Diensten & services

XYZ-meting

Een XYZ-meting volgt nauwkeurig de zetting van gebouwen en brengt eventuele scheefstand in kaart. Wij verwerken de meetresultaten en vergelijken deze met eerdere metingen.

Wat meet een XYZ-meting?

Met een XYZ-meting volgen wij de zetting van de bebouwing nauwkeurig, waarbij wij eventuele scheefstand in kaart brengen. Afhankelijk van de risicovolle werkzaamheden maken wij een keuze van het aantal metingen. Door monitoring kan tijdig worden ingegrepen.

Hoe voeren wij XYZ-metingen uit?

Het handmatig meten van deformaties (x­y­z) voeren wij uit door meetpunten (meetstickers/miniprisma’s) te plaatsen op de te monitoren objecten. In de omgeving brengen wij meerdere meetpunten aan­ op locaties waarvan wij verwachten dat deze niet structureel verplaatsen als gevolg van de werkzaam­heden. Dit noemen wij referentiepunten. Per meetmoment (meetronde) stelt de landmeter een meettoestel (Total Station) op en meet de positie van het meettoestel in op basis van de eerder aangebrachte vaste punten. Vervolgens meten wij de deformatiemeetpunten in. Na het voltooien van de meting verwerken wij de meet­resultaten en vergelijken deze met eerdere meetresultaten.

Wat meet je met een automatische XYZ-meting?

Een geautomatiseerde deformatiemeting voert de deformatiemetingen op dezelfde manier als een XYZ-meting met uitzondering van de vol­gende punten:

  • Wij stellen het meettoestel (Total Station) éénmalig op en voeren de metingen automatisch uit gedurende de looptijd van het project. Hierbij stellen wij de eigen positie van het meettoestel per meetronde vast.
  • Wij verwerken de meetwaarden realtime.

Heb je nog vragen over onze XYZ-meting?

Stel ze aan Johan Brouwers