het verkrijgen van een bouw- of sloopvergunning kunnen wij een akoestisch onderzoek doen naar de geluidsbelasting als de werkzaamheden in een woonomgeving en/of in de nabijheid van een zorg- of onderwijsinstelling worden uitgevoerd. Een geluidsprognose maakt inzichtelijk of jij de werkzaamheden kan uitvoeren zonder de maximale blootstellingsduur volgens tabel 8.3 van het Bouwbesluit te overschrijden. Wanneer uit dit onderzoek blijkt dat niet je niet voldoet aan de grenswaarden, dan is het mogelijk op basis van onze geluidsprognose een ontheffing aan te vragen.

Maximale dagwaarden volgens bouwbesluit:

dagwaarden volgens bouwbesluit

Wat bevat een geluidsprognose?

Een berekening van de geluidsbelasting ter plaatse van de geluidsgevoelige objecten per fase. De berekende niveaus toetsen wij aan de eisen uit het Bouwbesluit en/of eventuele aanvullende eisen (APV, bestek, et cetera). Dit vatten we samen in een overzichtelijke rapportage inclusief conclusie en advies. Als uit de berekeningen blijkt dat er niet kan worden voldaan aan de maximale blootstelling kunnen wij altijd meedenken hoe de werkzaamheden wél passend te krijgen of kijken voor mogelijke maatregelen om hinder voor omwonenden zo veel mogelijk te voorkomen.

Wat hebben wij van jou nodig om een prognose op te stellen?

Allereerst moeten we weten waar je de werkzaamheden gaat uitvoeren, een overzichtstekening van de projectlocatie is daarvoor erg handig. Voordat we gaan rekenen kijken we eerst of er wel gevoelige bestemmingen in de directe nabijheid van de werkzaamheden liggen. Daarnaast ontvangen wij graag een (globale) planning van het project, een overzicht van de in te zetten machines en in welke fases van het project deze ingezet gaan worden.

Wat voer je uit na een geluidsprognose?

Geluidsmeting

Met een geluidsmeting houden we bij of het geluid binnen de perken blijft.

Lees meer

Realtime monitoring

Om schadeloos te bouwen monitoren onze sensoren jouw project 24/7, realtime en online.

Lees meer
Al onze diensten

Vragen over onze geluidsprognoses?

Stel ze aan Jacqueline Castien